SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Simpozij TnT

 

NASLOV simpozija:

 

Kaj vemo o tunelskih membranskih nanocevkah (TnT)?

 

KRAJ DOGODKA:

 

Predavalnica 1, Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

Vrazov trg 2, Ljubljana

DATUM DOGODKA:

 

torek 16.1.2018

__________________________________________________________________________________

Na simpoziju bodo predstavljena najnovejša spoznanja o tunelskih membranskih nanocevkah in

rezultati raziskav v okviru ARRS projekta J3‐7494 z naslovom »Tunelske membranske nanocevke za

inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja«.

__________________________________________________________________________________

PROGRAM

 

9:00‐9:20

Mateja Erdani Kreft: Pregled dela na projektu: Nastajanje TnT med zdravimi in

rakavimi celicam, zgradba in transport po TnT

 

9:20‐9:40

Samo Hudoklin: 3D‐ultrastruktura TnT

 

9:40‐10:00

Maša Bošnjak: Razvoj fuzijskih genskih konstruktov za utišanje FAK in transfekcija

rakavih urotelijskih celic

 

10:00‐10:20

Daša Zupančič: Fokalna adhezijska kinaza v TnT ‐ imunofluorescenca in preslikava

western

 

10:20‐10:40

Gaja Markovič: Fokalna adhezijska kinaza in njeni inhibitorji

 

Odmor

 

11:00‐11:20

Nataša Resnik: Analiza lipidne sestave TnT z OlyA‐mCherry

 

11:20‐11:40

Slavko Kralj in Petra Kocbek: Priprava biokompatibilnih superparamagnetnih

nanodelcev s fluorescentnim barvilom in njihovo sledenje v TnT

 

11:40‐12:00

Maruša Debeljak: Analiza izbranih genov/mRNA v normalnih in rakavih urotelijskih

celicah

 

Zaključki – razprava

 

Okrogla miza: Prednosti in slabosti TnT – perspektive

 

Moderatorja: Peter Veranič in Andreja Erman

_________________________________________________________________________________

Kontakt:

izr.prof.dr. Mateja Erdani Kreft

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Inštitut za biologijo celice

Vrazov trg 2, SI‐1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 543 7685

E‐mail: mateja.erdanimf.uni‐lj.si

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani