SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


20.09.2018 3:06

Katedra za onkologijo                                                                          6.12.2012

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul:         Rak (onkologija)

 

IV.letnik medicine : Tretji 9-tedenski krog ( 8.4. – 14.6.2013 )

 

 

Program predavanj (15 predavanj)

Izvedba: petek od  10.00 do 13.00

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4 ( razen prvi ponedeljek - predavalnica stavba C Onkološki inštitut )

 

 

Predavanja

 

Naslov

Datum (petek)

Ura

Ure (predavatelj)

       

Uvod z navodili za vaje

 8.4.2013 (ponedeljek)

predavalnica stavba C Onkološki inštitut

 9.00

1 (Rudolf)

Epidemiologija in presejanje

 12.4.2013

 10.00

1 (Žakelj/Zadnik)

Splošna načela onkologije

 12.4.2013

 11.00

2 (Rudolf)

       

Molekularni mehanizmi nastanka raka in imunologija tumorjev

 19.4.2013

 10.00

1 (Novaković)

Diagnostika1 (patologija,citologija in laboratorij)

 19.4.2013

 11.00

1 (Pohar)

Diagnostika 2 (slikovna diagnostika)

 19.4.2013

 12.00

1 (Mušič)

 

   

 

Onkološka kirurgija

 26.4.2013

 10.00

1 (Hočevar)

Radioterapija

 26.4.2013

 11.00

2 (Strojan)

 

   

 

Urgentna stanja v onkologiji

 10.5.2013

 10.00

1 (Oblak)

Rak pri otrocih

 10.5.2013

 11.00

1 (Zaletel)

 

 

 

 

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

 17.5.2013

 12.00

1 (Čufer)

Sistemsko zdravljenje

 17.5.2013

 10.00

2 (Čufer/Ocvirk)

 

 

 

 

 

 

IV.letnik medicine Tretji 9.tedenski krog ( 15.4. – 14.6.2013)

 

Program seminarjev (15 seminarjev):

Izvedba: petek od 10.00 do 13.00 (pričetek šele na 4(5) - 9. petek v 9-tedenskem krogu, zato, da lahko študenti pripravijo predstavitev)

Lokacija: Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

 

Program tem

(ki so študijsko gradivo za končni izpit, oziroma izpitne teme !!!)

 

Naslov

Datum (petek)

Ura

Ure (moderator)

Kožni rak

10.5.2013

12.00

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

 

   

 

Tumorji CŽS

24.5.2013

10.00

1 (Smrdel/Reberšek)

usmrdelonko-i.si

mrebersekonko-i.si

Rak dojk

 

24.5.2013

 

11.00

 

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si 

Tumorji ščitnice, obščitničnih, nadledvičnih žlez in nevroendokrini tumorji prebavil

24.5.2013

12.00

 

1 (Ocvirk)

jocvirkonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji prebavil 2 (zg.abdomen)

 

31.5.2013

 

10.00

 

1 (Oblak)

ioblakonko-i.si 

Raki glave in vratu

31.5.2013

 

11.00

1 (Strojan)

pstrojanonko-i.si

Tumorji prebavil 1 (sp.abdomen)

31.5.2013

12.00

1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji torakalnih organov

 

7.6.2013

 

10.00

 

1 (Čufer)

tanja.cuferklinika-golnik.si 

Tumorji rodil

7.6.2013

11.00

1 ( Zobec Logar )

 hlogaronko-i.si

Urogenitalni raki

7.6.2013

12.00

1 (Kragelj)

bkrageljonko-i.si

Maligni limfomi

 

7.6.2013

 

13.00

 

1 (Jezeršek)

bjezersekonko-i.si 

 

 

 

 

Sarkomi

14.6.2013

8.00

1 (Zakotnik)

bzakotnikonko-i.si

Rak neznanega izvora

14.6.2013

9.00

1 (Matos)

ematosonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

14.6.2013

10.00

1 (Zaletel)

lzaletelonko-i.si

Družinski in dedni raki

14.6.2013 

11.00

 1 (Velenik)

vvelenikonko-i.si

 

 

Predlagane točke za pripravo seminarjev:

 

  1. Problem / Epidemiologija      (breme v Sloveniji)
  2. Etiologija in patogeneza
  3. Zgodnje odkrivanje
  4. Diagnoza in prognoza
  5. Osnove diagnostike
  6. Klasifikacija (stadiji)
  7. Principi zdravljenja
  8. Spremljava oz. event.      kasne posledice
  9. Vloga osebnega      (družinskega) zdravnika

Študenti pripravijo v sodelovanju z moderatorjem predstavitev (PowerPoint), ki jo po opravljenem seminarju pošljejo Katedri za onkologijo ( katedra@onko-i.si ). Prezentacije bodo objavljene v spletni učilnici kot študijsko gradivo (to so izpitne teme)

 

_______________________________________________________

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi  

modul:  Bolezni krvi (hematologija)

Predavanja in seminarji:

petek od 8.00-10.00

Predavalnica Inštituta za fiziologijo, Zaloška 5

 

Program predavanj in seminarjev

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani