SLO ENG

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
pon. - čet. od 8:00 do 19:30; pet. do 15:00

telefon: 01-543-7730
Faks: 01-543-7745
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Dejavnosti


Izposoja revij

1. Soba 19 v 1. nadstropju

 • sprejem zahtevkov in naročanje revijskega gradiva
 • izposoja revij in vračanje revij in knjig
 • posredovanje informacij osebno, po telefonu (01/543 7730) ali elektronski pošti
 • plačilo članarin
 • gotovinsko obračunavanje zamudnin, opominov in knjižničnih storitev
 • po 15. uri tudi: prodaja učbenikov, fotokopiranje in prevzem natisnjenega gradiva (z javnih računalnikov) 


2. Soba 27 v 2. nadstropju

 • sprejem zahtevkov in naročanje revijskega gradiva ter tekočih revij
 • izposoja in vračanje revij
 • pomoč uporabnikom pri iskanju po računalniškem katalogu, biomedicinskih bazah podatkov in elektronskih revijah
 • posredovanje informacij osebno, po telefonu (01/543 7733) ali elektronski pošti


Izposoja knjig

Soba 8 v 1. nadstropju:

 • izposoja, vračanje in podaljševanje izposoje knjig
 • vračanje revij
 • dostop do referenčne literature in učbenikov na zgoščenkah
 • iskanje literature po vzajemnem katalogu COBISS/OPAC (po l. 1988)
 • iskanje literature po klasičnem katalogu (do l.1988)
 • pomoč uporabnikom pri iskanju po računalniškem katalogu, zbirki Biomedicina Slovenica in elektronskih priročnikih
 • posredovanje informacij osebno, po telefonu (01/543 7741) ali elektronski pošti
 • plačilo članarin
 • obračunavanje zamudnin in opominov


Iskanje informacij in izobraževanje

Soba 19 v 1. nadstropju:

 • iskanje informacij in pomoč pri iskanju
 • informacije o izobraževalnih tečajih in individualnih usposabljanjih


Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

Soba 23 in soba 28 v 2. nadstropju:

 • posredovanje knjig in fotokopij člankov iz drugih knjižnic Slovenije
 • posredovanje knjig in fotokopij člankov iz British Lending Library, US National Library of Medicine, Subita in drugih tujih knjižnic
 • posredovanje knjig in fotokopij člankov iz zaloge CMK


Uporaba čitalniških mest

Čitalnica se nahaja v 2. nadstropju:

 • ima 41 sedežev: namenjeni so študiju in pregledovanju revij
 • omogoča prost dostop do tekočega letnika revij, ki so razporejene po abecedi, revije s področja zobozdravstva in slovenske revije so nameščene posebej

Tiha čitalnica v 1. nadstropju:

 • ima 20 čitalniških sedežev

Sejna soba CMK, soba št. 20, v 1. nadstropju poleg izposoje revij:

 • 12  čitalniških mest
 • 2 računalniški mesti
 • rezervacije prostora za timsko delo študentov


Uporaba javnih računalnikov

Knjižnica uporabnikom nudi 20 računalniških mest. 6 osebnih računalnikov je v 2. nadstropju (poleg čitalnice), 2 sta na drugi strani čitalnice nad stopniščem, 2 sta v 1. nadstropju v sejni sobi CMK, 7 jih je v 1. nadstropju pod stopniščem in 3 na hodniku zraven izposoje knjig. Omogočajo dostop do interneta, bibliografskih zbirk, elektronskih revij, elektronskih učbenikov in elektronske pošte. Vsi računalniki omogočajo tudi uporabo Microsoft Office programov in tiskanje dokumentov. V kopirnici je na voljo izposoja slušalk za pregledovanje avdio-vizualnega gradiva.


Nabava in obdelava knjižničnega gradiva

Soba 17 v 1. nadstropju:

 • naročanje baz podatkov, domačih in tujih revij ter monografij (učbenikov in priročnikov) za CMK, inštitute in katedre MF
 • informacije o založbah in dobaviteljih (domačih in tujih)
 • informacije o revijah in knjigah (npr. novih izdajah, cenah...) in biomedicinskih bazah podatkov
 • iskanje knjig za posamezna področja po tujih katalogih in Internetu
 • naročanje nadomestnega gradiva za izgubljene knjige in revije


Katalogizacija

Soba 27 in soba 32 v 2. nadstropju:

 • obdelava knjižnega, neknjižnega in elektronskega gradiva


Kopiranje, tiskanje in skeniranje

Soba 12 v 1. nadstropju:

 • fotokopiranje iz knjižničnega gradiva CMK ter ostale literature po želji uporabnikov
 • tiskanje in skeniranje iz gradiva CMK in po želji uporabnikov
 • vezava gradiva
 • plačilo članarin
 • obračunavanje
 • opominov in zamudnin
 • izgubljenih revij in knjig
 • izposoje knjig (za nečlane CMK)
 • medknjižnične izposoje
 • fotokopiranja tiskanja in skeniranja
 • informacijskih storitev in izobraževalnih tečajev
Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani