SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Seminarji

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo poimenski seznam študentov v posameznih seminarskih skupinah na naslov pstrojanonko-i.si

2. Študentje kontaktirajo mentorja (oba, če sta dva) vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju (in pripravijo vprašanja za ostale študente oz. mentorja)

4. Potek seminarja: mentor(ja) študentom predstavi(ta) študijsko snov seminarja (30-35 min) celotnemu avditoriju

5. Študentje (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor(ja) moderira(ta) razpravo (10-15 min)

 

Urnik seminarjev, 2017/18

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani