SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Krog 1: RBK Predavanja in seminarji, 2014/15

Katedra za onkologijo                                                                          25.09.2014

 

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul:         Rak (onkologija)

 

IV.letnik medicine : Prvi 9-tedenski krog (29.09. – 28.11.2014)

 

 

Program predavanj (15 predavanj) in seminarjev (16 seminarjev)

Izvedba: petek od  10.00 do 14.00

- obvezna prisotnost na predavanjih ( 80% )

- obvezna prisotnost na seminarjih ( 80% )

 

PREDAVANJA:

Naslov

Datum

Ura

Predavatelj

       

Uvod z navodili za vaje

29.09.2014 (ponedeljek)

Onkološki inštitut, stavba C (predavalnica),   Zaloška 2

1 ura

09.00-9.45

Prof.P.Strojan

Prof.Z.Rudolf

 

 

 

 

Splošna načela onkologije

03.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Prof.Z.Rudolf

Doc.V.Kovač

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

03.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

12.15-14.00

Doc.J.Ocvirk

 

 

 

 

Epidemiologija in presejanje

10.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15- 11.00

Prof.M.Primic-Žakelj Doc.V.Zadnik

Diagnostika1

(laboratorijska diagnostika,

 patologija,citologija)

10.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.V.Kloboves-Prevodnik

Diagnostika 2

(slikovna diagnostika)

10.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.M.Mušič

Prof.I.Kocijančič

Onkološka kirurgija

10.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-13.00

Prof.M.Hočevar

 

 

 

 

Radioterapija

17.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

10.15-12.00

Prof.P.Strojan

Urgentna stanja v onkologiji

17.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Doc.I.Oblak

Rak pri otrocih

17.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

 

 

 

 

Sistemsko zdravljenje

24.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

2 uri

10.15-12.00

Prof.T.Čufer

 

SEMINARJI:

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo katedri poimenski seznam študentov v posamezni seminarski skupini

2. Študentje kontaktirajo mentorja (oba, če sta dva) vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju

4. Mentor(ja) študentom predstavi študijsko snov seminarja (30 min) celotnemu avditoriju

5. Študenti (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor(ja) moderira(ta) razpravo (15 min)

Naslov

Datum

Ura

Vodja seminarja

Tumorji torakalnih organov

24.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.T.Čufer

tanja.cuferklinika-golnik.si

Asist.K.Stanič

kstaniconko-i.si

Tumorji CŽS

24.10.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo   MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Asist.U.Smrdel

usmrdelonko-i.si

 

 

 

 

Kancerogeneza in imunologija tumorjev

07.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Zn.svet.S.Novaković

snovakoviconko-i.si

Tumorji prebavil 2

(zgornji abdomen)

07.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.I.Oblak

ioblakonko-i.si

Asist.A.Šečerov-Ermenc

asecerovonko-i.si

Tumorji ščitnice in obščitničnih žlez, nadledvičnih   žlez, nevroendokrini tumorji prebavil

07.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.B.Perić

bpericonko-i.si

Asist.A.Perhavec

aperhaveconko-i.si

Rak dojk

07.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.B.Šeruga

bserugaonko-i.si

Asist.T.Marinko

tmarinkoonko-i.si

 

 

 

 

Maligni limfomi

14.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Prof.B.Jezeršek

bjezersekonko-i.si

 

Tumorji prebavil 1

(spodnji abdomen)

14.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist.J.But-Hadžić

jbutonko-i.si

Sarkomi

14.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Prof.B.Zakotnik

bzakotnikonko-i.si

Kasne posledice zdravljenja

14.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

lzaletelonko-i.si

 

 

 

 

Raki glave in vratu

21.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

 Prof.P.Strojan

pstrojanonko-i.si

Asist.C.Grašič-Kuhar

cgrasiconko-i.si

Rak kože

21.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

Tumorji rodil

21.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

12.15-13.00

Asist.H.B.Zobec-Logar

hlogaronko-i.si

Asist.E.Škof

eskofonko-i.si

Urogenitalni raki

21.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

13.15-14.00

Doc.B.Kragelj

bkrageljonko-i.si

Asist.J.Čarman

jcarmanonko-i.si

 

 

 

 

Rak neznanega izvora

28.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

10.15-11.00

Asist.E.Matos

ematosonko-i.si

Družinski in dedni raki

28.11.2014 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška

1 ura

11.15-12.00

Doc.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

Asist. Mirjana Rajer

mrajeronko-i.si 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani