SLO ENG

Center za elektronsko mikroskopijo
Vrazov trg 2
Ljubljana

telefon: 386 1 5437680
Faks: /
e-pošta:

Natisni Nastavitve

22.09.2018 17:21

Oprema in metode

Elektronska mikroskopija

Elektronska mikroskopija omogoča najboljšo možno ločljivost (do 1 nm) pri analizi bioloških vzorcev in biokompatibilnih površin. Poleg osnovnih mikroskopskih tehnik v biomedicinskih raziskavah uporabljamo tudi: imunooznačevanje celičnih molekul, negativno kontrastiranje, kriometode, korelativna mikroskopija, metode FRIL in elektronska tomografija.

Oprema: presevni elektronski mikroskopi (TEM) in vrstični elektronski mikroskopi (SEM).

Svetlobna mikroskopija

Klasična svetlobna in fluorescenčna mikroskopija so neobhodno potrebne metode v vsakem molekularno­celično­biološkem raziskovalnem delu in pogosto tudi v diagnostiki. Njena nadgradnja je konfokalna mikroskopija in TIRF mikroskopija, ki omogočata optično rezanje fluorescenčno označenih vzorcev in kvantitativne analize v biofiziki in celični biologiji. 

Oprema: konfokalni in TIRF mikroskopi, mikroskop s strukturirano osvetlitvijo, optična pinceta za optično manipulacijo celic.

Korelativna mikroskopija

Korelativna mikroskopija združuje prednosti svetlobne in elektronske mikroskopije, predvsem proučevanje dinamičnih procesov v živih celicah pri visoki ločljivosti.

Gojenje celičnih in tkivnih kultur

Oprema: laminariji, inkubatorji, testiranje viabilnosti celic.

Izdelava nanodelcev

Uporaba nanodelcev omogoča izvedbo trenutno najaktualnejših raziskav na področju tarčnega vnašanja zdravilnih učinkovin v rakave ali s patogeni okužene celice.

Oprema: termogravimetrična tehtnica, 1x sonifikator (ultrasonic homogenizer). 

Mikrofluidični laboratorij

Mikrofluidični sistemi oz. "laboratorij na čipu" omogočajo majhno porabo reagentov ter odlično časovno in prostorsko kontrolo biokemijskih pogojev pri analizi posameznih celic.  

Oprema: vsa potrebna oprema za mehko litografijo, načrtovanje in izdelava matric.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani