SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Dobra praksa v raziskovalnem delu in pri prenosu v proizvodnjo

NASLOV simpozija: Dobra praksa v raziskovalnem delu in pri prenosu v proizvodnjo

KRAJ DOGODKA: predavalnica 1, Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Vrazov trg 2, Ljubljana

DATUM DOGODKA: torek 29.9.2015
__________________________________________________________________________________
Na simpoziju bodo predstavljena najnovejša spoznanja s področja dobre proizvodne in laboratorijske
prakse ter rezultati raziskav v okviru programa P3‐0108 z naslovom »Diferenciacija urotelijskih celic«.
__________________________________________________________________________________

PROGRAM
8:45‐9:00 Mateja Erdani Kreft: Uvodni nagovor
9:00‐10:00 Tina Cirman (vabljena predavateljica): Dobra proizvodna praksa
10:00‐10:30 Rok Romih: Receptorji P2X v modelu hemoragičnega cistitisa
10:30‐11:00 Andreja Erman: Uporaba hitosana za lokalno zdravljenje akutnega bakterijskega
cistitisa pri miših
11:00‐11:30 Daša Zupančič: Spreminjanje ogljikovih hidratov med razvojem raka sečnega mehurja
sesalcev
Odmor
12:00‐13:00 Darja Keše (vabljena predavateljica): Celične kulture in mikoplazme
13:00‐13:30 Andreja Erman: Študij tumorigeneze na ortotopičnem modelu tumorja sečnega
mehurja miši
13:30‐14:00 Daša Zupančič: Izražanje kolagena IV v bazalni lamini med razvojem raka sečnega
mehurja
14:00‐14:30 Mateja Erdani Kreft: Mikroskopiranje živih celic‐Indukcija FRAP in podaljševanje
opazovanja eGFP z osvetljevanjem s kratkovalovno svetlobo: vpliv na viabilnost celic
in nastanek ROS
Zaključek
__________________________________________________________________________________
Kontakt:
izr.prof.dr. Mateja Erdani Kreft
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2, SI‐1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 1 543 7685
Fax.: 00 386 1 543 7681
E‐mail: mateja.erdanimf.uni‐lj.si

 

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani