SLO ENG

Inštitut za zgodovino medicine
Zaloška 7a
1000 Ljubljana

telefon: +386 1 522 45 49, 041 327 935
Faks: /
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstojnica inštituta

 

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

zvonka.slavecgmail.com

Zvonka

Rojena je v Mariboru in je 1984 končala študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tam je tudi magistrirala in doktorirala, oboje z interdisciplinarnih področij socialne medicine in zgodovine medicine. Po nekaj zaposlitvah v zdravstvenih ustanovah in Kliničnem centru Ljubljana se je 1987 zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1992 vodi Inštitut, predava predmeta zgodovina medicine ter zgodovina medicine in dentalne medicine. Njeno strokovno, znanstvenoraziskovalno in publicistično delo sega na različna področja, največ pa se ukvarja s slovensko zgodovino medicine 19. in 20. stoletja. Izpopolnjevala se je na Dunaju, v Londonu, v Pragi, v Padovi, na Univerzi Washington v Seattlu ...

 

IZBRANA (KNJIŽNA) BIBLIOGRAFIJA

- 1996 strokovna monografija: Z očmi zdravnice - ugledni pisci družno z medicino; strokovni film: Dr. Marko Gerbec, znameniti slovenski zdravnik

- 1997 katalog k razstavi: Aids ne pozna meja

- 1998 fotomonografija: Iz slovenske zdravstvene tradicije; strokovna monografija: Zdrava setev, plodna žetev - 110-let zdravstvenega zavarovanja na Slovenskem

- 1999 biografija: Dr. Ivan Oražen, soavtor F. Štolfa; Zdravnik in skladatelj dr. Anton Schwab (soavtor F. Štolfa); monografija: Podobe zdravnikov, malo za šalo, malo zares (avtor karikatur Borut Pečar)

- 2000 vsebinski sklop v enciklopediji: Znameniti Slovenci - The Famous Slovenians

- 2001 znanstvena monografija: Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem; Iz rok v roke, iz roda v rod. Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki ob 140-letnici ustanovitve

- 2002 znanstvena monografija: Družinska povezanost grofov Celjskih (ZRC SAZU)

- 2003 strokovna monografija: Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1919-2002, soavtorici A. Rožić-Hristovski, M. Arhar

- 2004 katalog k  razstavi: Grenzüberschrietende Medizin zwischen Ljubljana und Wien/Slovensko-avstrijske medicinske povezave

- 2004 večjezična multimedijska zgoščenka: Ljubljana v kalejdoskopu; znanstvena monografija: New Method of Identifying of Family Related Skulls (Springer, Wien/NewYork)

- 2005 znanstvena monografija: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj slovenskega javnega zdravstva; Skrljevo disease - endemic syphilis in the Slovene lands (Hermagoras, Wien/Ljubljana)

- 2006 znanstvena monografija: Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc

- 2007 znanstvena monografija: Ruska kapelica pod Vršičem

- 2008 znanstvena monografija: Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, ob 10-letnici samostojnosti; Razvoj slovenske kirurgije srca (ob 50-letnici prve operacije na srcu)

- 2009 znanstvena monografija: Tuberkuloza: kuga 19. in 20. stoletja pri Slovencih na primeru sanatorija Golnik (1921-1998)

- 2010 strokovni film: GRIPA (RTV SLO)

- 2011 znanstvena monografija: Tuberculosis (1860-1960): Slovenia's Golnik Sanatorium and TB in Central Europe. Peter Lang Publishing House: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien

- 2011 Rojstvo: Čudež življenja v medicini, fotografiji in poeziji

- 2012 znanstvena monografija in učbenik Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 (Mohorjeva založba Celje)

- 2012 film Umetnost za zdravje (65-minutna filmska predstavitev Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher)

- 2013 strokovna monografija v soavtorstvu Diagnostični center Bled (1992-2012) in dr. Milan Gorenšek (1940-2004).

 

KNJIŽNA UREDNIŠTVA IN PREVODI

- 1997 Iz zdravstva na Kamniškem

- 1998 Plenčič M. A. De contagii morborum (O bolezenski nalezljivosti)

- 1999 Zagovori v slovenski ljudski medicini; Medicinska fakulteta v Ljubljani ob 80-letnici ustanovitve

- 2000 Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941; Zvestoba Hipokratu - akademik Franc Novak; Muznik A. Clima Goritiense (Goriško podnebje)

- 2002 200 let mariborske bolnišnice

- 2003 Lippich F. W. Topographie der k.k. Provinzialhauptstadt Laibach; Lipič F. V. Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane z vidika naravoslovja in medicine, zdravstvene ureditve in biostatike

- 2004 Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani (1919-1945); Bankl H. Bolni Habsburžani

- 2005 Lipič F. V. Osnovne značilnosti dipsobiostatike ...; Pregl F. Die quantitative organische Mikroanalyse

- 2007 Lipič F. V. Bolezni Ljubljančanov

-2010 Ars Medici II

 

STROKOVNA SREČANJA (PINTARJEVI DNEVI) IN (SO)UREDNIŠTVO ZBORNIKOV
- 1994 Med medicino in literaturo

- 1995 Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres

- 1997 Prof. dr. Jože Rant - organizator slovenskega zobozdravstva

- 1998 Sto let rentgenskih žarkov

- 2002 Znameniti ljubljanski mestni zdravnik dr. F.V. Lipič in Topografija Ljubljane

- 2003 Dr. Karel Petrič (1900-1944) in njegov čas

- 2004 Patografija - vpliv bolezni na življenje in delo znamenitih osebnosti

- 2005 Pogled na rabo in zlorabo alkohola

- 2007 Bolezni Ljubljančanov

- 2009 Zdravstvo v Šaleški dolini (Velenje)

 

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanje radiologov Hrvaške ob 100-letnici odkritja rentgenskih žarkov. Reka, 1995.

Voglarjevo priznanje (priznanje Gorenjskega zdravniškega društva) leta 2004.

Priznanje Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ob 10. Pintarjevih dnevih. Velenje, 2008.

Priznanje Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher ob 15-letnici vodenja KUD-a. Ljubljana, 2008.

Srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti). Ljubljana, 2009.

Priznanje Kulturno-umetniškega društva Mpz dr. Bogdan Derč Pediatrične klinike. Ljubljana, 2010.

Velika plaketa Mestne občine Kranj za presežno ustvarjalno delo na področju zgodovine medicine. Kranj, 2010.

    

Zlata dediščina Slovenije – priznanje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ob 20-letnici vodenja KUD-a KC in MF. Ljubljana, 2013. Več

Prometej znanosti za odličnost komuniciranja znanosti. Priznanje Slovenske znanstvene fundacije, 2013. Več

 

BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV (13788 šifra raziskovalca) navaja okoli 1050 objav.

(So)avtorica okoli 30 strokovnih (ali znanstvenih) razstav, okoli 60 radijskih in televizijskih oddaj, pobudnica postavitev več spominskih obeležij, voditeljica večjih javnih prireditev.
Od 1993 vodi Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z okoli 500 člani.
Od leta 1991 podpredsednica Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.
Od leta 2006 članica Upravnega odbora KUD Vodnikova domačija v Ljubljani.
20-letni sodelovanje v mednarodnem združenju zgodovinarjev medicine.

Bibliografija raziskovalcev (glej šifra raziskovalca 13788)

Bibliografija iz zbirke Cobbis, glej Zupanič Slavec

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani