SLO ENG

Inštitut za zgodovino medicine
Zaloška 7a
1000 Ljubljana

telefon: +386 1 522 45 49, 041 327 935
Faks: /
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstojnica inštituta

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

zvonka.slavecgmail.com

Zvonka

Rojena je v Mariboru in je 1984 končala študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tam je tudi magistrirala in doktorirala, oboje z interdisciplinarnih področij socialne medicine in zgodovine medicine. Po nekaj zaposlitvah v zdravstvenih ustanovah in Kliničnem centru Ljubljana se je 1987 zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1992 vodi Inštitut, predava predmeta zgodovina medicine ter zgodovina medicine in dentalne medicine. Njeno strokovno, znanstvenoraziskovalno in publicistično delo sega na različna področja, največ pa se ukvarja s slovensko zgodovino medicine 19. in 20. stoletja. Izpopolnjevala se je na Dunaju, v Londonu, v Pragi, v Padovi, na Univerzi Washington v Seattlu ...

 

IZBRANA (KNJIŽNA) BIBLIOGRAFIJA

- 1996 Z očmi zdravnice - ugledni pisci družno z medicino - strokovna monografija

- 1996 Dr. Marko Gerbec, znameniti slovenski zdravnik - strokovni film

- 1997 Aids ne pozna meja - katalog k razstavi

- 1998 Iz slovenske zdravstvene tradicije - strokovna monografija

- 1998 Zdrava setev, plodna žetev - 110-let zdravstvenega zavarovanja na Slovenskem - fotomonografija

- 1999 Dr. Ivan Oražen, soavtor F. Štolfa; Zdravnik in skladatelj dr. Anton Schwab - monografija, soavtor Štolfa F.

- 1999 Podobe zdravnikov, malo za šalo, malo zares (avtor karikatur Borut Pečar) - biografija

- 2000 Znameniti Slovenci - The Famous Slovenians - vsebinski sklop v enciklopediji

- 2001 Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem - znanstvena monografija

- 2001 Iz rok v roke, iz roda v rod. Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki ob 140-letnici ustanovitve - znanstvena monografija

- 2002 Družinska povezanost grofov Celjskih (ZRC SAZU) - znanstvena monografija

- 2003 Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1919-2002 - strokovna monografija, soavtorici Rožić-Hristovski A, Arhar M

- 2004 Grenzüberschrietende Medizin zwischen Ljubljana und Wien/Slovensko-avstrijske medicinske povezave - katalog k razstavi

- 2004 Ljubljana v kalejdoskopu - večjezična multimedijska zgoščenka 

- 2004 New Method of Identifying of Family Related Skulls (Springer, Wien/NewYork) - znanstvena monografija

- 2005 Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in Dr. Ivo Pirc (1891-1967): utemeljitelj slovenskega javnega zdravstva - znanstvena monografija

- 2005 Skrljevo disease - endemic syphilis in the Slovene lands (Hermagoras, Wien/Ljubljana) - znanstvena monografija

- 2006 Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc - strokovna monografija

- 2007 Ruska kapelica pod Vršičem - znanstvena monografija, soavtor Testen P.

- 2008 Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, ob 10-letnici samostojnosti - znanstvena monografija

- 2008 Razvoj slovenske kirurgije srca (ob 50-letnici prve operacije na srcu) - znanstvena monografija

- 2009 Tuberkuloza: kuga 19. in 20. stoletja pri Slovencih na primeru sanatorija Golnik (1921-1998) - znanstvena monografija

- 2010 GRIPA (RTV SLO) - strokovni film

- 2011 Tuberculosis (1860-1960): Slovenia's Golnik Sanatorium and TB in Central Europe. Peter Lang Publishing House: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien - znanstvena monografija

- 2011 Rojstvo: Čudež življenja v medicini, fotografiji in poeziji - strokovna monografija

- 2012 Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 (Mohorjeva založba Celje) - znanstvena monografija in učbenik 

- 2012 Umetnost za zdravje (filmska predstavitev Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher)

- 2013 Diagnostični center Bled (1992-2012) in dr. Milan Gorenšek (1940-2004) – strokovna monografija, soavtor Gorenšek Moškon M.

- 2014 Zgodovina radiologije in Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (1923–2013) – znanstvena monografija

- 2015 Ko mrtvi žive uče: anatomija skozi čas: ob petstoletnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514–1564) - znanstvena monografija, soavtor Svoljšak S.

- 2017 Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija – znanstvena monografija – urednica Jaunig S.

- 2018 Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo – znanstvena monografija – urednica Jaunig S.

 

KNJIŽNA UREDNIŠTVA IN PREVODI

- 1997 Iz zdravstva na Kamniškem

- 1998 Plenčič M. A. De contagii morborum (O bolezenski nalezljivosti)

- 1999 Zagovori v slovenski ljudski medicini; Medicinska fakulteta v Ljubljani ob 80-letnici ustanovitve

- 2000 Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941; Zvestoba Hipokratu - akademik Franc Novak; Muznik A. Clima Goritiense (Goriško podnebje)

- 2002 200 let mariborske bolnišnice

- 2003 Lippich F. W. Topographie der k.k. Provinzialhauptstadt Laibach; Lipič F. V. Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane z vidika naravoslovja in medicine, zdravstvene ureditve in biostatike

- 2004 Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani (1919-1945); Bankl H. Bolni Habsburžani

- 2005 Lipič F. V. Osnovne značilnosti dipsobiostatike ...; Pregl F. Die quantitative organische Mikroanalyse

- 2007 Lipič F. V. Bolezni Ljubljančanov

- 2010 Ars Medici II

- 2016 Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji: programi, smernice in perspektive

 

STROKOVNA SREČANJA (PINTARJEVI DNEVI) IN (SO)UREDNIŠTVO ZBORNIKOV
- 1994 Med medicino in literaturo

- 1995 Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres

- 1997 Prof. dr. Jože Rant - organizator slovenskega zobozdravstva

- 1998 Sto let rentgenskih žarkov

- 2002 Znameniti ljubljanski mestni zdravnik dr. F.V. Lipič in Topografija Ljubljane

- 2003 Dr. Karel Petrič (1900-1944) in njegov čas

- 2004 Patografija - vpliv bolezni na življenje in delo znamenitih osebnosti

- 2005 Pogled na rabo in zlorabo alkohola

- 2007 Bolezni Ljubljančanov

- 2009 Zdravstvo v Šaleški dolini (Velenje)

 

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanje radiologov Hrvaške ob 100-letnici odkritja rentgenskih žarkov. Reka, 1995.

Priznanje Sv. Apolonije - Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 1996.

Voglarjevo priznanje (priznanje Gorenjskega zdravniškega društva) leta 2004.

Priznanje Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ob 10. Pintarjevih dnevih. Velenje, 2008.

Priznanje Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher ob 15-letnici vodenja KUD-a. Ljubljana, 2008.

Srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti). Ljubljana, 2009.

Priznanje Kulturno-umetniškega društva Mpz dr. Bogdan Derč Pediatrične klinike. Ljubljana, 2010.

Častno-priznanje Zveze kulturnih društev Slovenije, 2010.

Velika plaketa Mestne občine Kranj za presežno ustvarjalno delo na področju zgodovine medicine. Kranj, 2011.

    

Zlata dediščina Slovenije – priznanje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ob 20-letnici vodenja KUD-a KC in MF. Ljubljana, 2013. Več

Prometej znanosti za odličnost komuniciranja znanosti. Priznanje Slovenske znanstvene fundacije, 2013. Več

Dergančeva nagrada za publicistiko Slovenskega zdravniškega društva, 2016.

Priznanje Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva za glavno ambasadorko zgodovine medicine doma in po svetu, 2018.

 

BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV (13788 šifra raziskovalca) navaja okoli 1350 objav.

Je (so)avtorica okoli 30 strokovnih (ali znanstvenih) razstav, okoli 60 radijskih in televizijskih oddaj, pobudnica postavitev več spominskih obeležij, voditeljica večjih javnih prireditev.

Je članica več domačih in tujih uredniških odborov strokovnih in znanstvenih publikacij in pogosto recenzentka znanstvenih del.

Od leta 1991 je podpredsednica Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.

V letih 1993-2017 je vodila Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z okoli 500 člani.

Od leta 2006 je članica Upravnega odbora KUD Vodnikova domačija v Ljubljani.

Vsa leta profesionalnega dela sodeluje v mednarodnem združenju zgodovinarjev medicine.

Bibliografija raziskovalcev (glej šifra raziskovalca 13788)

Bibliografija iz zbirke Cobbis, glej Zupanič Slavec

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani