SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Izbirni predmeti

 

Režim študija za predmet

Temelji medicinske celične biologije 

Študent se seznani s temeljnimi celičnimi in molekularnimi mehanizmi, ki vodijo do določenih bolezni pri človeku.

 

Namen pouka je poglabljanje in boljše razumevanje znanja pridobljenega pri osnovnem predmetu Celične biologije ter povezovanje tega znanja z vzroki za nastanek določenih bolezni in mehanizmi zdravljenja bolezni. Študenti se seznanijo z nekaterimi spremembami v zgradbi in delovanju celic, ki privedejo do sprememb značilnih za določena bolezenskih stanja. Študente se vzpodbuja, da na osnovi priporočene literature, predavanj in pogovorov razmislijo o novih, inovativnih možnostih zdravljenja. Takšen pristop k študiju jih vodi v razumevanje pomena dobrega poznavanja osnovnih celičnih mehanizmov za uspešen razvoj medicine. 

 

Vsebino predmeta, izpitni režim in ostale podrobnejše informacije povezane z izvajanjem pouka pri predmetu najdete v dokumentu temelji medicinske celične biologije.

 

Režim študija za predmet

Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini    

Predmet nudi podroben vpogled v najnovejše standarde in smernice na področju tkivnega inženirstva in njegove uporabe v regenerativni medicini.

 

Vsebino predmeta, izpitni režim in ostale podrobnejše informacije povezane z izvajanjem pouka pri predmetu najdete v dokumentu tkivno inženirstvo in regenerativna medicina.

 


 

 

Utrinek z zaključne predstavitve posterjev pri predmetu Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini, maj 2017.

Čestitke vsem za pripravo in predstavitev posterjev!

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani