SLO ENG

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
Zaloška 7 / I
1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 522 3143
Faks: +386 1 522 3143
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Gradivo za študij

1. letnik: Nujna medicinska pomoč I (oživljanje):

  • Ploj T, Gradišek P.
 Uporaba avtomatičnega defibrilatorja.
 In: Ahčan UG, editor. Prva pomoč: priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006; 75-80.
  • Derganc M. Osnove prve pomoči za vsakogar. Ljubljana: Delo Tiskarna, 1994.
  • Pečan M, Vlahović D. Temeljni postopki oživljanja (TPO).
  • Navodila za vaje. Ljubljana: Medicinski razgledi, 1997.

Opozorilo: navedena literatura je orientacijska. Smernice za oživljanje se dopolnjujejo vsakih pet let, zato podatki v knjigah niso ažurni. Priporočamo pregled najnovejših smernic na naši spletni strani in pregled predstavitve predavanj.

Anesteziologija:

  • Manohin A. Anesteziologija. V: Smrkolj V ed. Kirurgija. Ljubljana: Sledi, 1995; 50-64 (v pripravi je nova izdaja).
  • Kremžar B, Primožič J. Intenzivno pred- in pooperacijsko zdravljenje. V: Smrkolj V ed. Kirurgija. Ljubljana: Sledi, 1995; 66-89 (v pripravi je nova izdaja).

Opozorilo: v pripravi je nova izdaja učbenika Kirurgija, v kateri bosta tudi izčrpni poglavji o anesteziologiji in o intenzivnem pred- in pooperativnem zdravljenju. Ko bo učbenik izšel, Kirurgija iz leta 1995 ne bo več veljala kot učno gradivo za anesteziologijo in intenzivno pred- in pooperativno zdravljenje. V novem učbeniku bo anesteziološka literatura navedena v zmanjšanem obsegu, celotna priporočena literatura pa je na tem naslovu. Poleg sklopa iz anesteziologije in intenzivnega zdravljenja v učbeniku Kirurgija so učno gradivo tudi predavanja na naši spletni strani.

 

Dodatni postopki oživljanja:

  • Vidmar I ed. JAMA (Slovenska izdaja). Ljubljana: Perun, 1993;41-106.
  • Vlahovič D, Pečan M. Oživljanje, Ljubljana: medicinski razgledi 1999.

Opozorilo: navedena literatura je orientacijska. Smernice za oživljanje se dopolnjujejo vsakih pet let, zato podatki v knjigah niso ažurni. Priporočamo pregled dodatnih postopkov oživljanja na naši spletni strani (navodila za uporabo te predstavitve so navedena v odstavku Programi za vaje).

 

Programi za vaje:

Na voljo sta predstavitvi za vaje temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja v PowerPointu. Obe vsebujeta temeljne postopke oživljanja, pri dodatnih postopkih pa so dodani pripomočki in zdravila.

Na posameznih straneh predstavitve se izriše zeleno pobarvani romb; s klikom vanj se prikaže najmanj ena dodatna stran, na kateri je trditev, zapisana ob rombu, dodatno pojasnjena. Na dodatni strani (ali na zadnji strani, kadar je dodatnih strani več) se ponovno prikaže zeleno pobarvani romb; s klikom nanj se vrnete na stran, iz katere ste s klikom na zeleno pobarvani romb prikazali dodatne strani. Če na zeleno pobarvani romb ne kliknete, si strani sledijo v smiselnem zaporedju, vendar brez dodatnih pojasnil.
Za sliko z napisom 'HVALA ZA POZORNOST' sledijo slike, ki se dodatno prikažejo ob kliku na zeleno pobarvani romb. Ko na zaslonu vidite sliko HVALA ZA POZORNOST', je predstavitev končana.

 

Dodatna gradiva za poglobitev znanja anesteziologije in intenzivnega zdravljenja:

  • Manohin A, Križmarić M. Temeljne fizikalne osnove v anesteziologiji. Anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistemi, anestezijski ventilator. Učbenik za fakultetni študij anesteziologije. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2006.

Poleg tega od 1993. leta dalje vsako leto izide zbornik predavanj s Podiplomskega izobraževanja anesteziologov; izobraževanje poteka tako, da je v šestih letih obdelana celotna snov, nakar se ciklus ponovi. Novejši zborniki so na voljo na KO za anesteziologijo in IT operativnih strok, Univerzitetni Klinični center, Ljubljana, Zaloška 7 / I.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani