SLO ENG

Katedra za nevrologijo
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana

telefon: 01/522 32 93 ali 522 23 11
Faks: 01/522 30 37
e-pošta:

Natisni Nastavitve

DOŠ - Druge Oblike Študija

Poleg vaj, seminarjev ter predavanj, katedra za študente organizira tudi t. i. DOŠ aktivnosti. Študentom ponujamo več oblik teh aktivnosti:

 

1) Sodelovanje pri študijah v laboratorijih KOBŽ (maksimalno 15-30 študentov)

Študentje se lahko v laboratorijih KOBŽ aktivno seznanijo z eno od metod, ki jih uporablja sodobna klinična nevrologija (npr. slikovne metode, elektroecefalografske metode, likvorske metode, metode testiranja avtonomnega živčevja, testiranje motenj gibanja in hoje). Pri tem lahko sodelujejo bodisi tako, da pod nadzorom tehnika ali zdravnika pomagajo sami izvesti to preiskavo, ali pa da se kot prostovoljci seznanijo in sodelujejo v eni od potekajočih raziskav. 

 

2) Izdelava članka za slovensko Wikipedijo (neomejeno število študentov)

Študenti lahko izdelajo članek na eno od predpisanih tem za slovensko Wikipedijo. Pri tej obliki DOŠ študenti pridobivajo spretnosti pri podajanju kompleksnih medicinskih tem širiši/laični javnosti ter krepijo strokovno slovenščino. Članki na Wikipediji bodo imeli predpisano dolžino (število besed brez referenc) ter morebitne ostale zahteve (vsebovanje slik, videov). Študenti, ki izberejo to opcijo, so se dolžni sami seznaniti s postopkom objavljanja in urejanja člankov na Wikipediji. Ko študenti članek izdelajo in ga objavijo na Wikipediji, pošljejo povezavo dodeljenemu recenzentu/mentorju, ki članek pregleda ter študentom dodeli še navodila za morebitne popravke.

Teme bodo sporočene naknadno preko mailing liste (google group) ob koncu 4. tedna bloka. Pri vsaki temi bo sodelovalo 2-4 študentov (odvisno od zahtevnosti in dolžine)

Vsaka tema ima predpisano maksimalno število študentov, ki lahko pri njej sodelujejo, ter tudi recenzenta, katerega primarna funkcija pa je zgolj pregled končnega izdelka. Recenzenti vam lahko svetujejo glede primerne literature, strukture in poudarkov v članku. Nekatere teme so "nadteme" bolj specifičnih tem, kar je razvidno iz seznama. Pri teh temah priporočamo sodelovanje in koordinacijo med avtorji, da se besedilo člankov ne bo preveč ponavljalo. Pri nadtemah (npr. Cerebrovaskularne bolezni) študenti pregledno opišejo celotno področje, pri specifični temi (npr. Možganska kap), pa se posvetijo zgolj temu ozkemu področju.

Dodatne splošne zahteve člankov:

- članki ne smejo biti direktni prevodi tujih wiki strani (angleške, nemške itd). Jasno razumemo, da se bodo informacije podvajale, a struktura in vsebina besedila morata biti prilagojeni in vsaj v večjem delu originalno zasnovani in primeni za slovenskega bralca. Študentom priporočamo, da najprej zasnujejo lastno strukturo/obliko članka, a da se vsekakor tudi zgledujajo po večjih in dobrih tujih wiki člankih.

- članki se morajo zaključiti s citirano literaturo (učbeniki, znanstvene publikacije itd.) po standardih, ki veljajo za Wikipedijo

- članki morajo vsebovati ustrezne povezave (linke) do drugih tem v Wikipediji.

- rok za oddajo članka je do dneva ustnega izpita.

 

3) Klinični dan (maksimalno 12-24 študentov)

Študenti lahko en dan spremljajo specialista nevrologa ali specializanta nevrologije tekom njenega oz. njegovega rutinskega kliničnega dela. Posamezni mentor bo sprejel maksimalno 2 študenta. 

Seznam za prijavo na klinični dan bo sporočen preko mailing liste (google group) ob koncu 4. tedna bloka - mentorji bodo prijavljenim študentom naključno dodeljeni.

 

4) Esej/seminar nekega umetniškega dela

Načeloma si izberete delo, ki bodisi opisuje nevrološko simptomatiko ali ga je na medicinsko poveden način ustvaril avtor, ki ima nevrološko bolezen. To je lahko poljubno umetniško delo (literatura, film, glasba, slikarstvo, ples …).

Dolžina seminarja naj bo vsaj 3 strani A4 formata pisave Times New Roman, velikost 12. Strukturo predstavitve prepuščamo popolnoma vaši ustvarjalnosti, delo pa mora izražati razumevanje in znanje nevrološke simptomatike, ki se izraža skozi umetniško delo.

 

5) Esej/seminar o življenjskem dogodku

Načeloma si izberete življenjski dogodek iz našega bližnjega okolja, v katerem se je prepletala nevrološka izkušnja, in ga kot študent medicine zdaj znate interpretirati skozi okvir nevroloških znanosti.

Dolžina seminarja naj bo vsaj 3 strani A4 formata pisave Times New Roman, velikost 12. Strukturo predstavitve prepuščamo popolnoma vaši ustvarjalnosti, delo pa mora izražati razumevanje in znanje nevrološke simptomatike, ki se izraža skozi opisani življenjski dogodek.

 

6) Esej na temo nekega nevroznanstvenega fenomena

Esejistična obravnava nevroznanstvenega fenomena skozi prizmo nevrologije. Za ostala navodila glej zgoraj.

 

7) Aktivnost: Nevrološki filmski večer

Ogled filma, ki se dotika nevroloških vsebin. Ponujenih bo več filmov (Memento, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Awakenings …), za katere lahko izkažete interes. Ob koncu filma sledi kratka debata.

 

DOŠ aktivnosti so obvezne. Vsak študent mora opraviti eno od zgoraj ponujenih aktivnosti. Posamezne aktivnosti bodo omejene le za določeno število sodelujočih.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani