SLO ENG

Inštitut za biofiziko
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: (386) 1 543 7600
Faks: (386) 1 543 7601
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predmet Biofizika na dodiplomskem študiju medicine in dentalne medicine

Režim študija za predmet Biofizika 2017/2018

Seznam izpitnih tematik pri predmetu Biofizika

 

Učno gradivo

Del učnega gradiva je prosto dostopen.

 • Skripta Biofizika za medicino (skripta, dopolnjena vsako leto).
 • B. Božič, J. Derganc, G. Gomišček, V. Kralj-Iglič, J. Majhenc., P. Peterlin, S. Svetina, B. Žekš: Praktikum iz biofizike (skripta, dopolnjena vsako leto).
 • Več avtorjev: Zbirka računskih nalog za biofiziko (skripta, dopolnjena vsako leto).

Dodatno učno gradivo:

 • izbrana poglavja iz R. Kladnik: Visokošolska fizika, I, II in III del, Državna založba Slovenije, 1985.
 • F. Sevšek: Biomehanika, Visoka šola za zdravstvo, 2004.
 • S. Amador Kane. Intoduction to 

  Physics in Modern Medicine.  CRC Press, 2009.

 

Priznavanje predmeta

Študenti, ki so izpit iz fizike ali biofizike opravili že na kakšni drugi fakulteti, a jim opravljenega predmeta ne bomo priznali v celoti, bodo za priznanje predmeta lahko opravljali diferencialni izpit in izbrane praktične vaje. Za priznanje predmeta uporabljamo naslednje okvirne kriterije:

1. Izpit se v celoti prizna:
a) Študentom, ki so na drugi medicinski fakulteti že opravili biofiziki podoben predmet oz. so opravili tudi druge izpite z ustrezno vsebino (fiziologija, medicinska fizika, statistika, radiologija ...) ter so na drugi fakulteti opravili vsaj dva letnika.
b) Študentom, ki so že opravili primerljiv predmet skupaj s primerljivimi praktičnimi vajami (vsaj 6 KT).
2. Študenti, ki so že opravili primerljiv predmet (vsaj 6 KT), a brez primerljivih praktičnih vaj, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje. 
3. Študenti, ki so že opravili podoben predmet, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje in diferencialni izpit.
4. Študentom, ki še niso opravili predmetov s primerljivo vsebino izpita ne moremo priznati.

Izbrane praktične vaje: Tekočine, Osnove elektrokardiografije, Ultrazvok, Slikanje z jedrsko magnetno resonanco in Prevajanje električnih sunkov po živčnem vlaknu.

Tematike za diferencialni izpit (v oklepajih je navedena ustrezna literatura):

  • ultrazvok (poglavja 6.1, 6.2 in 6.3 v skripti Valovanje)
  • rentgen (poglavji 6.4 in 6.6 v skripti Valovanje)
  • EKG (navodila za praktikumsko vajo Osnove elektrokardiografije)
  • magnetna resonanca (navodila za praktikumsko vajo Slikanje z jedrsko magnetno resonanco,  Slikanje z magnetno resonanco - članek iz revije Proteus) 
  • nastanek prekomembranskega potenciala (pogavje 4.2 v skripti Električni in magnetni pojavi, Generation of resting membrane potential).

 

Izpitni roki in obvestila za študente.

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani