SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Nagrade

 

  

Obvestilo o prejemu najvišje državne uvstitve (Zlato 1)  na 52. državnem srečanju najboljših mladih raziskovalcev Slovenije, 2018

Patrik Pečavar Nežma, dijak tehniške gimnazije BIC, se je 14. 5. 2018 udeležil državnega srečanja mladih raziskovalcev, ki ga v Murski Soboti organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Patrik Pečavar Nežmah je v kategoriji druga področja (medicina, medicinska kemija) pod mentorstvom raziskovalnega sodelavca Marka Jerana s Kemijskega inštituta Ljubljana in prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete, pripravil raziskovalno delo z naslovom »Priprava vodotopne fluorescenčne učinkovine za označevanje normalnih in rakavih celic urotelija sečnega mehurja in vitro«. Raziskovalno delo s področja rakavih obolenj sečnega mehurja in razvoja novih organskih spojin za njihovo detekcijo je Patriku prineslo najvišjo državno uvrstitev (Zlato 1). http://www.bic-lj.si/gvs/index.php/izobraevalni-programi/tehnika-gimnazija/nagrade/999-52-drzavno-srecanje-najboljsih-mladih-raziskovalcev-slovenije

 

 

 


 

 

 

Obvestilo o prejemu Krkine nagrade za doktorsko delo, 2017

Urška Dragin Jerman, univ. dipl. biol.,  je prejela Krkino nagrado za doktorsko delo z naslovom »Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijsko vezivnega nadomestka na amnijski membrani = Interactions between cancer and normal urothelial cells and establishment of urothelial connective tissue equivalent on amniotic membrane scaffold«. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

 

 


 

 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2017

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Naše telo med stradanjem?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 28. 09. 201 in je dosegljiva na naslovu:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174493591

 

 


 

 

 

Obvestilo o prejemu Univerzitetne Prešernove nagrade za raziskovalno delo, 2016

Polona Glažar, UL BF je za raziskovalno delo »Ogljikovi hidrati urotelijskih celic in integriteta bazalne lamine pri urotelijskih neoplazijah«, prejela univerzitetno Prešernovo nagrado za leto 2016. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom doc. dr. Daše Zupančič z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

 

 


 

 

 

Obvestilo o prejemu Fakultetne Prešernove nagrade za raziskovalno delo, 2016

Diana Baraga, mag. strukturne in funkc. biol., je za raziskovalno delo »Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami«, na predlog Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete prejela fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2016. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

 

 


 

 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2016

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Kako dolgo lahko živimo?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 17. 11. 2016 in je dosegljiva na naslovu:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174437737

 

 


 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - TV dogodek, 2016

V oddaji TV Slovenije »Ugriznimo znanost« je na temo »Preiskave otrok pred rojstvom« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 20. 10. 2016 in je dosegljiva na naslovu: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174432556

 

 


 

 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - Radijski dogodek, 2016

V oddaji Radija Slovenije »Frekvenca X« je na temo »Nobelovi nagrajenci« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 6. 10. 2016 in je dosegljiva na naslovu: http://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174430135

 

 


 

 

 

Obvestilo o pojavljanju v medijih - Radijski dogodek, 2016

V oddaji Radija Slovenije »Aktualno« je na temo »Znan je dobitnik letošnje Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo : kaj je celična avtofagija?« sodelovala izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. Oddaja je bila na sporedu 3. 10. 201, prispevek pa je dosegljiv na naslovu: http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/znan-je-dobitnik-letosnje-nobelove-nagrade-za-medicino-in-fiziologijo/

 

 


 

 

● Obvestilo o prejemu Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2014

 

Taja Železnik je za samostojno raziskovalno delo z naslovom »Uporaba nosilcev iz amnijske membrane za zaviranje rasti rakavih urotelijskih celic« prejela Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2014. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete

 

 


 

 

● Obvestilo o prejemu Krkine nagrade za doktorsko delo, 2014

 

Med letošnjimi Krkinimi nagrajenci za dosežke v znanosti je tudi dr. Matej Skočaj, ki je v juliju 2014 doktoriral pod mentorstvom prof. dr. Kristine Sepčić z Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete in somentorstvom prof. dr. Petra Veraniča z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete.

  

Dr. Matej Skočaj je v okviru svoje doktorske naloge razvil molekularno orodje za označevanje s holesterolom in sfingomielinom obogatenih membranskih domen, imenovanih membranski rafti. Membranski rafti so ključne strukturne in signalizacijske  komponente celic. Udeleženi v številnih bioloških procesih v zdravem organizmu, saj delujejo kot platforme za ustaljene signalizacijske poti, obenem pa njihova disfunkcionalnost/okvara privede do različnih bolezenskih stanj. Za membranske rafte je tako bilo ugotovljeno, da imajo pomembno vlogo v nevroloških in kardiovaskularnih boleznih, v karcinogenezi in pri imunskih boleznih kot je sistemski lupus eritematozus ter pri okužbi z virusom HIV, kar naredi membranske rafte izjemno zanimive tarče za farmakološke pristope zdravljenja in preprečevanja teh bolezni. Matej Skočaj je razvil stabilno, netoksično, rekombinantno fluorescenčno različico proteina ostreolizina A za katerega je pokazal, da se močno in selektivno veže na s holesterolom in sfingomielinom bogata področja v membranah živih celic. Z omenjenim označevalcem je dokazal obstoj teh domen v celicah in spremljal njihovo dinamiko potovanja po celici. Razvita molekula bi lahko v prihodnosti služila kot ključno orodje v bazičnih in aplikativnih biomedicinskih raziskavah membranskih raftov in z njimi povezanih patoloških stanj. 

 

 


 

● Obvestilo o prejemu nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti", 2014

 

Ena od treh letošnjih prejemnic nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti" 2014 je dr. Eva Ogorevc, ki je v januarju 2014 doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Veronike Kralj-Iglič z Zdravstvene fakultete v Ljubljani in somentorstvom izr. prof. dr. Petra Veraniča z Medicinske fakultete, Inštitut za biologijo celice.

 

Dr. Eva Ogorevc je v svoji doktorski nalogi preučevala medcelične prenose mikroveziklov (MV), kot obliko medcelične komunikacije. Izsledki njenih raziskav so pokazali, da MV v izolatih periferne krvi ponujajo možnost neinvazivne diagnostike, spremljanje napredovanja in zdravljenja rakavih obolenj. Koncentracija MV pri bolnikih z rakom prebavil je povečana v primerjavi z zdravimi prostovoljci in bolniki z drugimi obolenji prebavil. Z dokazom medceličnega prenosa MV z maligne na nemaligno urotelijsko celično linijo se je nakazala možnost indukcije rakavo spremenjenega fenotipa, tudi v odsotnosti genetskih sprememb v celicah. Njeni rezultati bodo prispevali k boljšemu razumevanju mehanizmov mikrovezikulacije in medcelične komunikacije s pomočjo MV.

 

Spletne povezave k podelitvi nagrade UNESCO L'OREAL "Za ženske v znanosti" 2014

 

 


 

● Obvestilo o prejemu Lavričeve nagrade za najbolj uspešno učiteljsko delo, 2011

 

Senat Medicinske fakultete je na podlagi poročila Komisije za Lavričeva priznanja sprejel sklep o podelitvi  Lavričeve nagrade za najbolj uspešno učiteljsko delo za leto 2011 prof. dr. Kristijanu Jezerniku, učitelju in dolgoletnemu predstojniku Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete. 

 

 


 

● Obvestilo o prejemu Fakultetne Prešernove nagrade za diplomsko delo, 2010

 

Urška Dragin Jerman je za raziskovalno delo v diplomski nalogi z naslovom »Amnijska membrana kot nosilec urotelija in njena vloga pri diferenciaciji urotelijskih celic« prejela Fakultetno Prešernovo nagrado za leto 2010. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete

 

 


 

● Obvestilo o prejemu Pomurske raziskovalne nagrade za diplomsko delo, 2009

 

Larisa Tratnjek je za raziskovalno delo v diplomski nalogi z naslovom »Odvisnost endocitotske aktivnosti urotelijskih celic od njihove diferenciacijske stopnje in mikrotubulov« prejela Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2009. Delo je bilo narejeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Erdani Kreft z Inštituta za biologijo celice, Medicinske fakultete

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani