SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


24.09.2018 6:21

Klinične vaje

 

Splošna navodila in bonton pri KLINIČNIH VAJAH

Klinične vaje bodo potekale v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana v času, ko se odvija zdravstvena dejavnost. Zato so merila za študentovo delo in vedenje višja kot pri drugih oblikah organiziranega pouka na medicinski fakulteti.

Od študenta/študentke, ki obiskuje klinične vaje, pričakujemo da:

  1. na vaje pride primerno oblečen skladno z navodili za vaje (bela halja, identifikacijska priponka in fonendoskop) ter ima izklopljen mobilni telefon ali druge elektronske  naprave,
  2. je pred vajo prebral(a) navodila za vaje in predelal(a) zahtevano učno gradivo,
  3. ima spoštljiv odnos do bolnika, kolegov in vodje vaj/ mentorja ter drugega zdravstvenega osebja,
  4. upošteva navodila vodje vaje in drugih zdravstvenih delavcev,
  5. med vajami ne moti demonstracije postopka zdravljenja ali kliničnega pregleda (npr. s klepetom, uživanjem hrane ali pijače, žvečenjem, uporabo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav ali z neprimernimi komentarji),
  6. ne zamuja,
  7. se oglasi pri vodji vaj, če zamudi; vodja vaj odloči ali lahko tak študent/ študentka opravi vajo ali jo mora ponavljati,
  8. se najprej predstavi bolniku in ga šele nato prosi za sodelovanje (n.pr. pri opravljanju anamneze in statusa)
  9. si razkuži (umije) roke pred in po posegu na bolniku.

   Na kliničnih vajah ne toleriramo neprimernega odnosa do bolnika, kolegov, vodje vaj ali drugih zdravstvenih delavcev.  Vodja vaj ne bo opozarjal posameznikov, ampak bo od študenta/ študentke, ki bi se neprimerno vedel/vedla zahteval, da takoj zapusti vaje. Študent je dolžan upoštevati razpored vaj in drugih oblik študija pri predmetu.

   Študenti dobijo ob pričetku vaj evidenčni kartonček (glej spodaj), ki je namenjen zbiranju podpisov mentorjev, h katerim so dodeljeni. Kartonček s podpisi je dokazilo za opravljene vaje in ga ob zaključku vaj oddajo na Katedri za onkologijo. V kolikor študent vaj ne opravi, ne more pristopiti k izpitu !

 

Kontaktna mesta:

Študenti se med 8.00 - 8.20 javijo:

- pri varnostniku (vratarju) stavbe C Onkološkega inštituta, kjer prejmejo ključ garderobe ( garderobe so v IV.nadstropju stavbe C)

- na Katedri za onkologijo, kjer prejmejo evidenčne kartončke (le ob prvem prihodu na vaje).

(Katedra za onkologijo MF, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, stavba C/pritličje)

 

Vaje se prično ob 8.30. Ob tej uri se študenti (že preoblečeni v bele halje) zglasijo na enem izmed naslednjih zbirnih mest (glede na dnevni razpored).

 

ZBIRNA MESTA za KLINIČNE VAJE:

Sektor radioterapije:  recepcija TRT

Sektor internistične onkologije: stavba H/I.nadstropje, recepcija

Sektor operativnih dejavnosti: stavba E/IV.nadstropje

Sektor diagnostičnih dejavnosti: staba H/pritličje, recepcija

Register raka: stavba B/I.nadstropje

Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo/ Enota za internistično onkologijo/II.nadstropje

Golnik 36, 4204 Golnik (študenti se javijo ob 8.30 v pritličju - ga.Irena Dolhar)

 

 VAJE PO SEKTORJIH

 

1.skupina - (Erasmus V.letnik) 26.2. - 1.3.2013 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

Operativne stroke

E/IV

 

 

Cela skupina: 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

Lucía Salgado Pérez

Sara Agosta

Nina Murko

 

Annunziata Domenico

Darko Jankulovski

Magdalena Tkaczyk

Maciej Bladowski

Janis Pizelis

Jerzy Wakuliński

Dragan Cibrev

 

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija Recepcija TRT

Janis Pizelis

Jerzy Wakuliński

Dragan Cibrev

 

Sara Agosta

Dragan Cibrev

Nina Murko

Ieva Micane

Ivo Paunkoski

Darko Jankulovski

Maciej Bladowski

Internistična onkologija

H/I

Magdalena Tkaczyk

Annunziata Domenico

Darko Jankulovski

Maciej Bladowski

 

Ieva Micane

Ivo Paunkoski

Lucía Salgado Pérez

 

Lucía Salgado Pérez

Sara Agosta

Nina Murko

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Ieva Micane

Ivo Paunkoski

 

 

Janis Pizelis

Jerzy Wakuliński

Magdalena Tkaczyk

Annunziata Domenico

 

Golnik

Enota za onkologijo

     

 

2.skupina 19.2 - 22.2.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

   

 

Petra Veber

Polona Švegl

Rok Slokar

Katarina Vogelnik

Tanja Varl

Primož Valher

Dinko Zavrl

Laura Papič

Damjan Tkalec

Tereza Urdih

Jan Žmuc

Petra Veber

 

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Nina Vrbnjak

Damjan Tkalec

Tereza Urdih

Laura Papič

 

 

Rok Slokar

Jan Žmuc

Blaž Bertoncelj

Primož Bobek

 

Primož Valher

Ivana Tancer

Polona Švegl

Katarina Vogelnik

Dinko Zavrl 

Internistična onkologija

H/I

Tanja Varl

Primož Valher

Ivana Tancer

Nina Vrbnjak

Damjan Tkalec

Tereza Urdih

 

 

Laura Papič

Rok Slokar

Blaž Bertoncelj

Primož Bobek

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Blaž Bertoncelj

Primož Bobek

 

Polona Švegl

Petra Veber

 

 

Nina Vrbnjak

Tanja Varl

 

Golnik

Enota   za onkologijo

Jan Žmuc

Dinko Zavrl

 

Ivana Tancer

Katarina Vogelnik

 

 

 

 

 

3.skupina 12.3. - 15.3.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00 

    

Lana Novič

Matic Avsec

Klemen Avsec

Nik Beseničar

 

 

Brina Stare

Lea Bombač

Katra Šenica

Lena Šorli

Žiga Šink

 

Aleksandar Gavrić

Ana Uršula Košir

Zala Novak

Blaž Kacijan

Tea Osterc

 

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Aleksandar Gavrić

Ana Uršula Košir

Zala Novak

Blaž Kacijan

Tea Osterc

 

Lana Novič

Matic Avsec

Klemen Avsec

Nik Beseničar

 

Anže Pelko

Aleš Rode

Katra Šenica

Lena Šorli

Lea Bombač

Internistična onkologija

H/I

Anže Pelko

Jan Bidovec

Aleš Rode

Katra Šenica

 

 

Aleksandar Gavrić

Ana Uršula Košir

Zala Novak

Blaž Kacijan

 

 

 

Lana Novič

Matic Avsec

Klemen Avsec

Nik Beseničar

Jan Bidovec

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Lena Šorli

Žiga Šink

 

Anže Pelko

Aleš Rode

 

Žiga Šink

Brina Stare

 

Golnik

Enota   za onkologijo

Brina Stare

Lea Bombač

 

Jan Bidovec

Tea Osterc 

 

 

 

 

4.skupina 5.3. - 8.3.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

Nina Ovsenik

Nina Pišljar

Maja Potisek

Laura Poljančič

Ana Pliberšek

Nevenka Batagelj

 

Luka Čemažar

Boštjan Pirš

Aleksander Gönter

Marko Starbek

Aleksandra Nikolič

Andreja Oven

 

Martina Šebök

Marko Nabergoj

Patrick Wedra

Nejc Planinc

Aleksandra Nikolič

Tadej Jug

Barbara Ogovrevc

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Martina Šebök

Marko Nabergoj

Miha Oražem

Patrick Wedra

Nejc Planinc

Barbara Ogorevc

Nina Ovsenik

Nina Pišljar

Maja Potisek

Laura Poljančič

Ana Pliberšek

Nevenka Batagelj

 

Karlo Pintarić

Blaž Hrastnik

Alen Halilović

Boštjan Pirš

Marko Starbek

Andreja Oven

Internistična onkologija

H/I

Karlo Pintarić

Blaž Hrastnik

Alen Halilović

Luka Čemažar

Boštjan Pirš

Andreja Oven

 

Miha Oražem

Patrick Wedra

Nejc Planinc

Karlo Pintarić

Tadej Jug

Barbara Ogorevc 

Nevenka Batagelj

Nina Pišljar

Maja Potisek

Laura Poljančič

Ana Pliberšek

Aleksander Gönter

Nina Ovsenik

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Aleksandra Nikolič

Tadej Jug

 

Alen Halilović

Blaž Hrastnik

 

Miha Oražem

Luka Čemažar

 

 

Golnik

Enota   za onkologijo

Aleksander Gönter

Marko Starbek

Martina Šebök

Marko Nabergoj

 

 

 

 

5.skupina 2.4. - 5.4.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

praznik

 

   

Maša Vovk

Diana Vozlič

Anja Žargaj

Brina Šuligoj

 

 

Urška Čepin

Kristjan Vozlič

Jernej Pudgar

Luka Jeraj

Tilen Tumpaj

 

Saša Štupar

Petra Večko

Sabina Kmetič

Samo Makovec

Dejan Čeleš 

 

Radioterapija   Recepcija TRT

Maša Velušček

Saša Štupar

Petra Večko

Sabina Kmetič

 

 

Dejan Čeleš

Diana Vozlič

Anja Žargaj

Brina Šuligoj

 

Klara Zajc

Zala Vidic

Jernej Pudgar

Luka Jeraj

Tilen Tumpaj

 

Internistična onkologija

H/I

Urška Čepin

Kristjan Vozlič

Jernej Pudgar

Luka Jeraj

Tilen Tumpaj

 

Sabina Kmetič

Klara Zajc

Zala Vidic

Samo Makovec 

Maša Velušček

Maša Vovk

Diana Vozlič

Anja Žargaj

Brina Šuligoj

 

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Klara Zajc

Zala Vidic

 

 

Saša Štupar

Petra Večko

Urška Čepin

Kristjan Vozlič

Golnik

Enota   za onkologijo

Samo Makovec

Dejan Čeleš

Maša Velušček

Maša Vovk

 

 

 

 

  

6.skupina 26.3. - 29.3.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

     

Sarah Gomezelj

Fran Drnovšek

Mark Kačar

Maša Kitner

 

 

Lovro Bobič

Katja Babnik

Petra Lušicky

Martin Baraga

Manca Kapus 

Ana Cigoj

Kaja Mohorko

Blaž Fujs

Barbara Grm

Dijana Babić

 

 

 

Radioterapija   Recepcija TRT

Manca Kapus

Ana Mirković

Kaja Mohorko

Blaž Fujs

Barbara Grm

 

Maša Kitner

Ana Cigoj

Andrej Veronik

Dijana Babić

Aleš Christian Mihelač

 

Lovro Bobič

Katja Babnik

Petra Lušicky

Martin Baraga

Mark Kačar

Internistična onkologija

H/I

Lovro Bobič

Katja Babnik

Petra Lušicky

Martin Baraga

 

 

Ana Mirković

Kaja Mohorko

Blaž Fujs

Barbara Grm

 

Sarah Gomezelj

Fran Drnovšek

Maša Kitner

Andrej Veronik

Aleš Christian Mihelač

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Dijana Babić

Aleš Christian Mihelač

 

 

Fran Drnovšek

Mark Kačar

 

Manca Kapus

Ana Mirković

Golnik

Enota   za onkologijo

Ana Cigoj

Andrej Veronik

 

Sarah Gomezelj

 

 

 

 

7.skupina 16.4. - 19.4.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

 

 

Sara Kern

Neža Žorž

Špela Rabzelj

Anja Jurkin

Nina Jančar

 

 

Monika Češnjevar

Tanja Černe

Brigita Berčon

Nadja Kobold

Nejc Kotnik

 

Tina Zupančič

Saša Kuzmanović

Mićo Božić

Domen Šmalc

Nina Fritz

Mateja Jakopec

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Tina Zupančič

Saša Kuzmanović

Mićo Božić

Domen Šmalc

 

 

Neža Žorž

Špela Rabzelj

Anja Jurkin

Mateja Jakopec

 

 

Metod Trobec

Mitja Anžič

Monika Češnjevar

Nadja Kobold

Nejc Kotnik

 

Internistična onkologija

H/I

Metod Trobec

Mitja Anžič

Monika Češnjevar

Tanja Černe

Brigita Berčon

 

Tina Zupančič

Saša Kuzmanović

Mićo Božić

Domen Šmalc

Nina Fritz

 

Sara Kern

Neža Žorž

Špela Rabzelj

Anja Jurkin

Nina Jančar

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Nadja Kobold

Nejc Kotnik

 

Metod Trobec

Mitja Anžič

Tanja Černe

Brigita Berčon

Golnik

Enota   za onkologijo

Nina Fritz

Mateja Jakopec

 

Sara Kern

Nina Jančar

 

 

 

 

 

8.skupina 9.4. - 12.4.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

 

     

Nives Ramač

Klara Tostovršnik

Jasna Peruničič

 

Tina Poljanšek

Urška Grdadolnik

Ana Šurc

Janja Jerina

 

Romina Koletič

Marjanca Vnuk

Lina Polenšek

Veronika Popotnig

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Marijana Trivić

Marjanca Vnuk

Romina Koletič

 

 

Jasna Peruničič

Lina Polenšek

Veronika Popotnig

 

Tina Poljanšek

Urška Grdadolnik

Ana Šurc

Marijana Trivić

 

Internistična onkologija

H/I

Tina Poljanšek

Urška Grdadolnik

Ana Šurc

 

Lucija Urh

Romina Koletič

Marjanca Vnuk

 

Nives Ramač

Klara Tostovršnik

Jasna Peruničič

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Lina Polenšek

Veronika Popotnig

 

Nives Ramač

Klara Tostovršnik

 

Janja Jerina

Lucija Urh

Golnik

Enota   za onkologijo

Lucija Urh

Janja Jerina

 

 

Marijana Trivić

 

 

 

 

9.skupina 14.5. - 17.5.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

     

Eva Leban

Nuša Meznarič

Marina Mršnik

Alma Lindič

Ana Leban

 

Gregor Merslavič

Karin Možina

Katja Juteršek

Martin Mervic

Urška Hudoklin

 

Maja Mastnak

Jernej Lesjak

Srđan Mitrović

Dora Mahkovic

Mojca Bitenc

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Maja Mastnak

Jernej Lesjak

Ana Levstek

Alja Matelič

 

 

 

Eva Leban

Nuša Meznarič

Marina Mršnik

Alma Lindič

Ana Leban

 

Alenka Jezeršek

Katja Juteršek

Martin Mervic

Gregor Merslavič

Karin Možina

Urša Hudoklin

 

Internistična onkologija

H/I

Mojca Bitenc

Alenka Jezeršek

Katja Juteršek

Martin Mervic

Urša Hudoklin

 

Ana Levstek

Alja Matelič

Srđan Mitrović

Dora Mahkovic

Eva Leban

Nuša Meznarič

Marina Mršnik

Alma Lindič

Ana Leban

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Srđan Mitrović

Dora Mahkovic

 

 

Maja Mastnak

Jernej Lesjak

 

Ana Levstek

Alja Matelič

 

Golnik

Enota   za onkologijo

Gregor Merslavič

Karin Možina

 

Mojca Bitenc

Alenka Jezeršek

 

 

 

 

 

10.skupina 7.5. - 10.5.2013

 

Sektor

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

 

     

Matjaž Vrbinc

Jernej Vrtek

Sentilija Delalić

Mojca Leskovec

Črt Zavrnik

Nastja Svetina

 

Karin Rojs

Rene Romih

Sebastian Stefanovič

Tanja Belčič

Katarina Snoj

 

Tanja Čugura

Lucija Čemažar

Zoltan Narancsik

Blaž Slonjšak

Monika Simerl

Tjaša Roženbergar

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Tanja Čugura

Lucija Čemažar

Jana Višček

Maja Gašperšič

Špela Cotman

 

Črt Zavrnik

Nastja Svetina

Tjaša Roženbergar

Zoltan Narancsik

Blaž Slonjšak

Karin Rojs

Rene Romih

Sebastian Stefanovič

Tanja Belčič

Katarina Snoj

 

Internistična onkologija

H/I

Karin Rojs

Rene Romih

Sebastian Stefanovič

Tjaša Roženbergar

Monika Simerl

Katarina Snoj

 

Tanja Čugura

Lucija Čemažar

Jana Višček

Maja Gašperšič

Špela Cotman

Matjaž Vrbinc

Jernej Vrtek

Sentilija Delalić

Mojca Leskovec

Črt Zavrnik

Nastja Svetina

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Zoltan Narancsik

Blaž Slonjšak

Tanja Belčič

 

Sentilija Delalić

Mojca Leskovec

Monika Simerl

 

Jana Višček

Maja Gašperšič

Špela Cotman

 

Golnik

Enota   za onkologijo

 

 

Matjaž Vrbinc

Jernej Vrtek

 

 

 

 

 

11.skupina 28.5. - 31.5.2013

 

Sektor

ponedeljek 

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

    

Luka Kovač

Martin Možina

Matevž Kržan

Domen Križaj

 

Maksim Bešić

Nina Košorok

Anja Kovač

Matej Lenarčič 

Nuša Krumpak

Tina Kumše

Klara Kregar

Špela Koršič

Vesna Jajčevič

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Nuša Krumpak

Tina Kumše

Klara Kregar

Špela Koršič

 

 

Luka Kovač

Matevž Kržan

Domen Križaj

Ožbej Kunšič

Tomaž Cankar

Matic Bunič

Maksim Bešić

Nina Košorok

Matej Lenarčič

 

Internistična onkologija

H/I

Tomaž Cankar

Matic Bunič

Maksim Bešić

Nina Košorok

 

Tina Kumše

Klara Kregar

Špela Koršič

Vesna Jajčevič

Ožbej Kunšič

Anja Kovač

Luka Kovač

Martin Možina

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Anja Kovač

Ožbej Kunšič 

 

Tomaž Cankar

Matic Bunič

 

Matevž Kržan

Domen Križaj

 

Golnik

Enota   za onkologijo

Matej Lenarčič

Vesna Jajčevič 

 

Martin Možina

Nuša Krumpak 

 

 

 

12.skupina 21.5. - 24.5.2013

 

Sektor

ponedeljek 

torek

sreda

četrtek

 petek

Operativne stroke  

E/IV

Cela skupina:

 

Register raka

9.00 - 10.00

DORA

10.00 - 11.00

 

 

    

Tina Kek

Josipa Kljajič

Jerica Ključevšek

Karin Kobe

Mateja Kržič

 

Laura Markelj

Elena Gregorijeva

Ana Grčar

Maja Longar

Miha Ložar

 

Urša Lanišek

Anja Strmšek

Ana Špes

Živa Štular

Petra Brina Kovačič

 

10.00 - 13.00

 

Predavanja

Seminarji

(priprava na izpit)

 

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 4

Radioterapija   Recepcija TRT

Urša Lanišek

Anja Strmšek

Ana Špes

Živa Štular

 

Daša Naglič

Nika Mikulin

Mateja Kržič

Andraž Miklavžina

 

Andraž Miklavžina

Ana Grčar

Maja Longar

Miha Ložar

Daša Naglič

 

Internistična onkologija

H/I

Laura Markelj

Elena Gregorijeva

Ana Grčar

Maja Longar

Miha Ložar

 

 

Urša Lanišek

Anja Strmšek

Ana Špes

Živa Štular

Petra Brina Kovačič

 

Tina Kek

Josipa Kljajič

Jerica Ključevšek

Karin Kobe

Nika Mikulin

 

Diagnostika DORA

Radiologija

Izotopi

Andraž Miklavžina

Petra Brina Kovačič

 

Tina Kek

Josipa Kljajič

Laura Markelj

Elena Gregorijeva

Mateja Kržič

Golnik

Enota   za onkologijo

Nika Mikulin

Daša Naglič

 

Karin Kobe

Jerica Ključevšek

 

 

 

 

 

 

Razpored vaj v Sektorju za diagnostiko (za vse skupine)

 

TOREK

SREDA

ČETRTEK

Ura

       

M.Kadivec   DORA

M.Kadivec   DORA

M.Kadivec   DORA

8.30 - 09.15 DORA

K. Hertl ,   M.Marolt-Mušič (Rtg, UZ)

Radiologija   (radiologi   po razporedu)

K. Hertl ,   M.Marolt-Mušič (Rtg, UZ)

Radiologija   (radiologi   po razporedu)

K. Hertl ,   M.Marolt-Mušič (Rtg, UZ)

Radiologija   (radiologi   po razporedu)

09.15 -11.15 H/pritl.

Citološka ambulanta   ((Ž.Pohar-Marinšek, V.Kloboves, U.Klopčič, A.Pogačnik)

prosto za študij

Citološka ambulanta   ((Ž.Pohar-Marinšek, V.Kloboves, U.Klopčič, A.Pogačnik)

 

D/amb   6

pričetek ob 11.30

I. Žagar,   B.Vidergar, A. Schwarzbartl-Pevec,   

(izotopna   diagnostika)

I. Žagar,   B.Vidergar, A. Schwarzbartl-Pevec,             

(izotopna   diagnostika

I. Žagar,   B.Vidergar, A. Schwarzbartl-Pevec,             

(izotopna   diagnostika

12.15-13.00 E klet

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani