SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Biokemija, FKKT

 

 

Rezultati izpita iz BIOLOGIJE CELICE za študente FKKT, smer BIOKEMIJA dne 13.02.2018

30019029             zd. (6)     

30019030             pdb. (8)   

30019037             zd. (6)    

30019042             pdb. (9)  

30019049             pdb. (8)  

30018779             pdb. (8)  

30018027             zd. (6)       

 30018481            pdb. (8)      

30018434             db. (7)    

30018031             zd. (6)     

30019061             zd. (6)    

 

Rezultati izpita iz BIOLOGIJE CELICE za študente FKKT, smer BIOKEMIJA dne 29.01.2018

30019029             zadostno (6)          

30019030             nezadostno (5)     

30019032             prav dobro (8)    

30019033             prav dobro (8)    

30019036             prav dobro (8)         

30019038             prav dobro (9)       

30019040             dobro (7)              

30018761             dobr o (7)                

30019324             dobro (7)              

30019042             dobro (7)              

30019043             prav dobro (9)    

30019047             prav dobro (8)    

30019325             zadostno (6)        

30019048             zadostno (6)        

30019049             dobro (7)              

30019050             zadostno (6)          

30019052             dobro (7)              

30018476             prav dobro (9)    

30019053             odlično (10)            

30018027             nezadostno (5)       

30019316             dobro (7)                  

30019056             dobro (7)              

30019057             prav dobro (8)      

30019199             dobro (7)              

30019058             dobro (7)              

30019062             dobro (7)              

30019065             zadostno (6)          

30019066             zadostno (6)          

 

Rezultati kolokvija iz vaj BIOLOGIJE CELICE za študente FKKT, smer BIOKEMIJA dne 30.01.2018:

30019037             63 %       

30019038             86 %        

30018481             82 %        

30018434             79 %        

30018031             70 %       

30019061             68 %       

30. 01. 2018 - 2. kolokvijski rok - kolokvij bo ob 10.00 na Medicinski fakulteti, Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, Ljubljana (vajalnica, kjer ste opravljali vaje). Na kolokvij se prijavite preko elektronske pošte v tajništvo Inštituta za biologijo celice (icbmf.uni-lj.si); prijave zbiramo do ponedeljka 29. 01. 2017 do 12. ure. 

 

 

 

Rezultati kolokvija iz vaj BIOLOGIJE CELICE za študente FKKT, smer BIOKEMIJA:

30019029        66 %                

30019030        58 %                

30019032        81 %              

30019033        73 %              

30019153                               

30019036        79 %                

30019037        39 %    negativno 

30019038        76 %                 

30019040        66 %              

30018761        75 %                 

30019324        60 %              

30019042        81 %              

30019043        85 %              

30019047        64 %              

30019325        56 %              

30019048        66 %              

30019049        80 %              

30019050        53 %    negativno 

30019052        74 %              

30018476        86 %              

30019053        93 %                 

30018027        59 %                  

30019316        63 %                  

30018481        48 % negativno   

30018434        47 % negativno  

30019056        72 %              

30018031        61 %                

30019057        79 %                

30019199        64 %              

30019058        56 %              

30019061        39 % negativno  

30019062        73 %              

30019065        65 %                

30019066        60 %                

55 % je pozitivno opravljen kolokvij

Prosimo študente, ki še niso vrnili skript, da jih prinesejo na inštitut.  Tisti, ki ne bodo vrnili skript, ne bodo imeli vpisane ocene  v elektronski indeks.

 

Izpitni režim

 

Izpiti so pisni. Vprašanja so izbirnega in/ali esejskega tipa.

 

KRITERIJ:

6 = od 55 % do 64 %

7 = od 65 % do 74 %

8 = od 75 % do 83 %

9 = od 84 % do 92 %

10 = od 93 % do 100 %

 

 

  


 

V sklopu vaj bodo študenti v skupinah opravljali tudi laboratorijsko delo in rezultate predstavili v seminarju. Naslovi seminarjev so:

 

Skupina 1: Razporeditev citokeratina 20 v uroteliju sečnega mehurja in v rakavih urotelijskih celicah v kulturi

 

Skupina 2: Transportni vezikli v normalnih in rakavo spremenjenih površinskih urotelijskih celicah sečnega mehurja

 

Skupina 3: Apikalna površina urotelija sečnega mehurja med karcinogenezo

 

Predlogo za pisanje seminarja najdete tukaj: PREDLOGA ZA PISANJE SEMINARJA.docx

 


 

Program vaj iz biologije celice za študente v študijskem letu 2017/18:

 

1. vaja - Izbrane metode svetlobne mikroskopije (09.10.17)

- centriranje mikroskopa (Kohlerjeva osvetlitev)

- faznokontrastna mikroskopija

- risanje sheme preparatov

- umerjenje okularnega merilca

 

Literatura: Poglavja 1 in 2 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Izračunajte ločljivost svojega mikroskopa pri vseh štirih objektivih.

2. Določite mikrometrske vrednosti pri 40-kratni, 100-kratni in 400-kratni povečavi.

3. Narišite shemo preparata P1, P2 ali P3 in jo označite.

 

2. vaja – Oblika in velikost celic (16.10.17)

- risanje preparatov

- merjenje struktur

- jedrno-citoplazemsko razmerje

 

Protokol za vajo

1. Narišite, označite in izmerite visokoprizmatske in izodiametrične celice. Risbo opremite z naslovom in merilom.

2. Izračunajte jedrno-citoplazemsko razmerje v izbranem tipu celic epitelija na preparatu P. Dopolnite shemo in označite mesto izbranega tipa celic..

 

3. vaja - Fluorescenčna mikroskopija (23.10.17)

- princip delovanja fluorescenčnega mikroskopa

- konfokalni mikroskop

- superresolucijska mikroskopija

- vrste označevalcev

- optično rezanje

- delo z imerzijskim objektivom

- demonstracija fluorescenčnega mikroskopa   

 

Literatura: Poglavja 3 in 4 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Narišite shemo stene sečnega mehurja in sliko urotelija.

2. V uroteliju smo označili uroplakine. Kateri označevalec je bil uporabljen? S katero vrsto mikroskopa sta bili narejeni mikrografiji A in B (priloga 1). Razložite razlike, ki jih opazite.

3. Katere vrste označevalci za fluorescenčno mikroskopijo so bili uporabljeni za ugotavljanje prisotnosti in razporeditve molekul v vzorcih na Sliki 2 A, B in E (Celična biologija Atlas mikrografij)? Katere kombinacije vzbujevalnega in zapornega filtra so bile nameščene v filterskih blokih). Odgovore vpišite v tabelo.

  

4. vaja - Kulture živalskih celic (06.11.17)

- opazovanje živih celic v kulturi in trajnih preparatov celic v kulturi, obarvanih po Giemsi

- štetje celic s hemocitometrom

- primerjava med kulturo normalnih in malignih celic

- tkivno inženirstvo

- invertni mikroskop

- opazovanje procesov v živih celicah

 

Literatura: Poglavje 2 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Na preparatih In vitro 1 in In vitro 2 ugotovite, na katerem so normalne in na katerem so rakave celice.

2. Izračunajte povprečno koncentracijo celic v suspenziji (št. celic/ml).

3. Določite delež preživetja kvasovk po tretiranju s citronsko kislino.

4. Kakšne sisteme in vitro lahko pripravimo iz koščka sečnega mehurja, ki ga prikazujeta Sliki 1 A in B (Celična biologija Atlas mikrografij)?

5. Na Sliki 32 (Celična biologija Atlas mikrografij) so celice v kulturi v različnih fazah celičnega cikla. Poiščite podatke, kako je možno narediti sinhronizacijo celičnega cikla, po kateri so vse celice v isti fazi.

  

5. vaja - Priprava histoloških preparatov (13.11.17)

- priprava histoloških preparatov

- PAS reakcija

- alciansko modrilo

- Feulgenova reakcija

 

Literatura: Poglavje 7 in 11 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Narišite epitelijske celice želodčne jamice - reakcija PAS. S pomočjo mikrografije v Atlasu mikrografij narišite ultrastrukturo apikalnega dela mukoidne celice.

2. Narišite epitelijske celice črevesne resice - alciansko modrilo. Vašo meritev primerjajte z velikostmi, kot jih ugotovite s presevnim elektronskim mikroskopom (Celična biologija Atlas mikrografij).

3. V tabelo vpišite glavne razlike med zamrznjenimi in parafinskimi rezinami.

  

6. vaja - Elektronska mikroskopija (20.11.17)

- princip delovanja TEM in SEM

- priprava preparatov za elektronsko mikroskopijo

- demonstracija elektronskih mikroskopov in laboratorija

- 3D rekonstrukcije

 

Literatura: Poglavja 5, 6, 8, 9 in 17 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Narišite shemo preparata tankega črevesa in označite na katerem delu poltanke rezine bi izdelali piramido za rezanje ultratankih rezin, ki bi vsebovale črevesni epitelij z bazalno lamino.

2. Naredite tabelo in primerjajte način fiksacije, debelino preparata in način kontrastiranja v svetlobni, transmisijski elektronski in vrstični elektronski mikroskopiji. Vpišite, katere mikroskopske tehnike omogočajo opazovanje jedra in mikrovilov.

 

7. vaja – Kriometode v elektronski mikroskopiji (27.11.17)

- teoretske osnovne fizikalnih fiksacij 

- različni zamrzovalni postopki

- postopek zamrzovalnega lomljenja, demonstracija aparature

- razlaga mikrografij

- korelativna mikroskopija

- 3D analiza makromolekul pri atomski ločljivosti

 

Literatura: Poglavje 10 (KNJIGA)

 

8. vaja - Označevanje celičnih sestavin I (04.12.17)

- reakcijski produkti encimskih histokemičnih reakcij v svetlobni in elektronski mikroskopiji

- avtoradiografija

 

Literatura: Poglavja 14 in 12 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Narišite in označite preparat peroksisomi v ledvičnih kanalčkih – encimska histokemija proti katalazi.

2. Kakšen mora biti končni reakcijski produkt encimske histokemije, da je

primeren za opazovanje s svetlobnim ali s presevnim elektronskim mikroskopom? Kakšne barve je končni reakcijski produkt histokemijske reakcije na preparatu kisla fosfataza v ledvičnih kanalčkih?

3. V tabeli primerjajte preparat peroksisomi v ledvičnih kanalčkih in Sliko 14 v Atlasu mikrografij (način fiksacije, histokemijsko metodo in informacije, ki jih dobimo).

4. Zapišite in utemeljite zasnovo eksperimenta, s katerim bi preverili hipotezo, da površinske celice v epiteliju sluznice grla izvirajo iz bazalnih celic. Shematsko predstavite glavne korake eksperimenta od izbire vzorca do opazovanja s svetlobnim mikroskopom. Kakšni rezultati bi potrdili hipotezo?

 

9. vaja - Označevanje celičnih sestavin II (11.12.17)

-      imunohistokemija

-      in situ hibridizacija

-      lektinska histokemija

 

Literatura: Poglavja 11, 15 in 16 (KNJIGA)

 

Protokol za vajo

1. Narišite epitelij grla in označite, kje se nahajajo citokeratini.

2. Zakaj je za ugotavljanje latentnih okužb z virusi metoda in situ hibridizacije primernejša od imunocitokemije?

3. Narišite črevesni epitelij in označite mesto galaktoznih preostankov. (Preparata visokoprizmatske celice-prebavni trakt in RCA-HRP črevo.)

4. Ali z elektronskim mikroskopom lahko ugotovimo prisotnost glikokaliksa brez specifičnega označevanja sladkornih preostankov? Svojo trditev utemeljite s pomočjo Atlasa mikrografij.

 

10. vaja - Raziskovalna vaja I: Laboratorijsko delo (18.12.17)

11. vaja - Raziskovalna vaja II: Predstavitev rezultatov (08.01.18)

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani