SLO ENG

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
Zaloška 7 / I
1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 522 3143
Faks: +386 1 522 3143
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Navodila za preverjanje znanja

Izpit iz Nujne medicinske pomoči I in kolokvij iz anesteziologije

Preverjanje znanja je pisno. Študent odgovarja na vprašanja z več odgovori. Vprašanja so dveh vrst:
1) vprašanja s petimi možnimi odgovori (a-e);
2) vprašanja, v katerih sta dve trditvi (bodisi vsaka trditev v svojem stavku, bodisi obe trditvi v enem stavku). Študent izbira med štirimi odgovori: a) prva trditev je pravilna, druga napačna, b) prva trditev je napačna, druga pravilna, c) obe trditvi sta pravilni, d) obe trditvi sta napačni.
Vprašanja so sestavljena iz snovi s predavanj, seminarjev in vaj, učbenika Kirurgije prof. Smrkolja (poglavji o anesteziologiji in intenzivnem zdravljenju) in temeljnih postopkov oživljanja s spletne strani katedre. Pri reševanju testa skrbno preberite vprašanja, ker ima vsaka trditev svoj smisel - tipkarskih ali drugačnih napak v vprašanjih ni.
V vsakem vprašanju je pravilen samo en odgovor, ki šteje dve točki, za vsako obkroženo napačno črko v vprašanju pa se odšteje ena točka. Opozorilo: če v vprašanju obkrožite napačen odgovor, izgubite TRI točke: dve, ki bi ju dobili za pravilen odgovor, poleg tega pa dobite še eno negativno točko za napačen odgovor. Upoštevajte tudi naslednje: če npr. pri vprašanju s petimi možnimi odgovori obkrožite vseh pet črk, dobite dve točki za pravilen odgovor ter minus štiri točke za štiri napačne odgovore, skupno torej -2 točki (za enak postopek pri vprašanju s štirimi možnimi odgovori pa dobite skupno -1 točko). Kadar torej o odgovoru niste povsem prepričani, je bolje na vprašanje sploh ne odgovoriti.


Izpit iz nujne medicinske pomoči (NMP I)

Izpit iz Nujne medicinske pomoči (NMP I) sestavlja 30 vprašanj iz kirurškega dela in 30 vprašanj iz oživljanja.
Vprašanja iz anesteziološkega dela izpita (iz oživljanja) so sestavljena izključno iz gradiva, objavljenega na spletni strani Katedre za anesteziologijo ter iz snovi predavanj in vaj, ki jih v okviru predmeta NMP I izvajajo člani Katedre za anesteziologijo. Ocena za izpit iz NMP I je enotna (brez delitve na anesteziološki in kirurški del). Če študent izpita ne opravi, mora ponavljati celoten izpit (ki zopet vključuje tako anesteziološki kot kirurški del). Prav tako mora ponovno opravljati celoten izpit tudi, če zavrne pozitvno oceno.
Datumi izpita iz NMP I so objavljeni na MF in na Katedri za kirurgijo.

Opozorilo: Smernice za oživljanje se dopolnjujejo vsakih pet let, zato podatki v knjigah niso ažurni. Pred opravljanjem anesteziološkega dela izpita iz Nujne medicinske pomoči priporočamo pregled najnovejših smernic na naši spletni strani. Takoj, ko so nove smernice objavljene, so vključene v izpitno snov.


Kolokvij iz anesteziologije

Za kolokvij se lahko prijavijo samo tisti študenti odseka za medicino, ki so v 6. letniku v okviru praktikuma kirurgije opravili anesteziološki sklop vaj (seminar dodatnih postopkov oživljanja in individualne vaje pri anesteziologu).

Datumi so objavljeni na spletni strani Katedre za anesteziologijo, na oglasni deski MF in na Katedri za anesteziologijo. Študenti se za kolokvij iz anesteziologije prijavijo na računalniku. Kolokvij je pisni, za oceno 'opravil' pa je potrebno zbrati več kot 52 % možnih točk.
Rezultati so objavljeni na spletni strani Katedre za anesteziologijo (praviloma že na dan preverjanja znanja) in na Katedri za anesteziologijo (prvi delovni dan po dnevu preverjanja znanja od 11. ure dalje).

Opozorilo: Nekaj vprašanj v kolokviju je iz oživljanja. Smernice za oživljanje se dopolnjujejo vsakih pet let, zato podatki v knjigah niso ažurni. Pred opravljanjem kolokvija priporočamo pregled najnovejših smernic temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja na naši spletni strani (navodila za uporabo predstavitve dodatnih postopkov oživljanja so v nadaljevanju). Takoj, ko so nove smernice objavljene, so vključene v izpitno snov.

Navodila za uporabo predstavitve: na posameznih straneh predstavitve se izriše zeleno pobarvani romb; s klikom vanj se prikaže najmanj ena dodatna stran, na kateri je trditev, zapisana ob rombu, dodatno pojasnjena.  Na dodatni strani (ali na zadnji strani, kadar je dodatnih strani več) se ponovno prikaže zeleno pobarvani romb; s klikom nanj se vrnete na stran, iz katere ste s klikom na zeleno pobarvani romb prikazali dodatne strani. Če na zeleno pobarvani romb ne kliknete, si strani sledijo v smiselnem zaporedju, vendar brez dodatnih pojasnil.
Za sliko z napisom 'HVALA ZA POZORNOST' sledijo slike, ki se dodatno prikažejo ob kliku na zeleno pobarvani romb. Ko na zaslonu vidite sliko HVALA ZA POZORNOST', je predstavitev končana.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani