SLO ENG

Katedra za nevrologijo
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana

telefon: 01/522 32 93 ali 522 23 11
Faks: 01/522 30 37
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Informacije za študente dentalne medicine

DENTALNA MEDICINA

Pouk poteka v zimskem semestru 4. letnika študija na MF UL v sklopu Medicinska klinika 1.
Pouk se izvaja strnjeno glede na objavljeni urnik. Študent se pouči o osnovah postavljanja nevrološke diagnoze (v okviru tega se seznani tudi z osnovami jemanja nevrološke anamneze in nevrološkega pregleda) ter o osnovnih teoretičnih in praktičnih vidikih nevroloških bolezni. Poudarek je na znanjih o prizadetosti v področju glave in možganskih živcev ter o nevroloških boleznih, ki so v povezavi s patologijo v dentalni medicini, oziroma lahko interferirajo z delom stomatologa.

 

Potrebna predznanja: Potrebna so predhodna znanja anatomije, histologije, fiziologije, patološke fiziologije, patologije, farmakologije.

 

Pridobljena znanja: Ob koncu študija nevrologije je študent seznanjen z osnovami nevrološkega pregleda in nevroloških bolezni. Sposoben bo prepoznati glavne kategorije nevroloških bolezni. Orientiran bo o diferencialni diagnozi simptomov in znakov, ki se lahko pojavljajo v krogu dentalne medicine tudi zaradi prizadetosti živčevja. Sposoben bo prepoznati urgentna nevrološka stanja in ukrepati v sklopu kompetenc stomatologa.


Trajanje predmeta: en semester.
Zimski semester, 40 ur

 

Načini poučevanja: Pouk vsebuje nekaj predavanj, večinoma pa je izpeljan na seminarski način z aktivno udeležbo študentov.


Kraj in čas predavanj: Lesena predavalnica MF, termini predavanj so navedeni v urniku.

 

Ocenjevanje: študent mora opraviti najmanj en seminar v teku pouka. Seminarji se praviloma pripravijo v skupini, aktivna udeležba vseh je preverjena ob zagovoru seminarja. Če študent seminarja ne opravi, ima obvezno ustno preverjanje znanja s področja seminarjev.
Ob koncu pouka opravijo študenti kolokvij, ki je praviloma pisen. Vprašanja zahtevajo mini-esejske odgovore. Vprašanja se nanašajo na osnove nevrologije in zajemajo znanje o naravi, prepoznavanju in prevenciji nevroloških bolezni ter ukrepe prve pomoči pri nevroloških urgentnih stanjih.

 

Kolokvij: prvi rok je razpisan že v okviru poteka pouka na koncu zimskega semestra. Sicer so roki po razporedu, ki ga predpiše MF UL ter glede na prijave študentov.

 

Prijave na kolokvij: preko spletne tabele, ki jo objavi Katedra. Kolokviji se opravljajo v prostorih Nevrološke klinike.

 

Ocene: Podana je ocena v obliki odstotkov pozitivno ocenjenih odgovorov in se kombinira z ostalima predmetoma Medicinska klinika 1.

 

Doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.,
koordinator pouka nevrologije za Dentalno medicino,
Katedra za nevrologijo MF UL

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani