SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Simpozij PKP

Letak Simpozij Rak sec mehurja_projekt PKP julij 2015 (1).pdf

 

 

NASLOV simpozija: Raziskovalno aplikativni pristop k selektivnemu zdravljenju raka sečnega mehurja

 

KRAJ DOGODKA: predavalnica 1, Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

ČAS DOGODKA: ponedeljek 20.7.2015, 9-18 h

 

 

__________________________________________________________________________________

Tema simpozija je rak sečnega mehurja, ki je šesto najpogostejše rakavo obolenje na svetu. Navkljub napredku na področju kirurgije in kemoterapije, ostaja prognoza slaba, saj po resekciji primarnega urotelijskega tumorja pogosto pride do razvoja zasevkov in kar 50 % bolnikov z invazivno obliko raka sečnega mehurja umre v obdobju petih let od postavitve diagnoze. Hitro in učinkovito odkrivanje (pred)rakavih sprememb in odkrivanje čim bolj učinkovitih metod zdravljenja je zato ključnega pomena.

 

Cilj simpozija je predstaviti rezultate raziskav projekta z naslovom »Raziskovalno aplikativni pristop k selektivnemu zdravljenju raka sečnega mehurja«, ki je bil odobren na 2. Javnem razpisu za sofinanciranje projektov PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA, ki je bil objavljen dne 14. 11.2014 v Uradnem listu št. 81/14, in se izvaja v okviru neposredne potrditve operacije - programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

 

Na simpoziju se bo predstavilo 10 študentov različnih študijskih programov, ki so v okviru projekta sodelovali v interdisciplinarnem timu in pridobili dodatne izkušnje, znanja in veščine v raziskovalnem in gospodarskem okolju. Vsak študent bo imel na voljo 15 minut za predstavitev in 15 minut za razpravo.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

PROGRAM

 

9:00-9:30              Mateja Erdani Kreft: Uvodni nagovor in potek dela na projekta

9:30-10:00           Samo Roškar: Pomen rakastega mikrookolja za odziv celic imunskega odziva in možne                    aplikacije v medicini

10:00-10:30        Kosta Cerović: Imunoterapija pri raku sečnega mehurja - povezava med imunologijo in onkologijo

10:30-11:00         Sandra Žunič: Stopnja endocitoze pri različnih tipih urotelijskih celic

11:00-11:30         Martina Štampar: Vpliv koncentracije stabilizatorja in časa sonifikacije na stabilnost                          lipidnih nanodelcev

 

Odmor za čaj/kavo

 

12:00-12:30         Gašper Grubelnik: Molekularna analiza izražanja genov v različnih celičnih linijah raka                                      sečnega mehurja

12:30-13:00         Taja Železnik: Rast urotelijskih celic na različnih bioloških nosilcih

13:00-13:30        Tjaša Plaper: Stimulacija in odziv celic imunskega sistema kot pristop zdravljenja rakavih obolenj

13:30-14:00        Anže Verbič: Uporaba TAL efektorjev za regulacijo izražanja genov v sesalskih celicah

14:00-14:30        Ana Kapraljević: Trdni lipidni nanodelci ter dostava potencialnih zdravilnih učinkovin

14:30-15:00        Anže Mikec: Procesiranje slik in napovedni modeli

15:00-16:00         Roman Jerala, Petra Kocbek, Andrej Štampar, Mateja Erdani Kreft: Zaključki

 

Kosilo

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kontakt:

izr.prof.dr. Mateja Erdani Kreft

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Inštitut za biologijo celice

Vrazov trg 2

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 00 386 1 543 7685

Fax.: 00 386 1 543 7681

E-mail: mateja.erdanimf.uni-lj.si

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani