SLO ENG

Katedra za nevrologijo
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana

telefon: 01/522 32 93 ali 522 23 11
Faks: 01/522 30 37
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Medicina

Dragi študenti,

v sklopu pouka v 4. letniku medicine se boste srečali s področjem nevrologije. Vaš pouk bo sestavljen iz predavanj, kliničnih vaj, seminarjev, drugih oblik pouka in samostojnega dela. Skupno se boste na predavanjih, seminarjih in vajah z nevrološkimi temami srečevali štiri tedne, 5. teden je pretežno namenjen izbirnemu pouku, 6. in 7. teden pa sta namenjena pripravi in izvedbi izpita.

 

Režim študija za predmet Živčevje v študijskem letu 2017/18

 

Literatura

Za pripravo na izpit pride v poštev snov, predstavljena na predavanjih, seminarjih in vajah. Temeljni učbenik predstavljata knjigi Clinical Neurology (letnik 2003 oz. 2011 in 2012, urednika Fowler in Scadding oz. Scadding in Losseff). Za integracijo znanja iz nevroanatomije in nevrofiziologije s kliničnimi temami priporočamo učbenik Topical Diagnosis in Neurology (Duus, letnik 1997 oz. 2012). Za učenje klinične preiskave svetujemo učbenik Klinična nevrološka preiskava (Lavrič, 2007), ob tem pa še učbenik Neurological Examination Made Easy (Fuller, 2004).

 

Za posamezna področja, ki se dotikajo nevrologije, navajamo seznam učnega gradiva:

 

NEVROPATOLOGIJA: gradivo v spletni učilnici; Peripheral nerves and muscles, 21. pogl. V: Eds. Kumar, Abbas, Aster. Robbins Basic Pathology. 9th Ed. in Central nervous system, 22. pogl. v isti knjigi.

 

NEVRORADIOLOGIJA: gradivo v spletni učilnici; učbenik Imaging for Students. 4th Ed., pogl. Neuroradiology.

 

JAVNO ZDRAVJE: gradivo v spletni učilnici; vsebina predavanja (vprašanja na izpitu so izključno iz predavanja), sicer pa knjiga Neurological disorders: public health challenge, dosegljiva na: http://www.who.int/mental_health/neurology/neurological_disorders_report_web.pdf

 

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA: gradivo v spletni učilnici; Temelji patološke fiziologije. 3. izd., 2014. Poglavja: Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonski sindrom (predavatelj prof. Živin), Možganska kap (predavatelj prof. Bajrovič).

Vprašanja so lahko vezana tudi na snov, ki so jo študenti slišali samo na predavanjih.

 

FARMAKOLOGIJA: gradivo v spletni učilnici: Protiepileptična zdravila, Pregled protitumorskih zdravil -  Interakcije protitumorskih z drugimi zdravili, Farmakološko zdravljenje parkinsonizmov, Preprečevanje in zdravljenje možganske kapi.

Na vprašanja bodo študenti znali odgovoriti, če so poslušali seminarje in pregledali diapozitive s predavanj.

 

GENETIKA: gradivo v spletni učilnici; predavanje

 

DRUGA POMEMBNA NAVODILA ZA IZPIT:
- Na pisnem delu izpita je prepovedana uporaba kakršnih koli snemalnih oz. spominskih video/avdio naprav, prenosnih telefonov, računalnikov, dlančnikov, fotoaparatov itd. Prepovedano je tudi slikanje/skeniranje izpitnih pol.
- Na izpitu (pisnem, praktičnem, teoretičnem) ni dovoljeno uporabljati nobene literature, zapiskov, opomnikov ali drugih pomagal - vse mora biti v glavah!
- Na praktični in ustni del izpita mora študent prinesti kartonček s potrdili o zadostni prisotnosti na vajah ter indeks. S seboj mora imeti belo haljo, imensko priponko, lučko in nevrološko kladivce. Brez obeh dokumentov ter navedene opreme izpita ne boste smeli opravljati!

 

OSTALA NAVODILA

Za nekatere izmed vas bo pouk iz nevrologije predstavljal vstop v svet klinične medicine. Zavedati se morate, da se s tem iz predavalnic in vajalnic, ki so bile namenjene le vašemu izobraževanju, selite na klinične oddelke, kjer pouk poteka vzroredno z obravnavo bolnikov. Zaradi tega vas prosimo, da v primeru težav pokažete strpnost in razumevanje, obenem pa se zavedate, da se od vas kot zdravstvenega osebja pričakuje primerno vedenje ter da vas zavezuje poklicna molčečnost. Profesorji, asistenti in ostalo osebje klinike bodo po svojih zmožnostih poskrbeli, da se boste med poukom počutili dobro. V primeru težav se lahko obrnete na predstojnika katedre, prof.dr. Zvezdana Pirtoška ter na vašega tutorja.

 

Želimo vam prijetno in uspešno bivanje med nami!

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani