SLO ENG

Katedra za sodno medicino in deontologijo
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana

telefon: 01-543-72-02
Faks: 01-52-44-974
e-pošta:

Natisni Nastavitve

SEMINARJI

Seminarji

OCENJEVALNI LIST ZA SEMINAR.docx

 

Smernice za pripravo seminarske naloge in njene ustne predstavitve pri predmetu Sodna medicina

 

1.      Celotna dolžina tipkanega besedila seminarske naloge je 6 strani (2 cm roba na vseh straneh papirja, pisava Times New Roman, razmik med vrsticami 1,5). Kazalo in ostale uvodne strani ter literature oziroma oblikovana vprašanja kot pomoč pri razpravi, se pri štetju strani ne upoštevajo.

 

 

2.      Navodila pri pisanju seminarske naloge:

 

  **   Na zadnji strani seminarske naloge (pred Literaturo) napišite 9 do 12 vprašanj, s katerimi želite v interaktivni razpravi s slušatelji ponoviti (oziroma ponovno poudariti) najpomembnejše vsebine vaše ustne predstavitve seminarske naloge.

  **   Pri pisanju seminarske naloge upoštevajte smiselne določbe za pisanje prispevkov navedenih v navodilih, ki so objavljena na spletni strani Medicinskih razgledov (citiranje literature, oblikovanje preglednic in slik, …) (dosegljivo na spletni strani: prispevkimedrazgl.si.).

 

  **   Navajanje literature:

Spletna stran: med vsemi omenjenimi viri jih mora biti manj kot 20 %, razen v primeru, ko nosilec seminarja presodi, da slušateljem ni dosegljive druge razpoložljive literature s področja teme semionarja (vendar jih v takšnem primeru ne sme biti  več kot 60 %).

 

  **   Študijska literatura za pripravo seminarske naloge so dosegljive knjige s področja Sodna medicina,ki so bile naštete in predstavljene na Uvodnem predavanju, oziroma so dosegljive po dogovoru z nosilcem seminarja ter pregledni in raziskovalni članki s področja Sodna medicina dosegljivi na MEDLINE in v drugih bazah.

Ostali internetni viri niso študijska literatura.

 

 

3.      Priprava ustne predstavitve seminarske naloge (= ppt predstavitev):

 

  **   Dolžina predstavitve je točno 25 minut. Sledi do 15 minut razprave.

  **   Prvi diapozitiv vsebuje naslov seminarja, avtorje in ime nosilca seminarja. Število diapozitivov z vsebino seminarja oziroma slikami in/ali tabelami je: največ 18. Zadnji diapozitiv vsebuje citirano literaturo. Vseh diapozitivov je največ 20. Lahko jim sledijo diapozitivi z vprašanji, ki ste jih zastavili v seminarski nalogi in z njimi vzpodbudite sodelovanje pri razpravi in povzemanju predstavljenega. Namen razprave je ponoviti in preveriti razumevanje najpomembnejših vsebin vaše seminarske naloge.  Besedila na diapozitivih je malo (največ 5 do 6 vrstic), naredite povzetek (ne pišite celotnih stavkov),  ....

4.      Seminarsko nalogo in ppt predstavitev preko e-pošte pošljite v vpogled in popravo učitelju (ali mu seminarsko nalogo in predstavitev po dogovoru prinesite na vpogled) najmanj 7 dni pred načrtovanim datumom njene ustne predstavitve.

5.      Končno seminarsko nalogo in ppt predstavitev lahko pred ustno predstavitvijo pošljete slušateljem v okviru vaše skupine in ste jo dolžni oddati v pisni obliki v tajništvo Katedre za sodno medicino, lahko tudi po e-pošti (andreja.zagorcmf.uni–lj.si).

6.      Končno seminarsko nalogo in ppt predstavitev morate najkasneje dan pred ustno predstavitvijo  v elektronski obliki oddati učitelju. Zaželjeno preko e-pošte.

7.      Končna seminarska naloga in njena ustna predstavitev se oceni. Ocene so od 5 (nzd) do 10 (odl). Ocena pomembno prispeva k oblikovanju končne ocene predmeta, kjer se upošteva kot 6 izpitno vprašanje  (do +/- 15% ocene).

8.      Vsebine seminarskih nalog so tudi  vprašanja na zaključnem izpitu predmeta.

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani