SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Krog 3: RBK Predavanja in seminarji, 2016/17

Katedra za onkologijo

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul: Rak (onkologija)

IV.letnik medicine : Tretji 9-tedenski krog (27.03. – 26.05.2017)

  

Program predavanj (10 predavanj) in seminarjev (16 seminarjev)

Izvedba: petek od  10.00 do 14.00

- obvezna prisotnost na predavanjih (80%)

- obvezna prisotnost na seminarjih (80%)

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo katedri poimenski seznam študentov v posamezni seminarski skupini

2. Študentje kontaktirajo mentorja (oba, če sta dva) vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju

4. Mentor(ja) študentom predstavi(ta) študijsko snov seminarja (30-35 min) celotnemu avditoriju

5. Študenti (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor(ja) moderira(ta) razpravo (10-15 min)

 

Predavanja (3 krog)

Počitnice: 27.4.-3.5.2017

Naslov

Datum

Ura

Predavatelj

       

Uvod z navodili za vaje

27.03.2017 (ponedeljek)

Onkološki inštitut, stavba C (predavalnica),   Zaloška 2

1 ura

08.00-9.00

Prof.S.Zver (Hematologija)

Prof.P.Strojan (Onkologija)

 

 

 

 

Splošna načela onkologije

31.03.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Doc.V.Kovač

Radioterapija

31.03.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

12.15-14.00

Prof.P.Strojan

 

 

 

 

Diagnostika1

(laboratorijska diagnostika,

 patologija,citologija)

07.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15- 11.00

Prof.V.Kloboves-Prevodnik

Epidemiologija in presejanje

07.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.M.Primic-Žakelj

Prof.V.Zadnik

Diagnostika 2

(slikovna diagnostika)

07.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.M.Mušič

Prof.I.Kocijančič

Onkološka kirurgija

07.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Asist.B.Perič

 

 

 

 

Urgentna stanja v onkologiji

14.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Doc.I.Oblak

Rak pri otrocih

14.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.L.Zaletel Zadravec

Sistemsko zdravljenje

14.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

12.15-14.00

Prof.T.Čufer

 

 

 

 

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

21.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

10.15-12.00

M.Ebert

 

Seminarji (3 krog)

Počitnice: 27.4.-3.5.2017

Naslov

Datum

Ura

Vodja seminarja

Maligni limfomi

21.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.B.Jezersek-Novaković

bjezersekonko-i.si

 

Kancerogeneza in imunologija   tumorjev

21.04.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Zn.svet.S.Novaković

snovakoviconko-i.si  

 

 

 

 

Tumorji CŽS

05.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Asist.U.Smrdel

usmrdelonko-i.si

Tumorji ščitnice in obščitničnih žlez, nadledvičnih   žlez, nevroendokrini tumorji prebavil

05.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.A.Perhavec

aperhaveconko-i.si

Družinski in dedni raki

05.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.M.Rajer

mirjana.rajerklinika-golnik.si

Raki glave in vratu

05.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.C.Grašič-Kuhar

cgrasiconko-i.si

 

 

 

 

Rak dojk

12.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Doc.B.Šeruga

bserugaonko-i.si

Asist.T.Marinko

tmarinkoonko-i.si

Sarkomi

12.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.B.Zakotnik

bzakotnikonko-i.si

Kožni rak

12.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

12.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

lzaletelonko-i.si

 

 

 

 

Tumorji prebavil 1

(spodnji abdomen)

19.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Prof.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.J.But-Hadžić

jbutonko-i.si

Tumorji prebavil 2

(zgornji abdomen)

19.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.I.Oblak

ioblakonko-i.si

Tumorji rodil

19.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.B.Šegedin

bsegedinonko-i.si

Urogenitalni raki

19.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.B.Kragelj

bkrageljonko-i.si

Asist.J.Čarman

jcarmanonko-i.si

 

 

 

 

Rak neznanega izvora

26.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Asist.E.Matos

ematosonko-i.si

Tumorji torakalnih organov

26.05.2017 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Prof.T.Čufer

tanja.cuferklinika-golnik.si

Asist.K.Stanič

kstaniconko-i.si

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani