SLO ENG

Katedra za ortopedijo
Zaloška 9
SI-1000 Ljubljana

telefon: -
Faks: -
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Zgodovina katedre

 

Katedra za ortopedijo je bila ustanovljena pri popolni Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani septembra leta 1945. Leta 1952 dobi katedra novo ime, in sicer Katedra za ortopedijo in fizikalno medicino. Dne 01.04.1997 ponovno postane Katedra za ortopedijo, ko se od nje loči fizikalna medicina in rehabilitacija, ki postane samostojna katedra.

Predavanja iz ortopedije so potekala v sedmem semestru študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za predavanja iz ortopedije je bilo namenjeno 30 ur ter 15 ur za fizikalno medicino in rehabilitacijo. Predavanja niso bila obvezna, obvezne pa so bile vaje za študente, ki so prav tako obsegale 30 ur za ortopedijo ter 15 ur za fizikalno medicino. Po opravljenih predavanjih in vajah je bil obvezen kolokvij iz ortopedije ter kolokvij iz fizikalne medicine in rehabilitacije. Od leta 1990 dalje je ortopedija postala izpitni predmet in ne več kolokvij. Izpit je obsegal praktično delo ter teoretično znanje. Iz fizikalne medicine in rehabilitacije je še naprej obstajal le kolokvij. Strokovno medicinsko delo je poleg predavanj obsegalo tudi seminarje, od leta 1990 dalje pa je bil za študente, ki jih je zanimala problematika ortopedije bolj poglobljeno, razpisan neobvezni dodatni pouk - izbirni študij v obsegu 15 ur.

Z bolonjsko reformo dodiplomskega študija se je predmet Ortopedija vključil v pouk predmeta Gibala, ki ga od študijskega leta 2012/13 dalje v treh ponovljenih letnih sklopih izvajajo Katedra za ortopedijo, Katedra za FRM, Katedra za kirurgijo in Katedra za slikovno diagnostiko. Predmet Gibala obsega 7 kreditnih točk ECTS (od tega Ortopedija 3,5 ECTS), pouk se izvede v štirih tednih vaj / predavanj / seminarjev.

 

Predstojniki katedre:
1.10.1945 - 30.9.1976 prof. dr. Bogdan Brecelj, dr. med.
1.10.1976 - 30.9.1981 prof. dr. Franc Debevec, dr. med.
1.10.1981 - 30.9.1996 prof. dr. Franc Srakar, dr. med.
1.10.1996 - 30.9.2003 prof. dr. Srečko Herman, dr. med., višji svétnik
1.10.2003 - sedaj        prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svétnik

Posamezna poglavja iz ortopedije so poleg predstojnikov predavali še:
prof. dr. Radivoj Bobič, dr. med.
prof. dr. Fedor Pečak, dr. med.
prof. dr. Janko Popovič, dr. med.

Fizikalno medicino in rehabilitacijo pa so predavali:
01.10.1952 - 30.09.1968 prof. dr. Franc Derganc, dr. med.
01.10.1968 - 15.01.1983 prof. dr. Edvard Pohar, dr. med.
15.01.1983 - 30.03.1997 prof. dr. Martin Štefančič, dr. med.

Trenutna sestava katedre je prikazana na domači strani Zaposleni.

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani