SLO ENG

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
pon. - čet. od 8:00 do 19:30; pet. do 15:00

telefon: 01-543-7730
Faks: 01-543-7745
e-pošta:

Natisni Nastavitve

biologija celice (cell biology)


temeljna literatura

CELIČNA biologija : atlas mikrografij / Andreja Erman ... [et al.] ; [urednika Andreja Erman, Samo Hudoklin]. - 1. izd. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2015. - 101 str. COBISS.SI-ID 281228544

CELIČNA biologija / Mateja Erdani Kreft ... [et al.] ; [urednica Mateja Erdani Kreft]. - 1. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2015. - 183 str. COBISS.SI-ID 281399808

JEZERNIK, Kristijan: Celična biologija : učbenik za študente Medicinske fakultete / Kristijan Jezernik, Peter Veranič, Maksimiljan Sterle. - Ljubljana : DZS, 2015. - 263 str. COBISS.SI-ID 281401600

  

dopolnilna literatura

BASIC concepts in medical genetics : a student's survival guide / [editor] Marshall Horwitz. - New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, cop. 2000. - VII, 149 str. COBISS.SI-ID 2729492

CELL biology : a short course / Steven R. Bolsover ... [et al.]. - 2nd ed. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : EBSCOhost [distributer], 2004 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?vid=3&hid=108&sid=4bd249f8-20ac-4c55-a05c-e7b5efc24b1c%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=105668 (Dostopno članom UL) COBISS.SI-ID 27153925 

COOPER, Geoffrey M.: The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman. - 6th ed. - Sunderland (Mass.) : Sinauer Associates, cop. 2013. - XXV, 832 str. COBISS.SI-ID 4666175 

ESSENTIAL cell biology / [Bruce] Alberts ... [et al.]. - 4th ed. - New York : Garland Science, cop. 2014. - XXIII, 726 str., [112] str. pril. COBISS.SI-ID 76602625

KARP, Gerald: Cell and molecular biology : concepts and experiments / Gerald Karp. - 5th ed. - Chichester : John Wiley, cop. 2008. - XVII, 776, [67] str. COBISS.SI-ID 3062548

LAMB, Neil E.: Cell biology and genetics / Neil E. Lamb. - 1st American ed. - Edinburgh : Elsevier Mosby, cop. 2007. - XI, 212 str. - (Crash course) COBISS.SI-ID 3120404

PRINCIPLES of development / [the main author] Lewis Wolpert ; [co-authors] Thomas Jessell ... et al.]. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2007. - XXIII, 551 str. COBISS.SI-ID 14102585

VERANIČ, Peter: Praktični pouk celične biologije / Peter Veranič, Rok Romih, Majda Pšeničnik. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003. - 118 str COBISS.SI-ID 125106176

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani