SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

24.09.2018 21:42

Andreja Erman

Kontaktni podatki

Izobraževalna dejavnost

Predavanja

- pri predmetu Biologija celice za študente 1. letnika študijskih programov Medicina in Dentalna medicina Medicinske fakultete v Ljubljani

- pri predmetu Biomedicinski temelji fizioterapije-Celična biologija za študente 1. letnika študijskega programa Fizioterapija Zdravstvene fakultete v Ljubljani

- pri izbirnem predmetu Temelji medicinske celične biologije za študente 1. letnika študijskih programov Medicina in Dentalna medicina Medicinske fakultete v Ljubljani

Vaje

- pri predmetu Biologija celice za študente 1. letnika študijskih programov Medicina in Dentalna medicina Medicinske fakultete v Ljubljani

- pri predmetu Biologija celice za študente 1. letnika študijskega programa Mikrobiologija Biotehniške fakultete v Ljubljani

Študijsko gradivo

- učbenik za vaje Celična biologija (Erdani Kreft M, Erman A, Hudoklin S, Resnik N, Romih R, Zupančič D), 1. izdaja, 2015

- učno gradivo za vaje Celična biologija-Atlas mikrografij (Erman A, Hudoklin S, Erdani Kreft M, Resnik N, Romih R, Zupančič D), 1.izdaja, 2013

- učbenik za vaje Celična biologija z osnovami klasične genetike (Erdani Kreft M, Erman A, Zupančič D), 1. izdaja, 2008

- študijsko gradivo za vaje Navodila za vaje pri predmetu Biologija celice (Erman A, Zupančič D), 1. izdaja 2016

 

 

Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela

- embrionalni in postnatalni razvoj urotelija sečnega mehurja miši

- regeneracija urotelija in vivo in ex vivo po delovanju luščilnih sredstev

- model bakterijskega cistitisa miši

- ortotopični model tumorja sečnega mehurja miši

 

Metodološka ekspertiza

- klasična svetlobna in fluorescenčna mikroskopija

- presevna in vrstična elektronska mikroskopija

- delo z živalmi na živalskih modelih (miši)

 

Sodelovanje v programih oz. projektih

- program P3-0108 Diferenciacija urotelijskih celic

- projekt Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

 

Strokovna dejavnost

Članica nadzornega sveta Slovenskega društva za laboratorijske živali

Predsednica Etične komisije MF v Ljubljani za poskuse na živalih

Bibliografija

1. VEČERIĆ-HALER, Željka, ERMAN, Andreja, CERAR, Anton, MOTALN, Helena, KOLOŠA, Katja, LAH TURNŠEK, Tamara, SODIN-ŠEMRL, Snežna, LAKOTA, Katja, MRAK POLJŠAK, Katjuša, ŠKRAJNAR, Špela, KRANJC, Simona, ARNOL, Miha, PERŠE, Martina. Improved protective effect of umbilical cord stem cell transplantation on cisplatin-induced kidney injury in mice pretreated with antithymocyte globulin. Stem Cells International (Online), ISSN 1687-9678, 2016, vol. 2016, str. 1-12, ilustr., doi: 10.1155/2016/3585362. [COBISS.SI-ID 3713871]

2. BLANGO, Matthew G., OTT, Elizabeth M., ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter, MULVEY, Matthew A. Forced resurgence and targeting of intracellular uropathogenic Escherichia coli reservoirs. PloS one, ISSN 1932-6203, Mar. 2014, vol. 9, iss. 3. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0093327, doi: 10.1371/journal.pone.0093327. [COBISS.SI-ID 31235545]

3. ERMAN, Andreja, KEREC KOS, Mojca, ŽAKELJ, Simon, RESNIK, Nataša, ROMIH, Rok, VERANIČ, Peter. Correlative study of functional and structural regeneration of urothelium after chitosan-induced injury. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, Nov. 2013, vol. 140, iss. 5, str. 521-531, ilustr., doi: 10.1007/s00418-013-1088-7. [COBISS.SI-ID 30654169]

4. PERŠE, Martina, INJAC, Rade, ERMAN, Andreja. Oxidative status and lipofuscin accumulation in urothelial cells of bladder in aging mice. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 3, str. 1-11. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059638, doi: 10.1371/journal.pone.0059638. [COBISS.SI-ID 30558681]

5. ERMAN, Andreja, RESNIK, Nataša, ROMIH, Rok. Autophagic activity in the mouse urinary bladder urothelium as a response to starvation. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2013, vol. 250, iss. 1, str. 151-160, ilustr., doi: 10.1007/s00709-012-0387-5. [COBISS.SI-ID 29697753]

6. ČERNE, Katarina, ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter. Analysis of cytotoxicity of melittin on adherent culture of human endothelial cells reveals advantage of fluorescence microscopy over flow cytometry and haemocytometer assay. Protoplasma, ISSN 0033-183X, Oct. 2013, vol. 250, iss. 5, str. 1131-1137, ilustr., doi: 10.1007/s00709-013-0489-8. [COBISS.SI-ID 30477017]

7. ERMAN, Andreja, LAKOTA, Katja, MRAK POLJŠAK, Katjuša, BLANGO, Matthew G., KRIŽAN-HERGOUTH, Veronika, MULVEY, Matthew A., SODIN-ŠEMRL, Snežna, VERANIČ, Peter. Uropathogenic escherichia coli induces serum amyloid A in mice following urinary tract and systemic inoculation. PloS one, ISSN 1932-6203, Mar. 2012, vol. 7, iss. 3, str. [1-7], e32933. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032933, doi: 10.1371/journal.pone.0032933. [COBISS.SI-ID 29697497]

8. ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter. Time- and temperature-dependent autolysis of urinary bladder epithelium during ex vivo preservation. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2011, vol. 248, issue 3, str. 541-550, doi: 10.1007/s00709-010-0201-1. [COBISS.SI-ID 27356121]

9. VERANIČ, Peter, ERMAN, Andreja, KEREC KOS, Mojca, BOGATAJ, Marija, MRHAR, Aleš, JEZERNIK, Kristijan. Rapid differentiation of superficial urothelial cells after chitosan induced desquamation. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, 2009, vol. 131, no. 1, str. 129-139. http://www.springerlink.com/content/d10j1841401g1332/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00418-008-0492-x. [COBISS.SI-ID 24682457]

10. ERMAN, Andreja, ZUPANČIČ, Daša, JEZERNIK, Kristijan. Apoptosis and desquamation of urothelial cells in tissue remodeling during rat postnatal development. The Journal of histochemistry and cytochemistry, ISSN 0022-1554, 2009, letn. 57, št. 8, str. 721-730, doi: 10.1369/jhc.2009.953349. [COBISS.SI-ID 25793241]

11. NEMETH, Lidija, ERMAN, Andreja, ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga. Early odontoblastic layer response to cavity preparation and acid etching in rats. Folia biologica, ISSN 0015-5497, 2006, letn. 54, št. 1/2, str. 23-30. [COBISS.SI-ID 23651033]

12. ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter, PŠENIČNIK, Majda, JEZERNIK, Kristijan. Superficial cell differentiation during embryonic and postnatal development ofmouse urothelium. Tissue & Cell, 2006, letn. 38, št. 5, str. 293-301. [COBISS.SI-ID 22762457]

13. ERMAN, Andreja, VIDMAR, Gaj, JEZERNIK, Kristijan. Temporal and spatial dimensions of postnatal growth of the mouse urinary bladder urothelium. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, 2004, letn. 121, str. 63-71. [COBISS.SI-ID 17402073]

14. NEMETH, Lidija, ERMAN, Andreja, ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga. Kvalitativna in polkvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah = Qualitative and semiquantitative analysis of dental pulp response to cavity preparation and acid etching in rats. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2003, letn. 58, št. 1, str. 11-19. [COBISS.SI-ID 16141273]

15. ERMAN, Andreja, JEZERNIK, Kristijan, ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga, ROMIH, Rok, VERANIČ, Peter. Postnatal restoration of the mouse urinary bladder urothelium. Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, 2001, letn. 115, št. 4, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 13914585]

16. ERMAN, Andreja. Hitosan in možna uporaba v medicini = Chitosan and its possible use in medicine. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jun. 2011, letn. 80, št. 6, str. 489-498, ilustr. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/junij/489-98.pdf. [COBISS.SI-ID 28578009]

17. ERMAN, Andreja, JEZERNIK, Kristijan. Avtofagija in njena vloga v zdravju in bolezni = Autophagy and its role in health and in sickness. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 2010, letn. 49, št. 1, str. 77-88. [COBISS.SI-ID 26743769]

18. VERANIČ, Peter, ERMAN, Andreja, KEREC KOS, Mojca. Interactions of biopolymer chitosan with plasma membrane in biomedical applications. V: IGLIČ, Aleš (ur.). Advances in planar lipid bilayers and liposomes. Vol. 16. Oxford [etc.]: Elsevier: Academic Press, 2012, str. 75-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 30073305]

19. ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter. The use of chitosan in basic studies and clinical application in urinary bladder epithelium. V: MACKAY, Richard (ur.), TAIT, Jennifer M. (ur.). Handbook of chitosan research and applications. New York: Nova Science Publishers, 2011, str. 289-300. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=27988. [COBISS.SI-ID 29268441]

20. ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter. The use of chitosan in basic studies and clinical application in urinary bladder epithelium, (Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine). New York: Nova Science Publishers, 2011. 25 str. ISBN 978-1-61122-876-2. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=20045. [COBISS.SI-ID 27557081]

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani