SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Seminarji

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo poimenski seznam študentov v posameznih seminarskih skupinah na naslov pstrojanonko-i.si

2. Študentje kontaktirajo mentorja (oba, če sta dva) vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju (in pripravijo vprašanja za ostale študente oz. mentorja)

4. Potek seminarja: mentor(ja) študentom predstavi(ta) študijsko snov seminarja (30-35 min) celotnemu avditoriju

5. Študentje (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor(ja) moderira(ta) razpravo (10-15 min)

 

Urnik seminarjev, 2017/18

Naslov

Datum

Ura

Vodja seminarja

Kancerogeneza in imunologija   tumorjev

27.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Zn.svet.S.Novaković

snovakoviconko-i.si 

Rak neznanega izvora

27.10.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Asist.E.Matos

ematosonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji CŽS

10.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Asist.U.Smrdel

usmrdelonko-i.si

Raki glave in vratu

10.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.P.Strojan

pstrojanonko-i.si

Tumorji prebavil 2

(zgornji abdomen)

10.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.A.Šečerov-Ermenc

asecerovonko-i.si

Tumorji torakalnih organov

10.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Prof.T.Čufer

tanja.cuferklinika-golnik.si

Asist.K.Stanič

kstaniconko-i.si

 

 

 

 

Rak dojk

17.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Doc.B.Šeruga

bserugaonko-i.si

Asist.T.Marinko

tmarinkoonko-i.si

Tumorji ščitnice in obščitničnih žlez, nadledvičnih   žlez, nevroendokrini tumorji prebavil

17.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.A.Perhavec

aperhaveconko-i.si

Tumorji prebavil 1

(spodnji abdomen)

17.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.J.But-Hadžić

jbutonko-i.si

Tumorji rodil

17.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.E.Škof

eskofonko-i.si

 

 

 

 

Urogenitalni raki

24.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

B.Kragelj

bkrageljonko-i.si

Asist.J.Čarman

jcarmanonko-i.si

Kožni rak

24.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

Maligni limfomi

24.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.B.Jezersek-Novaković

bjezersekonko-i.si

 

Sarkomi

24.11.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Dr.M.Unk

munkonko-i.si

 

 

 

 

Kasne posledice zdravljenja

01.12.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

lzaletelonko-i.si

Družinski in dedni raki

01.12.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

asist.M.Rajer

mirjana.rajerklinika-golnik.si

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani