SLO ENG

Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58
Ljubljana

telefon: 01/43 86 915
Faks: 01/43 86 910
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Dodiplomski pouk

O dodiplomskem pouku družinske medicine na Katedri za družinsko medicino Univerze v Ljubljani

S prenovo študija se je na Medicinski fakulteti v Ljubljani v študijskem letu 1994/95 prvič pojavil samostojni predmet družinska medicina. Medicinska fakulteta v Ljubljani se je s tem priključila moderni smeri študija, ki zagovarja uvrstitev družinske medicine v študijske programe medicinskih fakultet.

Poučevanje predmeta družinska medicina ima več ciljev. Po eni strani si želimo, da bi lahko ob delu v ambulanti in na bolnikovem domu študentje uporabili vse tisto, večinoma teoretično znanje, ki so ga pridobili med dosedanjim študijem tako, da bi lahko praktično pomagali bolniku. Drugi cilj pouka je, da študente naučimo posebnih značilnosti družinske medicine, ki jo razlikujejo od drugih predmetov na fakulteti. In končno želimo, da bi imeli ob študiju tega predmeta čim več priložnosti za neposredno in konkretno delo z bolnikom.

Zaradi vsega tega je program pouka drugačen od tistega, pri drugih predmetih. Veliko časa je posvečeno praktičnemu delu in vajam ter delu v malih skupinah. Iz tedna v teden se vrstijo naloge, ki jih je potrebno opraviti zato, da bi lahko uspešno zaključili študij. Ključno vlogo pri izobraževanju iz predmeta družinska medicina imajo zdravniki-mentorji, ki študnetom pomagajo pri opravljanju vseh zahtevanih nalog.

Poučevanje predmeta družinska medicina poteka v obliki sedemtedenskih študijskih blokov. Med poukom se individualno praktično delo v mentorski ambulanti prepleta z delom, ki ga študentje opravljajo v skupini na Katedri za družinsko medicino.

Mentorsko delo predstavlja osnovo pouka, saj študent kar štiri od petih dni v tednu preživi z mentorjem v njegovi ambulanti. Zdravniki mentorji so za svojo nalogo posebej izobraževani. En mentor ima sočasno v ambulanti le enega študenta, kar omogoča metodo poučevanja eden na enega.

Delo na katedri poteka enkrat tedensko. Na uvodnem srečanju študentje prejmejo vsa praktična in podrobna navodila o opravljanju študija. Vsa ostala srečanja imajo enotno strukturo: po kratkem uvodnem predavanju ali demonstraciji specifičnih veščin sledi delo v skupinah z namenom, da se izmenjajo izkušnje iz prakse ali predstavijo zanimivi bolniki. V skupinah poteka tudi učenje sporazumevanja z bolnikom in predstavitve seminarjev. Po delu v skupinah pa sledi plenarni seminar, kjer sodelavci katedre predstavijo eno od za zdravnika družinske medicine specifičnih področij ali pa področje, s katerim se študentje do sedaj še niso seznanili, vendar menimo, da je potrebno, da ga pred zaključkom študija spoznajo. Plenarni seminar je interaktiven in študentom omogoča aktivno vključevanje v razpravo.

Po koncu pouka sledi izpit. Izpit je sestavljen iz teoretičnega izpita, kjer pridobljeno znanje preverjamo s pomočjo testnih vprašanj, praktičnega izpita, kjer preverjamo pridobljene veščine ter ustnega izpita, kjer v pogovoru izpraševalec oceni študentovo sposobnost uporabe pridobljenega znanja, veščin ter stališč pri reševanju primerov iz prakse.

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani