SLO ENG

Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58
Ljubljana

telefon: 01/43 86 915
Faks: 01/43 86 910
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Dodiplomski pouk

Z bolonjsko prenovo študija je na Medicinski fakulteti v Ljubljani v študijskem letu 2009/10 prišlo tudi do sprememb v dodiplomskem pouku na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani. Poleg že obstoječega predmeta »Družinska medicina«, ki je potekal vse od študijskega leta 1994/95 do študijskega leta 2014/15, ko ga je nadomestil nov predmet »Primarno zdravstveno varstvo (PZV)«, smo pridobili dodatne obvezne in izbirne predmete. Nekatere od njih izvajamo samostojno, pri drugih pa sodelujemo z ostalimi katedrami znotraj MF v Ljubljani.

V študijskem letu 2016/17 Katedra za družinsko medicino izvaja naslednje predmete:

Obvezni predmeti

  • Sporazumevanje v 1. letniku
  • Stik z bolnikom v 2. letniku
  • Primarno zdravstveno varstvo (PZV) v 6. letniku

Izbirni predmeti:

  • Motivacijske tehnike v 3. letniku
  • Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih v 4. letniku
  • Raziskave v družinski medicini v 5. letniku

V študijskem letu 2017/18 pa bomo začeli izvajati tudi program Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih za študente v 4. letniku študija medicine.

Sporazumevanje je predmet zgodnjega stika z bolnikom in poteka v prvem semestru v 1. letniku. Izvajamo ga skupaj s kolegi s Katedre za psihiatrijo. Namen predmeta je študente naučiti osnov sporazumevanja z zdravim človekom in bolnikom ter sporazumevanja v skupini. Predmet poteka v obliki predavanj klinične psihologije ter praktičnih vaj in seminarjev sporazumevanja.

V 2. letniku v okviru predmeta Stik z bolnikom se študentje seznanijo z načeli celovite obravnave bolnika in razumevanja bolnikovega doživljanja bolezni in omejitev, ki jih bolezen prinaša. Poudarek je na timski obravnavi bolnika, kjer bolnik predstavlja pomemben člen v timu in rehabilitaciji bolnika, ki bolniku pomaga k vzpostavitvi najboljše možne funkcije. Predmet se izvaja v sodelovanju s Katedro za rehabilitacijsko medicino.

Temeljni predmet, ki ga poučujemo, še vedno ostaja »Družinska medicina« v sklopu predmeta PZV, ki ga izvajamo skupaj z kolegi s kolegi specialisti medicine dela s Katedre za javno zdravje.

Poučevanje družinske medicine ima več ciljev. Po eni strani si želimo, da bi lahko ob delu v ambulanti in na bolnikovem domu študentje uporabili vse tisto, večinoma teoretično znanje, ki so ga pridobili med dosedanjim študijem tako, da bi lahko praktično pomagali bolniku. Drugi cilj pouka je, da študente naučimo posebnih značilnosti družinske medicine, ki jo razlikujejo od drugih predmetov na fakulteti. In končno želimo, da bi imeli študenti ob študiju tega predmeta čim več priložnosti za neposredno in konkretno delo z bolnikom.

Zaradi vsega tega je program pouka drugačen od tistega pri ostalih predmetih. Veliko časa je posvečeno praktičnemu delu in vajam ter delu v malih skupinah. Iz tedna v teden se vrstijo naloge, ki jih je potrebno opraviti zato, da bi lahko uspešno zaključili študij. Ključno vlogo pri izobraževanju iz predmeta družinska medicina imajo zdravniki-mentorji, ki študentom pomagajo pri opravljanju vseh zahtevanih nalog.

Poučevanje predmeta družinska medicina poteka v obliki šest-tedenskih študijskih blokov. Med poukom se individualno praktično delo v mentorski ambulanti prepleta z delom, ki ga študentje opravljajo v skupini na Katedri za družinsko medicino. Mentorsko delo predstavlja osnovo pouka, saj študent tri dni v tednu preživi z mentorjem v njegovi ambulanti. En mentor ima sočasno v ambulanti le enega študenta, kar omogoča metodo poučevanja eden na enega.

Zdravniki mentorji so za svojo nalogo posebej izobraževani, svoje znanje in veščine pa redno obnavljajo na delavnicah, ki so namenjene mentorjem in jih pripravljamo v okviru katedre.

Ob obveznih predmetih pa študentom ponujamo tudi izbirne vsebine, ki omogočajo študentom, da si pridobijo dodatnih znanj in veščin iz področij, ki so za delo na primarnem nivoju specifična in pomembna. Nabor izbirnih vsebin nameravamo še razširiti, saj si želimo, da bi bodoči zdravniki že v času dodiplomskega pouka kar najbolje spoznali delo zdravnika v osnovni zdravstveni dejavnosti.  

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani