SLO ENG

Katedra za kirurgijo
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

telefon: 01/522-2525
Faks: 01/524-7384
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Pogoji za operacijsko delo - EMŠ

Pogoji za operacijsko delo ( 3 krediti ) 

Režim študija za predmet 2017 2018 

Nosilec predmeta: prof. dr. Marko Snoj,dr. med.

 Izbirni predmet je obvezen. Poteka prvi teden za 1. skupino študentov in četrti teden v oktobru za 2. skupino študentov v obliki predavanj.

Vsebina predmeta obsega: režim dela in gibanja v operacijski dvorani, antisepso, asepso, kirurške infekcije, kirurški inštrumetni, kirurški materiali.

Pozitivno opravljen izpit je potreben pred vstopom na vaje v operacijskih dvoranah.

Temeljna literatura in viri:

1. Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije Ljubljana 2006

2. Smrkolj V. Kirurgija Ljubljana 1995

3. predavanja

 

URNIK PREDMETA - POGOJI ZA OPERACIJSKO DELO - 

Urnik POGOJI ZA OPERACIJSKO DELO 17-18 1. skupina

Urnik  POGOJI ZA OPERACIJSKO DELO 17-18 2. skupina 

POGOJI ZA OPERACIJSKO DELO - evidenca prisotnosti - 1. skupina ( študent si obrazec natisne sam )

POGOJI ZA OPERACIJSKO DELO - evidenca prisotnosti - 2. skupina ( študent si obrazec natisne sam )

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani