SLO ENG

Katedra za sodno medicino in deontologijo
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana

telefon: 01-543-72-02
Faks: 01-52-44-974
e-pošta:

Natisni Nastavitve

PREDSTAVITEV PREDMETA

UVOD V MEDICINO – MODUL DEONTOLOGIJA

Študent spoznava osnove medicinske deontologije, etike in morale. Sreča se z osnovnim poslanstvom zdravnika, spozna zgodovinske deontološke dokumente, Ženevsko svečano zaobljubo in Mednarodni kodeks medicinske etike. Spozna deklaracije in konvencije OZN, WHO in Sveta Evrope, Ženevske konvencije, poslanstvo Rdečega križa, kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo, vsebino Kodeksa medicinske deontologije Slovenije ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti RS in Zakona o zdravniški službi. Sreča se s spoštovanjem življenja in evtanazijo ter zdravniško skrivnostjo, transplantacijo organov, splavom ter z ugotavljanjem smrti in pomena zdravnika pri umirajočem bolniku. Na koncu se študent seznani z osnovami medicinskega izvedenstva. Večina predavanj je podprta s prikazom etičnih dilem ob praktičnem primeru. Študenti imajo proti koncu vsakega predavanja možnost kratke diskusije.

 

Namen in cilj učenja

Študent bo ob koncu predavanj obvladal osnovna načela etike in deontologije ter osnovne pravne predpise v odnosu zdravnika do pacienta, ki mu bodo pomagali pri njegovem delu z bolnikom na kliničnih vajah, kjer mora upoštevati tako načela Hipokratove zaprisege kot načela mednarodnih deklaracij ter konvencij, ustave RS ter sodobnih smernic pri delu z bolnikom.

 

Trajanje predmeta

En semester, 2 uri na teden.

 

Način poučevanja

Predavanje in na koncu vsakega predavanja deset minutna razprava. Prikaz praktičnega problema z etičnimi dilemami.


Seminarji:

Seminarji dopolnjujejo osnovne deontološke teme, študenti s poglobljenim delom na določeni temi predstavijo osnovne etične dileme, o katerih končna diskusija na koncu seminarja poišče ustrezen odgovor. Ob koncu predavanj in seminarjev se Katedra odloči o morebitnih bonusih za uspešne zagovore seminarjev.


Kraj in čas predavanj

Zimski semester, petek, od 14.00 do 16.00 v veliki predavalnici MF.


Vaje

Brez vaj

 

Ocenjevanje

Ob koncu predmeta opravijo študentje izpitni kolokvij, ki je lahko v obliki testa oz. esejskega tipa. Po končanem predavanju sta dva izpitna kolokvija. Izpit pa je v sklopu še ostalih treh modulov skupnega predmeta Uvoda v medicino.

 

Ocena

Od 6 – 10 – pozitivno, od 1 – 5 - negativno

Za opravljen izpitni kolokvij oziroma opravljen izpit iz Deontologije mora študent doseči več kot 50% pri testu oziroma zadovoljivo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja pri esejskem tipu izpita.

 

Prijave oziroma odjave na izpit oziroma izpitni kolokvij

Prijave v Vis-u. Odjave v Vis-u oziroma po telefonu v tajništvo Katedre oziroma odjava po elektronski pošti, najmanj dan pred izpitom.

 

Na izpit se študent pripravi s pomočjo učbenikov: Dolenc A. Medicinska etika in deontologija I in II. Milčinski J. Medicinska etika in deontologija. Dolenc A. Ženevske konvencije. Zbrani materiali za študente.

 

Informacije

Tajništvo Katedre za sodno medicino in medicinsko deontologijo, Korytkova 2, telefon (01)543-72-02, elektronski naslov: andreja.zagorcuni.mf-lj.si.

 

Nosilec modula in predavatelj:

Prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

 

Govorilne ure učiteljev so po predhodnem dogovoru s študenti.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani