SLO ENG

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
Zaloška 7 / I
1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 522 3143
Faks: +386 1 522 3143
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Navodila za vaje

Navodila za vaje iz temeljnih postopkov oživljanja v 2. semestru (medicinci in dentalni medicinci) - predmet je označen kot NMP I

Vaje potekajo v simulacijskem centru NMF na Korytkovi ulici 2. Organizirane so v skupinah, ki jih sestavijo na MF. Vsaka skupina ima vaje enkrat, trajajo pa 6 šolskih ur (4,5 polne ure), vendar je na urniku zaradi tehnične težave napisano 5 polnih ur. Najkasneje ob koncu 1. semestra je na voljo urnik vaj. Študenti vadijo temeljne postopke oživljanja na lutki in uporabo pripomočkov ter vstavljanje venske in kostne poti na modelu.

Po vajah bo vsak študent skupaj z vodjem vaj podpisal vse rubrike na svojem evidenčnem listu, kar bo pomenilo, da je uspešno opravil vaje (za podrobnosti poglejte evidenčni list). Prav tako bo vsak prejel anonimni anketni vprašalnik o poteku pouka oživljanja (predavanj in vaj) v okviru Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo s prošnjo, da ga izpolni in odda medicinski sestri.

 

Navodila za vaje iz temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja v 5. semestru (medicinci in dentalni medicinci) - predmet je označen kot NMP 2

Vaje potekajo v simulacijskem centru, soba 1 in 2 in v seminarju 2 NMF ter trajajo 4 ure. V vsaki skupini medicincev (skupine 1-12) je 20 študentov, v vsaki skupini dentalnih medicincev (skupine 13-15) pa bo 20-22 študentov. Prva polovica skupine (podskupina 1) najprej v simulacijskem centru 2 uri vadi temeljne in dodatne postopke oživljanja ter vstavljanje venske in kostne poti na modelu, nato pa v seminarju 2 dve uri rešuje tri scenarije. Druga polovica skupine (podskupina 2) pa najprej 2 uri vadi reševanje scenarijev v seminarju 2, nato pa 2 uri v simulacijskem centru temeljne in dodatne postopke oživljanja ter vstavljanje venske in kostne poti na modelu. Najkasneje ob začetku 5. semestra je na voljo urnik vaj.

Navodila za pripravo na scenarije bodo na voljo na spletni strani Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo v urniku vaj NMP 2.

Po vajah bo vsak študent skupaj z vodjem vaj podpisal vse rubrike na svojem evidenčnem listu, kar bo pomenilo, da je uspešno opravil vaje (za podrobnosti poglejte evidenčni list). Prav tako bo vsak prejel anonimni anketni vprašalnik o poteku pouka oživljanja (predavanj in vaj) v okviru Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo s prošnjo, da ga izpolni in odda medicinski sestri.


Navodila za vaje iz anesteziologije v 6. letniku (medicinci)

Pouk poteka v okviru praktikuma iz kirurgije. Pouk anesteziologije poteka v obliki seminarja dodatnih postopkov oživljanja in individualnih vaj pri anesteziologu v operacijski sobi.

Seminar dodatnih postopkov oživljanja
Seminar je sestavljen iz enournega uvajalnega predavanja in vaj. Razpored skupin naredijo na katedri za kirurgijo. Uvajalna predstavitev je za vso skupino navadno ob 9. uri, temu pa sledijo vaje po podskupinah (na voljo je urnik). Študenti najprej ponovijo temeljne postopke oživljanja na lutki, nato pa vadijo endotrahealno intubacijo na intubacijskem modelu in defibrilacijo na defibrilacijskem modelu, seznanijo pa se tudi z najpomembnejšimi motnjami srčnega ritma. Seminar traja 6 šolskih ur. Za uspešnejše delo priporočamo, da študenti pred seminarjem ponovijo temeljne postopke oživljanja s spletne strani katedre in navodila za intubacijo v učbeniku kirurgije ter predstavitev intubacije na naši spletni strani.


 

Individualne vaje pri anesteziologu v 6. letniku Odseka za medicino

Večinoma potekajo vaje v operacijskih prostorih. Pri teh vajah je navadno vsak študent pri svojem asistentu. Nekaj vaj je na voljo tudi v Centru za intenzivno zdravljenje (Center za intenzivno terapijo, CIT); pri teh vajah sta lahko pri enem asistentu dva študenta. Na Katedri za kirurgijo razporedijo študente na vaje iz anesteziologije, študenti pa lahko izbirajo med vajami v operacijskih prostorih in med vajami v Centru za intenzivno zdravljenje. Razpored asistentov za vaje je v tajništvu Katedre za kirurgijo in v tajništvu Katedre za anesteziologijo.

Vaje trajajo od 9. do 13. ure. Študent se javi ob 9. uri pri izbranem asistentu.

Študent, ki bo na vajah v operacijskih prostorih, med vajami spremlja bolnikovo stanje in delovanje življenjsko pomembnih organov, v operacijski sobi uvaja umetno vensko pot, vzdržuje prosto dihalno pot (z masko ali tubusom) ter spremlja faze anestezije in prebujanja bolnika.

Študent, ki bo na vajah v Centru za intenzivno zdravljenje, sodeluje pri obravnavi življenjsko ogroženega bolnika ali poškodovanca: klinični pregled, nadzor življenjskih funkcij (hemodinamika, dihanje, možganska funkcija), umerjanje sistema za invazivno merjenje krvnega tlaka in merjenje osrednjega venskega tlaka, ocenjevanje rentgenskih slik pljuč in srca, odčitavanje računalniško-tomografskih posnetkov glave, poročanje o stanju bolnika na oddelčnem sestanku.

Za uspešnejše delo priporočamo, da študenti pred vajami ponovijo poglavje iz anesteziologije v učbeniku kirurgije ter predstavitve predavanj na naši spletni strani.

 

Navodila za seminarski pouk oživljanja v 6. letniku (dentalni medicinci)

V 12. semestru poteka seminarski pouk oživljanja, prirejen za dentalne medicince: predavanju o postopkih pri oživljanju s posebnostmi oživljanja in preprečevanja smrtno nevarnih zapletov v zobozdravstvu sledijo štiriurne vaje, v katerih študenti vzporedno vadijo temeljne postopke oživljanja, uporabo pripomočkov za vzpostavitev proste dihalne poti in vstavitev periferne venske poti, seznanijo pa se tudi z uporabo defibrilatorja. Datume predavanja in vaj bomo objavili kot obvestila na naši spletni strani.
Gradivo, ki je predstavljeno v predavanju pred vajami, dobite na spletni strani.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani