SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za onkologijo


18.09.2018 19:55

Izpiti

Katedra za onkologijo

Izpitni režim

Učna enota : RAK in Bolezni krvi

Izpit je pisni za modul Rak, za modul Bolezni krvi pa velja ocena seminarjev. Ocena je skupna za RAK in Bolezni krvi  Ponderiranje: 80% modul RAK (pisni izpit) in 20% Bolezni krvi (ocena seminarjev).

 

Modul RAK

Izpiti - pogoj:

- uspešno opravljeni seminarji v krogu

- uspešno opravljene vaje v krogu

Izpit je pisni v obliki testnih vprašanj. Testna vprašanja bodo iz posameznih izpitnih tem.

Izpitne teme so naslovi predavanj in seminarjev.

  Če študent ne opravi izpita v svojem krogu, lahko naslednjič opravlja izpit šele v zadnjem (3.) krogu

 

 

 

Epidemiologija in presejanje

Splošna načela onkologije

Molekularni mehanizmi nastanka raka in imunologija tumorjev

Diagnostika1 (patologija,citologija in laboratorij)

Diagnostika 2 (slikovna diagnostika)

Onkološka kirurgija

Radioterapija

Urgentna stanja v onkologiji

Rak pri otrocih

Sistemsko zdravljenje

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

Kožni rak

Tumorji CŽS

Raki glave in vratu

Tumorji ščitnice, obščitničnih, nadledvičnih žlez in   nevroendokrini tumorji prebavil

Tumorji torakalnih organov

Rak dojk

Tumorji prebavil 1 (sp.abdomen)

Tumorji prebavil 2 (zg.abdomen)

Tumorji rodil

Urogenitalni raki

Sarkomi

Maligni limfomi

Rak neznanega izvora

Kasne posledice zdravljenja

Družinski in dedni raki

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani