SLO ENG

Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58
Ljubljana

telefon: 01/43 86 915
Faks: 01/43 86 910
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Delavnica o poučevanju

Delavnico o poučevanju so oblikovali predstavniki EURACT-a v sklopu projekta Leonardo da Vinci. Prva delavnica je bila izvedena v letu 2004 na Poljskem, Delavnica je bila nato vsako leto ponovljena v eni od evropskih držav.

Delavnicam o poučevanju so sledile delavnice o ocenjevanju. Prva delavnica o ocenjevanju je bila v Zakopanah na Poljskem leta 2007, sledila ji je delavnica v Rimu leta 2008.

V letu 2008 smo že uspešno izvedli dve delavnici o poučevanju za mentorje, v letu 2009 pa pripravljamo nekoliko spremenjeno delavnico o poučevanju ter delavnico o ocenjevanju s poudarkom na sprotnem ocenjevanju specializanta družinske medicine.  

 

Delavnice so namenjene mentorjem s področja družinske medicine. Namen delavnic za mentorje je izboljšati kakovost pouka in ocenjevevanja v družinski medicini.

 

Temeljni cilji delavnice o poučevanju so pomagati udeležencem osvojiti učinkovite pristope za poučevanje v družinski medicini in jih usposobiti, da bodo svoje znanje, veščine in stališča znali prenašati na študente in specializante.

 

Temeljni cilji delavnice o ocenjevanju so pomagati udeležencem razumeti različne namene ocenjevanja, se seznaniti s teoretičnimi osnovami ocenjevanje, spoznali terminologijo, ki jo pri ocenjevanju uporabljamo, spoznali metode ocenjevanja in njihovo mesto pri ocenjevanju v družinski medicini ter prepoznati vpliv ocenevanja na poučevanje.

 

Ocenjevanje specializanta v ambulanti-vprašalnik
Ocenjevanje specaliaiznata v ambulanti
Visotool- ocenjevanje kakovosti ambulant
Novosti v specalizaciji iz družinske medicine
Priznanje naziva na podlagi naziva-Pravilnik ZZS
Praktičen pristop k ocenjevanju sporazumevanja
Uporaba feedbacka pri ocenjevanju sporazumevanja
Navodila za praktični del ustnega izpita - prikaz bolnikov
Teoretične osnove ocenjevanja in metode ocenjevanja
Uvod v delavnico o ocenjevanju
Ocenjevanje sporazumevanja
Pendeltonovi kriteriji - tabela za ocenjevanje
Primeri za igranje vlog
Praktični del izpita iz družinske medicine
Pisni izpit iz družinske medicine
Specialistični izpit iz družinske medicine - strukturiran esej
Navodila za pripravo predizpitnega poročila
Navodila za ustni del specialističnega izpita
Predizpitna ocena ambulante

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani