SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


23.09.2018 18:32

Katedra za onkologijo                                                                          6.12.2012

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul:         Rak (onkologija)

 

IV.letnik medicine : Drugi 9-tedenski krog ( 14.1. – 22.3.2013 )

 

 

Program predavanj (15 predavanj)

Izvedba: petek od  10.00 do 13.00

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4 ( razen prvi ponedeljek - predavalnica stavba C Onkološki inštitut )

 

 

Predavanja

 

Naslov

Datum (petek)

Ura

Ure (predavatelj)

       

Uvod z navodili za vaje

 14.1.2013 (ponedeljek)

predavalnica stavbe C,

Onkološki inštitut

 9.00

1 (Rudolf)

Epidemiologija in presejanje

 18.1.2013

 10.00

1 (Žakelj/Zadnik)

Splošna načela onkologije

 18.1.2013

 11.00

2 (Rudolf)

       

Molekularni mehanizmi nastanka raka in imunologija tumorjev

 25.1.2013

 10.00

1 (Novaković)

Diagnostika1 (patologija,citologija in laboratorij)

 25.1.2013

 11.00

1 (Pohar)

Diagnostika 2 (slikovna diagnostika)

 25.1.2013

 12.00

1 (Mušič)

 

 

 

 

Onkološka kirurgija

 1.2.2013

 10.00

1 (Hočevar)

Radioterapija

 1.2.2013

 11.00

2 (Strojan)

 

 

 

 

Urgentna stanja v onkologiji

 1.3.2013

 10.00

1 (Oblak)

Rak pri otrocih

 1.3.2013

 11.00

1 (Zaletel)

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

 1.3.2013

 12.00

1 (Čufer)

 

Sistemsko zdravljenje

 

 15.2.2013

 10.00

2 (Čufer/Ocvirk)

 

 

 

 

 

 

IV.letnik medicine Drugi 9.tedenski krog ( 14.1. – 22.3.2013)

 

Program seminarjev (15 seminarjev):

Izvedba: petek od 10.00 do 13.00 (pričetek šele na 4(5) - 9. petek v 9-tedenskem krogu, zato, da lahko študenti pripravijo predstavitev)

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

 

Program tem

(ki so študijsko gradivo za končni izpit, oziroma izpitne teme !!!)

 

Naslov

Datum (petek)

Ura

Ure (moderator)

Kožni rak

 15.2.2013

 12.00

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji CŽS

 22.2.2013

 10.00

1 (Smrdel/Reberšek)

usmrdelonko-i.si

mrebersekonko-i.si

Raki glave in vratu

 01.3.2013

 13.00

1 (Strojan)

pstrojanonko-i.si

Tumorji ščitnice, obščitničnih, nadledvičnih žlez in   nevroendokrini tumorji prebavil

 22.2.2013

 12.00

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji torakalnih organov

 8.3.2013

 10.00

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si

Rak dojk

 8.3.2023

 11.00

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si

Tumorji prebavil 1 (sp.abdomen)

 8.3.2013

 12.00

1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji prebavil 2 (zg.abdomen)

 15.3.2013

 10.00

1 (Oblak)

ioblakonko-i.si

Tumorji rodil

 15.3.2013

 11.00

1 ( Zobec Logar )

hlogaronko-i.si 

Urogenitalni raki

 15.3.2013

 12.00

1 (Kragelj)

bkrageljonko-i.si

 

 

 

 

Sarkomi

 22.3.2013

 8.00

1 (Zakotnik)

bzakotnikonko-i.si

Maligni limfomi

 22.3.2013

 9.00

1 (Jezeršek)

bjezersekonko-i.si

Rak neznanega izvora

 22.3.2013

 10.00

1 (Matos)

ematosonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

 22.3.2013

11.00

1 (Zaletel)

lzaletelonko-i.si

 Družinski in dedni raki

 22.3.2013

 12.00

 1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

 

 

Predlagane točke za pripravo seminarjev: 

 

  1. Problem / Epidemiologija      (breme v Sloveniji)
  2. Etiologija in patogeneza
  3. Zgodnje odkrivanje
  4. Diagnoza in prognoza
  5. Osnove diagnostike
  6. Klasifikacija (stadiji)
  7. Principi zdravljenja
  8. Spremljava oz. event.      kasne posledice
  9. Vloga osebnega      (družinskega) zdravnika

Študenti pripravijo v sodelovanju z moderatorjem predstavitev (PowerPoint), ki jo po opravljenem seminarju pošljejo Katedri za onkologijo ( katedra@onko-i.si). Prezentacije bodo objavljene v spletni učilnici kot študijsko gradivo (to so izpitne teme).

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani