SLO ENG

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
pon. - čet. od 8:00 do 19:30; pet. do 15:00

telefon: 01-543-7730
Faks: 01-543-7745
e-pošta:

Natisni Nastavitve

mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija (microbiology, immunology and oral microbiology

temeljna literatura

DRAGAŠ, Ana Zlata: Oralna bakteriologija / Ana Zlata Dragaš ; [slike Bogdan Tratnik in Katja Seme]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1996. - 103 str. COBISS.SI-ID 62138368

LOGAR, Jernej: Parazitologija človeka / Jernej Logar ; [slike in tabele Uroš Žižmund]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2010. - 261 str. COBISS.SI-ID 249864192

MEDICINSKA bakteriologija z imunologijo in mikologijo / urednika Marija Gubina, Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2002. - XVII, 543 str. COBISS.SI-ID 118964480

MEDICINSKA virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 301 str. COBISS.SI-ID 256037888

SPLOŠNA medicinska virologija / avtorji Srečko Koren ... [et al.] ; urednik Srečko Koren. - 4. ponatis. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 201 str. COBISS.SI-ID 256064512

 

dopolnilna literatura

CEPLJENJE in cepiva - dobre prakse varnega cepljenja : univerzitetni učbenik za študente medicinske in zdravstvene fakultete / [uredniki] Alenka Kraigher, Alojz Ihan, Tadej Avčin. - Ljubljana : Sekcija za preventivno medicino SZD : Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2011. - 174 str. COBISS.SI-ID 256176128

INFEKCIJSKE bolezni / [uredila] Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci ; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014. - XXI, 616 str. COBISS.SI-ID 275830016

JAWETZ, Melnick & Adelberg's medical microbiology / [Editors:] Karen C. Carroll ... [et al.]. - 27th ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2016. - XII, 851 str. COBISS.SI-ID 3841556

JAWETZ, Melnick, & Adelberg's medical microbiology / [Editors:] Karen C. Carroll ... [et al.]. - 27th ed. - El. knjiga. - New York, N.Y. : Lange Medical Books/McGraw-Hill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Lange Educational Library: Basic Science, cop. 2016 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=504 (Dostop v mreži MF UL) COBISS.SI-ID 2955028

MAK, Tak W.: Primer to the immune response / Tak W. Mak and Mary E. Saunders. - Amsterdam [etc.] : Academic Press/Elsevier, cop. 2008. - XVII, 436 str. COBISS.SI-ID 62337281

MAROLT-Gomišček, Marica: Infekcijske bolezni / Marica Marolt-Gomišček, Alenka Radšel-Medvešček. - Ljubljana : Tangram, 2002. - 632 str. COBISS.SI-ID 117151744

MILLER, Chris H.: Infection control and management of hazardous materials for the dental team / Chris H. Miller, Charles John Palenik. - 4th ed. - St. Louis (Mo) : Mosby, cop. 2010. - IX, 365 str. COBISS.SI-ID 3490068

MÜLLER-Premru, Manica: Preprečevanje okužb v zobozdravstvu : učbenik za študente dentalne medicine / Manica Müller Premru ; [ilustracije Jure Triglav ; fotografije Marija Al Nawas]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2012. - 68 str. COBISS.SI-ID 264146176 

SAMARANAYAKE, Lakshman P.: Essential microbiology for dentistry / Lakshman Samaranayake. - 3rd ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, cop. 2006. - 363 str. COBISS.SI-ID 2963476

VOZELJ, Marjan: Temelji imunologije / Marjan Vozelj. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000. - XIX, 552 str. COBISS.SI-ID 108317184

VPRAŠANJA za preverjanje znanja pri vajah iz predmeta Mikrobiologija in imunologija / [avtorji Vladimir Kotnik ... [et al.] ; urednik Vladimir Kotnik]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2006. - 185 str. COBISS.SI-ID 228841984

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani