SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


18.09.2018 19:56

Klinične vaje

UČNA ENOTA - RAK IN BOLEZNI KRVI

Modul: RAK

KLINIČNE VAJE

Splošna navodila in bonton pri KLINIČNIH VAJAH

Klinične vaje bodo potekale v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana v času, ko se odvija zdravstvena dejavnost. Zato so merila za študentovo delo in vedenje višja kot pri drugih oblikah organiziranega pouka na medicinski fakulteti.

Od študenta/študentke, ki obiskuje klinične vaje, pričakujemo da:

  1. na vaje pride primerno oblečen skladno z navodili za vaje (bela halja, identifikacijska priponka in fonendoskop) ter ima izklopljen mobilni telefon ali druge elektronske  naprave,
  2. je pred vajo prebral(a) navodila za vaje in predelal(a) zahtevano učno gradivo,
  3. ima spoštljiv odnos do bolnika, kolegov in vodje vaj/ mentorja ter drugega zdravstvenega osebja,
  4. upošteva navodila vodje vaje in drugih zdravstvenih delavcev,
  5. med vajami ne moti demonstracije postopka zdravljenja ali kliničnega pregleda (npr. s klepetom, uživanjem hrane ali pijače, žvečenjem, uporabo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav ali z neprimernimi komentarji),
  6. ne zamuja,
  7. se oglasi pri vodji vaj, če zamudi; vodja vaj odloči ali lahko tak študent/ študentka opravi vajo ali jo mora ponavljati,
  8. se najprej predstavi bolniku in ga šele nato prosi za sodelovanje (n.pr. pri opravljanju anamneze in statusa)
  9. si razkuži (umije) roke pred in po posegu na bolniku.

   Na kliničnih vajah ne toleriramo neprimernega odnosa do bolnika, kolegov, vodje vaj ali drugih zdravstvenih delavcev.  Vodja vaj ne bo opozarjal posameznikov, ampak bo od študenta/ študentke, ki bi se neprimerno vedel/vedla zahteval, da takoj zapusti vaje. Študent je dolžan upoštevati razpored vaj in drugih oblik študija pri predmetu.

   Študenti dobijo ob pričetku vaj evidenčni kartonček (glej spodaj), ki je namenjen zbiranju podpisov mentorjev, h katerim so dodeljeni. Kartonček s podpisi je dokazilo za opravljene vaje in ga ob zaključku vaj oddajo na Katedri za onkologijo. V kolikor študent vaj ne opravi, ne more pristopiti k izpitu !

 

Kontaktno mesto na OI:

Študenti se med 8.00 - 8.15 javijo:

- pri varnostniku (vratarju) stavbe C Onkološkega inštituta, kjer prejmejo ključ garderobe ( garderobe so v IV.nadstropju stavbe C)

- na Katedri za onkologijo (ista stavba, pritličje), kjer prejmejo evidenčne kartončke (le ob prvem prihodu na vaje)

 

Vaje se pričnejo ob 8.30. Do te ure se študenti (že preoblečeni v halje) zglasijo na enem izmed naslednjih zbirnih mest na oddelkih OI (glede na dnevni razpored):

-          Sektor radioterapije: recepcija TRT

-          Sektor internistične onkologije: stavba H/I.nadstropje, recepcija

-          Sektor operativnih dejavnosti: stavba E/IV.nadstropje

-          Sektor diagnostičnih dejavnosti: stavba H/pritličje, recepcija Oddelka za radiologijo

 

Kontaktno mesto na Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik:

Študenti se ob 8.30 javijo na Golniku na recepciji Klinike Golnik (glavni vhod) in prosijo receptorja , da pokliče ga. Ireno Dolhar.

 

Vsaka skupina (vsi študentje skupaj) ima 1. torek prvega tedna vaj od 13.00-14.00 vaje v Registru raka, 1. nadstropje stavbe B OIL.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani