SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev katedre

za onkologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Kontakt: prof. dr. Primož Strojan, dr. med. (pstrojanonko-i.si)

 

Režim študija:

- EMŠ Medicina - Rak in bolezni krvi/modul Rak, 4. letnik Režim študija 2017 2018 - EMŠ Medicina_Onkologija.pdf 

- EMŠ Medicina - Rak in bolezni krvi/modul Bolezni krvi, 4. letnik Režim študija 2017-2018 - EMŠ Medicina_Bolezni krvi.pdf

- Dentalna medicina - Medicinska klininka 2/modul 1 (Onkologija), 5. letnik Režim študija 2017 2018 - EMŠ Dentalna medicina_Onkologija.pdf 

- ERASMUS, module Cancer Course description rules and study regulation 2017_2018_Cancer.pdf

- ERASMUS, module Blood diseases Course descripton rules and study regulations 2017-2018_Blood diseases.pdfKatedra

 

Predstojnik: prof.dr.Primož Strojan, dr.med.

 

Učitelji in asistenti

prof.dr. Tanja Čufer, dr.med.

izr.prof. Janja Ocvirk, dr.med.

doc.dr. Boštjan Šeruga, dr.med.

doc.dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr.med.

doc..dr. Barbara Šegedin, dr.med.

asist.dr. Jasna But Hadžić, dr.med.

in

prof.dr.Zvonimir Rudolf, dr.med 

 

Urednika spletnih strani: prof.dr.Zvonimir Rudolf, prof.dr.Primož Strojan

 

Uradne ure: ponedeljek 9.00 - 13.00

 

Katedra za onkologijo in radioterapijo je bila ustanovljena decembra 1947. Že naslednje leto je ljubljanska Medicinska fakulteta sprejela v svoj program onkologijo in radioterapijo kot posebni predmet. V tistem času so le redkokje poučevali onkologijo in radioterapijo kot poseben predmet, še danes so v Evropi tudi medicinske fakultete brez posebnega predmeta onkologije in radioterapije. Tako je bila Katedra za onkologijo in radioterapijo ena izmed prvih v Evropi in tudi drugod po svetu.

Prvi predstojnik Katedre za onkologijo in radioterapijo je bil prof.dr. Leo Šavnik (od leta 1947 do 1963), za njim pa prof.dr.Božena Ravnihar ( od leta 1963 do leta 1984) in prof.dr. Stojan Plesničar ( od leta 1984 do leta 1995). Od leta 1996 do 2013 je bil predstojnik katedre prof.dr. Zvonimir Rudolf, od 2013 dalje pa je predstojnik prof.dr. Primož Strojan.

Katedra za onkologijo je že od ustanovitve dalje kot klinična katedra umeščena na Onkološki inštitut Ljubljana, ki je tako tudi baza za pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije. Pouk onkologije in radioterapije bogatimo z izbranimi multidisciplinarnimi predavanji habilitiranih učiteljev, ki so zaposleni na Onkološkem inštitutu.

Pouk na katedri je organiziran v zimskem in poletnem semestru 4. letnika študija in poteka v treh sklopih (po devet tednov). Urni fond je razdeljen med predavanja, seminarje in klinične vaje.

 

Habilitirani učitelji in asistenti:

 

Redni profesorji

prof.dr. Tanja Čufer, dr.med.

prof.dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr.med.

prof.dr. Zvonimir Rudolf, dr.med.

prof.dr. Primož Strojan, dr.med.

 

Znanstveni svetniki

znan.svet.dr. Maja Čemažar, univ.dipl.biol.

znan.svet.dr. Srdjan Novaković, univ.dipl.biol.

znan.svet.dr. Gregor Serša, univ.dipl.biol.

 

Izredni profesorji

prof.dr. Igor Kocijančič, dr.med.

prof.dr. Janja Ocvirk, dr.med.

prof.dr. Vaneja Velenik, dr.med.

prof.dr. Branko Zakotnik, dr.med.

 

Docenti

doc.dr. Viljem Kovač, dr.med.

doc.dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr.med.

doc.dr. Erika Matos, dr.med.

doc.dr. Irena Oblak, dr.med.

doc.dr. Andraž Perhavec, dr.med.

doc.dr. Mirjana Rajer, dr.med.

doc.dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr.med.

doc.dr. Barbara Šegedin, dr.med.

doc.dr. Boštjan Šeruga, dr.med.

doc.dr. Erik Škof, dr.med.

doc.dr. Lorna Zadravec Zaletelj, dr.med.

 

Znanstveni sodelavci

dr. Simona Kranjc, univ.dipl.biol.

 

Asistenti

asist. Jasna But Hadžić, dr.med.

asist.mag. Janka Čarman, dr.med.

asist.dr. Tanja Marinko, dr.med.

asist.dr. Tanja Mesti, dr.med.

asist.dr. Barbara Perić, dr.med.

asist.dr. Mirjana Rajer, dr.med.

asist.dr. Martina Reberšek, dr.med.

asist.dr. Uroš Smrdel, dr.med.

asist.dr. Karmen Stanič, dr.med.

asist.mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr.med.

asist.dr. Barbara Šegedin, dr.med.

asist. Danijela Štrbac, dr.med.

asist. Nina Turnšek Hitij, dr.med.

asist.dr. Ana Lina Vodušek, dr.med.

asist.dr. Martina Vrankar, dr.med.

 

Program pouka

Študenti se seznanijo z nastankom, epidemiologijo, zgodnjim odkrivanjem ter diagnostiko in zdravljenjem rakavih bolezni. Spoznajo splošne onkološke principe, multidisciplinarni način obravnave bolnikov, usmerjeno onkološko anamnezo, opredelitev stanja zmogljivosti, metode diagnostike in zdravljenja.

Pouk onkologije je potekal v 5. letniku študija medicine in dentalne medicine, vendar mu je bilo kljub obsežnosti problematike žal namenjenih premalo ur (30). Temu primerna je bila dolgo časa tudi zasedba katedre. V zadnjem obdobju smo sicer povečali število asistentskih mest (od 2 na 5) in učiteljskih mest (od 1 na 2), glede na pomembnost in delež patologije pa bo sčasoma potrebno še dodatno povečanje.

V zimskem semestru smo izvajali pouk v okviru predavanj in seminarjev. Dosedanje razmerje je bilo v korist aktivnega sodelovanja študentov v obliki seminarjev ( 16 ur seminarjev in 14 ur predavanj). V letnem semestru smo izvajali pouk v okviru kliničnih vaj, pri katerih so sodelovali habilitirani asistenti in učitelji ter izkušeni specialisti z Onkološkega inštituta.

V letu 2012/2013 je prišlo do prenove študija, tako da je sedaj onkologija v okviru predmeta Rak in bolezni krvi v 4.letniku študija v obliki treh 9-tedenskih krogov. 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani