SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Izpitni roki, ocene in izpitni red 2016/17

Rak in bolezni krvi

Izpiti bodo potekali v veliki predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta. Začetek izpita bo ob 8.00 uri. Glede na število prijav bodo študentje razporejeni v skupine: razpored bo objavljen pred posameznim izpitnim terminom na spletni strani Katedre. Skupine bodo razvrščene od 8.00 ure dalje v 2-urnih presledkih.

Izpit traja 100 minut. Obsega 100 vprašanj z enim ali več pravilnimi odgovori; študent mora označiti vse pravilne in samo pravilne odgovore. Vsak pravilni odgovor velja 1 točko. Negativnih točk (v primeru napačnio odgovorjenega ali neodgovorjenega vprašanja) ni.

Študent je izpit opravil, če je zbral 60% (točk) ali več:

- 60-67.99% = zadostno (6)

- 68-75.99% = dobro (7)

- 76-83.88% = prav dobro (8)

- 84-91.99% = prav dobro (9)

- 92-100% = odlično (10).

Velja za Rak in bolezni krvi, modul Rak (onkologija):

- študent lahko pristopi k izpitu samo v primeru, da je bil prisoten na 80% (8/10) predavanj in na 80% (13/16) seminarjev ter je opravil vaje v predpisanem obsegu; v nasprotnem primeru lahko opravlja izpit šelel v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih;

- če študent ni pristopil k izpitu ali je bil neuspešen na rokih, ki so razpisani za njegov krog, lahko ponovno opravlja izpit šele v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih;

- končna ocena iz predmeta Rak in bolezni krvi je seštevek ocen modula Rak (80% ocene) in modula Hematologija (20% ocene).

 

IZPITNI ROKI

Rak in bolezni krvi/Onkologija:

   1. krog: 12.12. in 19.12.2016

   2. krog: 13.3. in 20.3.2017

   3. krog: 12.6. in 19.6.2017

   Rok v letnem semestru za zamudnike: 19.6.2017

   Jesenski rok: 4.9. in 11.9.2017

 

Dentalna medicina/Onkologija (kolokvij)

Kolokvij traja 60 minut. Obsega 60 vprašanj z enim ali več pravilnimi odgovori; študent mora označiti vse pravilne in samo pravilne odgovore. Vsak pravilni odgovor velja 1 točko. Negativnih točk (v primeru napačno odgovorjenega ali neodgovorjenega vprašanja) ni.

Študent lahko pristopi h kolokviju samo v primeru, da je bil prisoten na 80% (8/10) predavanj; v nasprotnem primeru lahko opravlja kolokvij šelel v dodatnem roku za zamudnike (jesen 2017)

Študent je kolokvij opravil, če je zbral 60% ali več:

- 60-67.99% = zadostno (6)

- 68-75.99% = dobro (7)

- 76-83.88% = prav dobro (8)

- 84-91.99% = prav dobro (9)

- 92-100% = odlično (10).

 

KOLOKVIJ:

- 19.12.2016

- 9.1.2017

- jesenski rok (bo sporočeno)

Kolokvij bo potekal v veliki predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta. Začetek kolokvija bo ob 15.00 uri.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani