SLO ENG

Katedra za javno zdravje
Zaloška 4
Ljubljana

telefon: 01/543-7540
Faks: /
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Cvahtetovi dnevi javnega zdravja

NAMEN IN KRATKA ZGODOVINA SREČANJA

Cvahtetovi dnevi javnega zdravja so srečanja, ki so namenjena temu, da si strokovnjaki s področja javnega zdravja enkrat letno izmenjamo svoje izkušnje na enem izmed aktualnih področij javnega zdravja.
Srečanja so posvečena spominu na enega največjih slovenskih javnozdravstvenikov novejšega časa, prof.dr. Saša Cvahteta.


Prvo srečanje je bilo v začetku junija 2005, drugo pa v začetku junija 2006.Na prvem srečanju smo sodelavci Katedre za javno zdravje predstavili svoje delo, na drugem pa je bila vodilna tema, za katero smo se soglasno dogovorili udeleženci prvega srečanja, "Promocija zdravja".

 

IN MEMORIAM PROF.DR. SAŠI CVAHTETU

Prof. dr. Saša Cvahte (1920-1998) je zagovarjal idejo o preventivi v medicini. Takšno naravnanost je kazal že v času študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ko je v novo ustanovljenem »Klubu študentov - preventivcev« prevzel vodilno vlogo. To držo je nadaljeval tudi kot zdravnik. Deloval je zlasti na področju socialne medicine, higiene in medicine dela. Že na začetku svoje zdravniške kariere se je zavedal, da povojno revno zdravstveno stanje tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji zahteva široko zasnovan preventivni načrt. Enako kot brata Pirc je tudi on sodeloval pri povojnih akcijah v zatiranju infekcijskih bolezni (tifusa, paratifusa, pegavega tifusa ipd.). Prvo službo je nastopil v dispanzerju za medicino dela tedanjega Centralnega higienskega zavoda, kjer se je ukvarjal predvsem s poklicnimi boleznimi ter z življenjem in delom rudarjev. Preventivni koncept v medicini je uveljavljal tudi kot pomočnik sekretarja za zdravstvo LRS in še zlasti kot direktor Republiškega zavoda za zdravstveno varstvo, ki mu je načeloval 20 let. V tem času so bila vrata zavoda široko odprta številnim tujim strokovnjakom, ki so pri nas preučevali koncept uspešne zdravstvene organizacije. Sodeloval je tudi pri ustvarjanju prvega kodeksa etike zdravstvenih delavcev Jugoslavije ter je zaslužen za podaljšanje porodniškega dopusta s treh mesecev na leto dni.
Prof. Cvahte je bil znan zagovornik dispanzerske metode dela v zdravstvu in hkrati zagovornik preventive na vseh področjih življenja in dela ljudi. Zavzemal se je za demokratične in kolegialne odnose tako v poklicu kot v širši javnosti. Ljudsko zdravje je vedno bilo njegov cilj in središče dela, pri katerem pa ni izhajal le iz biomedicinskega znanja, temveč je vanj vključeval tudi družboslovne koncepte in ideje. Slednje si je zlasti pridobil na Inštitutu za družbene vede v Beogradu, kjer je takoj po promociji leta 1950 poslušal filozofijo in politično ekonomijo. Specializacijo iz higiene je opravil v Zagrebu na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, kot štipendist Svetovne zdravstvene organizacije pa je svoje znanje izpopolnjeval še v Franciji, Belgiji, Nemčiji in Veliki Britaniji.
Kot univerzitetni učitelj - predaval je socialno medicino in bil predstojnik takratne Katedre za socialno medicino, higieno in medicino dela na ljubljanski Medicinski fakulteti - je zagovarjal stališče, da morajo biti širše socialnomedicinske ideje in metode vpete v celoten program študija medicine in stomatologije. S pomočjo Štamparjeve šole v Zagrebu pa je uvedel podiplomski študij iz javnega zdravja tudi v Sloveniji ( Premik M. In memoriam prof. dr. Sašu Cvahtetu. Zdrav Vestn 1999; 68: 108.;Kostnapfel J. In memoriam doktor Saša Cvahte. Beseda ob katafalku 8. januarja 1999. Zdrav Vestn 1999; 68: 107-108.).

Fotografija prof.dr. Saša Cvahte

Zapisala: doc.dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr.med. (Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete UL)

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani