SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Izpitni roki, ocene in izpitni red 2017/18

Rak in bolezni krvi - modul Rak (Onkologija)

Izpiti bodo potekali v veliki predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta. Začetek izpita bo ob 8.00 uri. Glede na število prijav bodo študentje razporejeni v skupine: razpored bo objavljen pred posameznim izpitnim terminom na spletni strani Katedre. Skupine bodo razvrščene od 8.00 ure dalje v 2-urnih presledkih.

Izpit traja 100 minut. Obsega 100 vprašanj z enim samim pravilnim odgovorom. Vsak pravilni odgovor velja 1 točko. Negativnih točk (v primeru napačno odgovorjenega ali neodgovorjenega vprašanja) ni.

Študent je izpit opravil, če je zbral 60% (točk) ali več.

Pogoji za pristop k izpitu:

- študent lahko pristopi k izpitu samo v primeru, da je bil prisoten na 80% (8/10) predavanj in na 80% (13/16) seminarjev ter je opravil vaje v predpisanem obsegu; v nasprotnem primeru lahko opravlja izpit šelel v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih

- če študent ni pristopil k izpitu ali je bil neuspešen na rokih, ki so razpisani za njegov krog, lahko ponovno opravlja izpit šele v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih

IZPITNI ROKI:

   1. krog: 11.12. in 18.12.2017

   2. krog: 12.3. in 19.3.2018

   3. krog: 11.6. in 18.6.2018

   Rok v letnem semestru za zamudnike: 18.6.2018

   Jesenski rok: 10.9. in 17.9.2018

 

Rak in bolezni krvi - modul Hematologija

Seminar, ki ga študentje opravijo v sklopu modula, je ocenjen s točkami od 0 do 100.

 

Rak in bolezni krvi: SKUPNA OCENA MODULOV RAK IN HEMATOLOGIJA

- ocena izpita pri modulu Rak - 80% končne ocene

- ocena seminarja pri modulu Hematologija  - 20% končne ocene

(npr. rezultat izpita pri modulu Rak 78 točk in seminarja pri modulu Hematologija 95 točk: 78x0,8 + 95x0,2 = 62,4+19 = 81,4 točk)

 

OCENJEVALNA LESTVICA:

- 60-67.99 točk = zadostno (6)

- 68-75.99 točk = dobro (7)

- 76-83.88 točk = prav dobro (8)

- 84-91.99 točk = prav dobro (9)

- 92-100 točk = odlično (10).

 

Dentalna medicina: Medicinska klinika 2 - modul Onkologija

Kolokvij traja 60 minut. Obsega 60 vprašanj z enim samim pravilnim odgovorom. Vsak pravilni odgovor velja 1 točko. Negativnih točk (v primeru napačno odgovorjenega ali neodgovorjenega vprašanja) ni.

Študent lahko pristopi h kolokviju samo v primeru, da je bil prisoten na 80% (8/10) predavanj; v nasprotnem primeru lahko opravlja kolokvij šelel v dodatnem roku za zamudnike (jesen 2017)

Študent je kolokvij opravil, če je zbral 60% točk ali več:

- 60-67.99% = zadostno (6)

- 68-75.99% = dobro (7)

- 76-83.88% = prav dobro (8)

- 84-91.99% = prav dobro (9)

- 92-100% = odlično (10).

 

KOLOKVIJ:

- 18.12.2017

- rok za zamudnike: po dogovoru

- jesenski rok: po dogovoru

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani