SLO ENG

Katedra za radiologijo
Zaloška 7
Ljubljana

telefon: 01/ 522 3473
Faks: 000
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Študijsko gradivo

LITERATURA

4. LETNIK – ODSEK MEDICINA (predmet radiologija)

1. Ludvik T, Jevtič V, Pavčnik D. Radiologija diagnostične slikovne metode in

intervencijska radiologija. Medicinski razgledi, zadnja izdaja.

2. Lester W P, John H J. The Essentials of Roentgen Interpretation. Medical Dept

Harper & Row, Publishers Hagerstown, Maryland New York, Evanston, San

Francisco, London, last edition.

3. Sutton D, Young W R J. A Concise Textbook of Clinical Imaging. Mosby-Year

Book, last edtition.

3. LETNIK - ODSEK DENTALNA MEDICINA (predmet splošna in stomatološka

radiologija)

1. Tabor L. Diagnosticna radiologija v stomatologiji. Planprint, zadnja izdaja.

2. Goaz, Paul W, and White, Stuart c., eds. Oral Radiology: Principles and Interpretation. St. Louis: Mosby-Year Book; last edition.

3. Langland, Olaf E. et al. Principles of Dental Imaging. Lippincott Williams & Wilkins; last edition.

4. Whaites E, Cawson R A. Essentials of Dental Radiography and Radiology. Churchil

Livingstone, New York. Edinburgh, London, Madrid, Melbourne, San Francisco,

Tokyo, last edition.

5. Stafne E C. Oral Roentgenographic Diagnosis. W B Sunders Company, Philadelphia

and London, last edition.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. LETNIK – ODSEK MEDICINA (predmet radiologija)

in

3. LETNIK - ODSEK DENTALNA MEDICINA (predmet splošna in stomatološka

radiologija)

TEMELJNA DOMAČA LITERATURA:

1. Tabor L., Jevtič V, Pavčnik, Rentgenologija, Diagnostične slikovne metode in

intervencijska radiologija. Ljubljana:Medicinski razgledi, zadnja izdaja

2. Tabor L., Diagnostična radiologija v stomatologiji. Ljubljana: Planprint, zadnja izdaja.

3. Poglavja iz knjige: Smrkolj V. Kirurgija. Ljubljana: Sledi, zadnja izdaja.

Pavčnik D., Radiološke metode v kirurgiji: 120-121

Višnar-Perovič A,. Ultrazvok: 121-123

Brenčič E., Računalniska tomografija: 123-124

Jevtič V., Magnetna resonanca: 124

Jamar B., Radiološke preiskave prebavil: 124-125

Kristl V., Radiološke in druge preiskave prsnih organov: 125-127

Us J., Radiološke preiskave dojk: 127

Berden P., Pavčnik D., Radioloske preiskave srca:127-130

Čerk M., Radiološke preiskave osrednjega živčevja: 130-132

Jevtič V., Radiološke preiskave skeleta in sklepov: 132-133

Babnikar-Peskar D., Radiološke preiskave sečil: 133-135

Zupančič Z., Radiološke preiskave pri otroku: 136-140

TUJA DOPOLNILNA LITERATURA:

1. David Sutton, Jeremy W.R. Young, A Concise TextBook of Clinical Imaging. 2nd

Edition. St.Louis:Mosby, last edition.

2. Holger Pettersson, The NICER Centennial Book, 1995: A Global TextBook of

Radiology. Oslo: The NICER Institute,1995

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani