SLO ENG

Katedra za ortopedijo
Zaloška 9
SI-1000 Ljubljana

telefon: -
Faks: -
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Gibala

Predmet Gibala izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za fizikalno medicino in rehabilitacijo, Katedra za kirurgijo ter Katedra za radiologijo. Obsega 4 tedne pouka (7 ECTS) in se zaključi z izpitom.

 

REŽIM ŠTUDIJA ZA PREDMET GIBALA

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina objavljamo:

- Režim studija za predmet Gibala

 

PREDAVANJA IN IZPIT  -  GIBALA

- Seznam predavanj z literaturo in navodila za izpit v študijskem letu 2017/2018

POWERPOINT datoteke (Ortopedija) 

 

VAJE IN SEMINARJI      

Navodila za vaje iz ortopedije

Navodila za vaje iz fizikalne medicine in rehabilitacije

Navodila za vaje iz travmatologije

 

IZPITNI ROKI IZ PREDMETA GIBALA v študijskem letu 2017/2018


Vsem študentom je zagotavljeno prosto mesto za opravljanje izpita takoj po zaključku opravljenega sklopa, zato se na rezervirane roke (20.12.2017, 21.03.2018, 13.06.2018) lahko prijavijo le študentje 4. letnika iz vsakokratnega sklopa. Razpored za ustni del izpita bo objavljen na dan pisnega izpita v predavalnici Ortopedske klinike. V primeru neopravljenega ali delno opravljenega izpita se bo študent(ka) lahko prijavil(a) le na preostale proste termine v okviru razpisanega števila mest.

Indekse za vpis ocene lahko oddate na samem izpitu ali ob ponedeljkih in sredah med 8.00-9.00 v tajništvu Ortopedske klinike.

 

20.12.2017      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, prvi sklop)
                        USTNI IZPIT 21.12.2017 in 22.12.2017

19.03.2018      PISNI IZPIT (40 kandidatov - Erasmus, 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 21.03.2018 in 22.03.2018

21.03.2018      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, drugi sklop)
                        USTNI IZPIT 22.03.2018 in 23.03.2018

13.06.2018      PISNI IZPIT (80 kandidatov - 4. letnik, tretji sklop)
                        USTNI IZPIT 14.06.2018 in 15.06.2018

09.07.2018      PISNI IZPIT (40 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 10.07.2018 in 11.07.2018

10.09.2018      PISNI IZPIT (40 kandidatov - 4., 5. in 6. letnik)
                        USTNI IZPIT 11.09.2018 in 11.09.2018

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani