SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Krog 2: RBK Predavanja in seminarji, 2015/16

Katedra za onkologijo

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul: Rak (onkologija)

IV.letnik medicine : Prvi 9-tedenski krog (04.01. – 26.02.2016)

  

Program predavanj (10 predavanj) in seminarjev (16 seminarjev)

Izvedba: petek od  10.00 do 14.00

- obvezna prisotnost na predavanjih (80%)

- obvezna prisotnost na seminarjih (80%)

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo katedri poimenski seznam študentov v posamezni seminarski skupini

2. Študentje kontaktirajo mentorja (oba, če sta dva) vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju

4. Mentor(ja) študentom predstavi študijsko snov seminarja (30 min) celotnemu avditoriju

5. Študenti (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor(ja) moderira(ta) razpravo (15 min)

 

Predavanja (2. krog)

Naslov

Datum

Ura

Predavatelj

       

Uvod z navodili za vaje

04.01.2016 (ponedeljek)

Onkološki inštitut, stavba C (predavalnica),   Zaloška 2

1 ura

09.00-9.45

Prof.P.Strojan

Prof.Z.Rudolf

 

 

 

 

Splošna načela onkologije

08.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Doc.V.Kovač

Urgentna stanja v onkologiji

08.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Doc.I.Oblak

Epidemiologija in presejanje

08.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15- 14.00

Prof.M.Primic-Žakelj Doc.V.Zadnik

 

 

 

 

Diagnostika1

(laboratorijska diagnostika,

 patologija,citologija)

15.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Doc.V.Kloboves-Prevodnik

Onkološka kirurgija

15.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.M.Hočevar

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

15.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

12.15-14.00

M.Ebert

 

 

 

 

Radioterapija

22.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

10.15-12.00

Prof.P.Strojan

Diagnostika 2

(slikovna diagnostika)

22.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.I.Kocijančič

Asist.M.Mušič

Rak pri otrocih

22.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zaletel Zadravec

 

 

 

 

Sistemsko zdravljenje

29.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

10.15-12.00

Prof.T.Čufer

 

Seminarji (2 krog)

Naslov

Datum

Ura

Vodja seminarja

Tumorji torakalnih organov

29.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.T.Čufer

tanja.cuferklinika-golnik.si

Asist.K.Stanič

kstaniconko-i.si

Kancerogeneza in imunologija   tumorjev

29.01.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Zn.svet.S.Novaković

snovakoviconko-i.si

 

 

 

 

Sarkomi

05.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Prof.B.Zakotnik

bzakotnik                                                                          onko-i.si

Kožni rak

05.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

Tumorji ščitnice in obščitničnih žlez, nadledvičnih   žlez, nevroendokrini tumorji prebavil

05.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.B.Perić

bpericonko-i.si

Asist.A.Perhavec

aperhaveconko-i.si

Raki glave in vratu

05.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Prof.P.Strojan

pstrojanonko-i.si

Doc.C.Grašič-Kuhar

cgrasiconko-i.si

 

 

 

 

Maligni limfomi

12.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Prof.B.Jezeršek

bjezersekonko-i.si

 

Tumorji prebavil 1

(zgornji abdomen)

12.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.I.Oblak

ioblakonko-i.si

Asist.A.Šečerov-Ermenc

asecerovonko-i.si

Rak neznanega izvora

12.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.E.Matos

ematosonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

12.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

lzaletelonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji CŽS

19.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Asist.U.Smrdel

usmrdelonko-i.si

Rak dojk

19.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.B.Šeruga

bserugaonko-i.si

Asist.T.Marinko

tmarinkoonko-i.si

Tumorji rodil

19.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.B.Šegedin

bsegedinonko-i.si

Urogenitalni raki

19.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.B.Kragelj

bkrageljonko-i.si

Asist.J.Čarman

jcarmanonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji prebavil 2

(spodnji abdomen)

26.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.J.But-Hadžić

jbutonko-i.si

Družinski in dedni raki

26.02.2016 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.M.Rajer

mrajeronko-i.si

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani