SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

24.09.2018 15:49

Kontaktni podatki

E-mail: dasa.zupancic@mf.uni-lj.si
Telefon: +386 1 543 7686

Naslov: MF, Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

doc. dr. Daša Zupančič, univ. dipl. biol.

Inštitut za biologijo celice

Izobraževalna dejavnost

Seznam predmetov (MF)

Biologija celice (študijski program Medicina in dentalna medicina, MF, 1. letnik)

Seznam predmetov (druge fakultete)

Biomedicinski temelji fizioterapije (študijski program Fizioterapija, ZF, 1.letnik)

Biologija celice (študijski program Mikrobiologija, BF, 1.letnik)

Celična biologija z genetiko (študijski program Laboratorijska biomedicina, FFA, 1.letnik)

Biologija celice (študijski program Biokemija, FKKT, 2.letnik)

Študijsko gradivo

ERDANI-KREFT, Mateja, ERMAN, Andreja, HUDOKLIN Samo,  RESNIK Nataša, ROMIH Rok, ZUPANČIČ, Daša. Celična biologija. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, 2015. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-267-100-6. 

ERMAN, Andreja, HUDOKLIN Samo, ERDANI-KREFT, Mateja, RESNIK Nataša, ROMIH Rok, ZUPANČIČ, Daša. Celična biologija. Atlas mikrografij. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, 2015. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-267-065-8. 

ERDANI-KREFT, Mateja, ERMAN, Andreja, ZUPANČIČ, Daša. Celična biologija z osnovami klasične genetike. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, 2013. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-267-004-7.

ZUPANČIČ, Daša. Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli [Elektronski vir]: študijsko gradivo / Daša Zupančič. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2015. ISBN 978-961-267-084-9 (pdf).

ERMAN, Andreja, ZUPANČIČ, Daša. Navodila za vaje pri predmetu Biologija celice [Elektronski vir]: študijsko gradivo / Andreja Erman in Daša Zupančič. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2016. ISBN 978-961-267-106-8 (pdf).

Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovalnega dela

- regeneracija poškodovanega urotelija na živalskem modelu

- cistitis na živalskem modelu in človeških vzorcih

- preneoplastične spremembe urotelija na živalskem modelu in človeških vzorcih

- rak sečnega mehurja na živalskem modelu in človeških vzorcih

- normalen človeški urotelij od ledvične kotanje do sečnice

- uporaba lektinov za detekcijo in tarčenje rakavih urotelijskih celic

Metodološka ekspertiza

- svetlobna mikroskopija

- fluorescenčna mikroskopija

- vrstična elektronska mikroskopija

- presevna elektronska mikroskopija

- histokemijske metode

- imunooznačevanje

- histokemija lektinov

- prenos western  

Sodelovanja v tekočih raziskovalnih programih in projektih

- Program P3-0108 Diferenciacija urotelijskih celic 1.1.1999―31.12.2017

- Projekt J3-7494 Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani