SLO ENG

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
pon. - čet. od 8:00 do 19:30; pet. do 15:00

telefon: 01-543-7730
Faks: 01-543-7745
e-pošta:

Natisni Nastavitve

čeljustna in zobna ortopedija 1, 2, 3 (gnathic and dental orthopaedics 1, 2, 3)

temeljna literatura

CONTEMPORARY orthodontics / William R. Proffit ... [et al.]. - 5th ed. - St. Louis (Mo) : Elsevier/Mosby, cop. 2013. - XIII, 754 str. COBISS.SI-ID 3603476

KLINIČNA diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji / Franc Farčnik ... [et al.] ; [fotografija Mitja Pipan, Katja Neubauer]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2005. - 60 str. COBISS.SI-ID 221513728

 

dopolnilna literatura

KATEDRA za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani: Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja dentacije : doktrinarna stališča / [pripravila Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete]. - Ljubljana : [s.n.], 2001. - 15-18 f. COBISS.SI-ID 2552852 

ORTHODONTIC pearls : a selection of practical tips and clinical expertise / edited by Eliakim Mizrahi. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : Taylor & Francis ; New York : EBSCOhost [distributer], 2004 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?sid=764f8c38-e306-41fa-8632-2d4dd26bfd40%40sessionmgr115&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=111188 (Dostopno članom UL) COBISS.SI-ID 2956564 

ORTHODONTICS : current principles & techniques / edited by Thomas M. Graber, Robert L. Vanarsdall, Jr., Katherine W.L. Vig. - 4th ed. - St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, cop. 2005. - XVI, 1213 str. COBISS.SI-ID 3270420 

OSNOVE fiksnih ortodontskih aparatov / Farčnik F....[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2001. - 25, 20 f. COBISS.SI-ID 2553876 

OVSENIK, Maja: Priročnik za uporabo EF indeksa / Maja Ovsenik, Franc M. Farčnik, Majda Korpar. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2007. - 30 str.,[17] str. pril. COBISS.SI-ID 232488448 

OVSENIK, Maja: EF indeks za obdobje mlečne denticije : delovni osnutek priročnika / M. Ovsenik. - Ljubljana : Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2003. - 52 f. COBISS.SI-ID 2561812 

ZDRAVLJENJE malokluzij z bionatorjem po Baltersu / Franc F. Farčnik...[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2002. - 11 f. COBISS.SI-ID 2553364 

ZDRAVLJENJE malokluzij z Fränklovim regulatorjem funkcije / Franc F. Farčnik...[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2002. - VI, 61 f. COBISS.SI-ID 2553620

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani