SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Izpitni roki, ocene in izpitni red 2015/16

Izpiti bodo potekali v veliki predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta. Začetek izpita bo ob 8.00 uri. Glede na število prijav bodo študentje razporejeni v skupine: razpored bo objavljen pred posameznim izpitnim terminom na spletni strani Katedre. Skupine bodo razvrščene od 8.00 ure dalje v 1.5-urnih presledkih.

Izpit traja 60 minut. Obsega 100 vprašanj z več možnimi odgovori; študent mora označiti vse pravilne in samo pravilne odgovore. Vsak pravilni odgovor velja 1 točko. Negativnih točk (v primeru napačnih odgovorov) ni.

Študent je izpit opravil, če je zbral 51 točk ali več:

- 51-60 = zadostno (6)

- 61-70 = dobro (7)

- 71-80 = prav dobro (8)

- 81-90 = prav dobro (9)

- 91-100 = odlično (10)

Velja za Rak in bolezni krvi, modul Rak (onkologija):

- študent lahko pristopi k izpitu samo v primeru, da je bil prisoten na 80% predavanj in na 80% seminarjev ter je opravil vaje v predpisanem obsegu; v nasprotnem primeru lahko opravlja izpit šelel v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih;

- če študent ni pristopil k izpitu ali je bil neuspešen na rokih, ki so razpisani za njegov krog, lahko ponovno opravlja izpit šele v dodatnem roku za zamudnike ali na jesenskih rokih;

- končna ocena iz predmeta Rak in bolezni krvi je seštevek ocen modula Rak (80% ocene) in modula Hematologija (20% ocene).

 

Onkologija in radioterapija: 22.12.2015, 21.3.2016, 20.6.2016, 12.9.2016

Rak in bolezni krvi/Onkologija:

   1. krog: 15.12.2015 in 22.12.2015

   2. krog: 7.3.2016 in 21.3.2016

   3. krog: 13.6.2016 in 20.6.2016

   Dodatni rok v letnem semestru za zamudnike: 27.6.2016

   Jesenski rok: 5.9.2016 in 12.9.2016

 

 

Dentalna medicina/Onkologija (kolokvij)

-          21.12.2015 in 11.1.2016

Kolokvij bo potekal v veliki predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta. Začetek kolokvija bo ob 15.00 uri.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani