SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


18.09.2018 19:54

Katedra za onkologijo                                                                          23.09.2012

 

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul:         Rak (onkologija)

 

IV.letnik medicine : Prvi 9-tedenski krog (08.10. – 14.12.2012)

 

 

Program predavanj (15 predavanj)

Izvedba: petek od  (09.00) 10.00 do 13.00

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

 

 

Predavanja

 

Naslov

Datum

Ura

Ure (predavatelj)

 

 

 

 

Uvod z navodili za vaje

08.10.2012 (ponedeljek)

09.00

1 (Rudolf)

Epidemiologija in presejanje

12.10.2012 (petek)

10.00

1 (Žakelj/Zadnik)

Splošna načela onkologije

12.10.2012 (petek)

11.00

2 (Rudolf)

 

 

 

 

Molekularni mehanizmi nastanka raka in imunologija tumorjev

19.10.2012 (petek)

09.00

1 (Novaković)

Diagnostika1 (patologija,citologija in laboratorij)

19.10.2012 (petek)

10.00

1 (Pohar)

Diagnostika 2 (slikovna diagnostika)

19.10.2012 (petek)

11.00

1 (Mušič)

Onkološka kirurgija

19.10.2012 (petek)

12.00

1 (Hočevar)

 

 

 

 

Radioterapija

26.10.2012 (petek)

09.00

2 (Strojan)

Urgentna stanja v onkologiji

26.10.2012 (petek)

11.00

1 (Oblak)

Rak pri otrocih

26.10.2012 (petek)

12.00

1 (Zaletel)

 

 

   

Sistemsko zdravljenje

09.11.2012 (petek)

10.00

2 (Čufer/Ocvirk)

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

09.11.2012 (petek)

12.00

1 (Čufer)

 

 

 

 

 

 

IV.letnik medicine Prvi 9.tedenski krog (08.10 – 14.12.2012)

 

Program seminarjev (15 seminarjev): 

Izvedba: petek od 10.00 do 13.00 (pričetek šele na 4(5) - 9. petek v 9-tedenskem krogu, zato, da lahko študenti pripravijo predstavitev)

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

 

Program tem

(ki so študijsko gradivo za končni izpit, oziroma izpitne teme !!!)

 

Naslov

Datum

Ura

Ure (moderator)

Kožni rak

16.11.2012 (petek)

10.00

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

Tumorji CŽS

16.11.2012 (petek)

11.00

1 (Smrdel/Reberšek)

usmrdelonko-i.si

mrebersekonko-i.si

Raki glave in vratu

16.11.2012 (petek)

12.00

1 (Strojan)

pstrojanonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji ščitnice, obščitničnih, nadledvičnih žlez in   nevroendokrini tumorji prebavil

23.11.2012 (petek)

10.00

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

Tumorji torakalnih organov

23.11.2012 (petek)

11.00

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si

Rak dojk

23.11.2012 (petek)

12.00

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si

 

 

 

 

Tumorji prebavil 1 (sp.abdomen)

30.11.2012 (petek)

10.00

1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

Tumorji prebavil 2 (zg.abdomen)

30.11.2012 (petek)

11.00

1 (Oblak)

ioblakonko-i.si

Tumorji rodil

30.11.2012 (petek)

12.00

1 (Petrič)

ppetriconko-i.si

 

 

 

 

Urogenitalni raki

07.12.2012 (petek)

10.00

1 (Kragelj)

bkrageljonko-i.si

Sarkomi

07.12.2012 (petek)

11.00

1 (Zakotnik)

bzakotnikonko-i.si

Maligni limfomi

07.12.2012 (petek)

12.00

1 (Jezeršek)

bjezersekonko-i.si

 

 

 

 

Rak neznanega izvora

14.12.2012 (petek)

10.00

1 (Matos)

ematosonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

14.12.2012 (petek)

11.00

1 (Zaletel)

lzaletelonko-i.si

 Družinski in dedni raki

14.12.2012 

 12.00

 1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

 

 

Predlagane točke za pripravo seminarjev:  

 

  1. Problem / Epidemiologija      (breme v Sloveniji)
  2. Etiologija in patogeneza
  3. Zgodnje odkrivanje
  4. Diagnoza in prognoza
  5. Osnove diagnostike
  6. Klasifikacija (stadiji)
  7. Principi zdravljenja
  8. Spremljava oz. event.      kasne posledice
  9. Vloga osebnega      (družinskega) zdravnika

Študenti pripravijo v sodelovanju z moderatorjem predstavitev (PowerPoint), ki jo po opravljenem seminarju pošljejo predstojniku Katedre za onkologijo (zrudolfonko-i.si). Predstojnik bo prezentacije objavil v spletni učilnici kot študijsko gradivo (to so izpitne teme).

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani