SLO ENG

Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo
Hrvatski trg 6
Ljubljana

telefon: +386 1 522 42 68
Faks: +3861 522 25 04
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Zgodovinski razvoj

Leta 1949 je Stomatološka klinika postala oddelek Medicinske fakultete v Ljubljani. Naslednjega leta so vsi klinični oddelki dobili naziv katedre. Prvi predstojnik Katedre za pedontologijo, ki se je kasneje preimenovala v Katedro za otroško in preventivno zobozdravstvo, je bil prof. dr. Valterja Krušič, dr. med. (1950 - 1976). Nasledil ga je prof. dr. Dimitrij Bartenjev, dr. stom. (1977 - 1998), ki je bil tudi dekan Medicinske fakultete v Ljubljani (1991 - 1995). Leta 1998 je postala predstojnica Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo doc. dr. Narcisa Košir, dr. stom. (1998 - 2010), leta 2010 pa doc. dr. Alenka Pavlič, dr. stom.

Na Katedri so kot asistenti delovali tudi prim. Hinko Franken, dr. med. (1972 - 1993), Jelisava Jožef, dr. stom. (1993 - 1999), mag. Tomaž Rotar, dr. stom. (1998 - 2000) in Rok Kosem, dr. stom. (1999 - 2007). Danes sta na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo asistentki Tanja Tomaževič, dr. dent. med. (od 2006) in Lenka Likar, dr. dent. med. (od 2009).

V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja so bile vsebine današnjega predmeta Otroškega in preventivnega zobozdravstva vključene v predmet Stomatologija, postopno pa se je oblikoval samostojen predmet. Predstojnika Katedre in redna profesorja MF, prof. Krušič in prof. Bartenjev, sta napisala več učbenikov. Prof. Krušič je napisal učbenika Otroško in preventivno zobozdravstvo (1964) in Učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - Preventivna in socialna medicina (1965). Prof. Bartenjev je napisal učbenike Preventivno in otroško zobozdravstvo (1978, 1979) ter Mladinsko preventivno zobozdravstvo (1986).

Poleg osnovnega poslanstva Katedre, dodiplomskega izobraževanja študentov medicinske fakultete oz. stomatologije, je v zgodnjih sedemdesetih letih Katedra pričela izvajati tudi podiplomski pouk: podiplomski tečaj in specializacijo iz otroškega in preventivnega zobozdravstva (1973). Vsebine podiplomskega izobraževanja so sooblikovali prof. Krušič, prof. Bartenjev in sodelavci. Uvedba podiplomskega izobraževanja je pomenila začetek nepretrgane in sistematične preventivne dejavnosti. Usklajeno delo več kot 300 zobozdravnikov, ki so delovali na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva in nad 30 specialistov je omogočilo nastanek preventivnega zobozdravstveno-vzgojnega programa za preprečevanje obolevanja otrok za kariesom in drugimi ustnimi boleznimi (1980).

Raziskovalna področja članov Katedre so obsegala oz. obsegajo epidemiologijo zobnega kariesa, vpliv sline na nastanek kariesa, vpliv fluoridov na zmanjšanje obolevnosti za kariesom, ter fenotipsko in genotipsko raznolikost razvojnih bolezni zobne sklenine.

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani