SLO ENG

Katedra za sodno medicino in deontologijo
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana

telefon: 01-543-72-02
Faks: 01-52-44-974
e-pošta:

Natisni Nastavitve

ZGODOVINA

Predstojniki:


† Prof. dr. Janez Milčinski 1973 - 1976

† Prof. dr. Janez Milčinski 1973 - 1976

†Prof. dr. Ulrik Schmidt 1976 - 1983 in 1983 - 1988

†Prof. dr. Ulrik Schmidt 1976 - 1983 in 1983 - 1988

†Doc. dr. Štefan Stražiščar 1983 (nekaj mesecev)

†Doc. dr. Štefan Stražiščar 1983 (nekaj mesecev)


Znanstven svetnik, dr. Vladimir Zelenko 1988 - 1990

Znanstven svetnik, dr. Vladimir Zelenko 1988 - 1990


†Doc. dr. Jože Lovšin 1990 - 1999

†Doc. dr. Jože Lovšin 1990 - 1999Prof. dr. Branko Ermenc 1999 -

Prof. dr. Branko Ermenc 1999 -

Leta 1945 je bil ustanovljen Inštitut za sodno medicino MF v Ljubljani. Vodil ga je prof. dr. Janez Milčinski, ki je obenem vodil pouk sodne medicine.

Pouk sodne medicine s predavanji in vajami za študente medicine se je začel leta 1945. Z odločbo ministrstva za prosveto LRS leta 1948 (št. 2870/1) je bil prof. Janez Milčinski imenovan »za honorarnega predavatelja sodne medicine na juridični fakulteti Univerze v Ljubljani«. Že leta 1947 so se začeli pouk in tečaji s področja sodne medicine za nekatere delavce v šolah državnega sekretariata za notranje zadeve. Predavanja za pravnike so se začela v zimskem semestru leta 1948.

Leta 1952 je takratni Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri vladi Ljudske republike Slovenije izdal odločbo (št. 1191-13) za pouk sodne medicine na Stomatološki fakulteti v Ljubljani.


Po navodilih kadrovske komisije Medicinske fakultete se je leta 1973 vodstvo pedagoške dejavnosti ločilo od vodstva strokovne dejavnosti. Ustanovljena je bila Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo. Uvrstitev predavanj iz medicinske deontologije v redna predavanja je bila za takratne čase v Evropi prava redkost. Za predstojnika katedre je bil najprej izvoljen prof. dr. Janez Milčinski.

Leta 1976 je bil izvoljen za predstojnika katedre prof. dr. Ulrik Schmidt.

Leta 1983 je bil izvoljen za predstojnika katedre doc. dr. Štefan Stražiščar, ki pa jo je vodil zaradi prezgodnje smrti le nekaj mesecev. Po njegovi smrti je vodstvo katedre spet prevzel prof. dr. Ulrik Schmidt in po njegovi upokojitvi, leta 1988 pa znanstveni svetnik dr. Vladimir Zelenko.

Leta 1990 je bil za predstojnika katedre izvoljen doc. dr. Jože Lovšin, ki se je upokojil leta 1999.

Leta 1999 je na mesto predstojnika katedre bil izvoljen doc. dr. Branko Ermenc, dr. dent. med. Dne 14. 2. 2005 je bil izvoljen za izrednega profesorja za predmet sodna medicina in medicinska deontologija, ki jo vodi še danes.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani