SLO ENG

Katedra za stomatološko protetiko
Hrvatski trg 6
Ljubljana

telefon: +38615224371
Faks: +38615222504
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predmet: Predklinični praktikum

 

Biološke osnove stomatološke protetike
Fiksnoprotetična tehnologija z materiali
Snemnoprotetična tehnologija z materiali

 

Literatura


- Predavanja in snov praktičnih vaj
- Marion L. Uvod v gnatološko morfologijo. Predizdaja skript. MF v Ljubljani. Ljubljana,1988
- Sedej R. Tehnologija protetičnih gradiv in postopkov,DZDS, Ljubljana,1996.
- Rosentiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics, 4. izdaja, 2006.:

16. poglavje: Komunikacija z zobnim laboratorijem (Communicating with the dental laboratory) Str 507 - 525.

17. poglavje: Delovni model in individualni delovni model (Definitive casts and dies)
Str 526 - 553.
Snov predmeta Predklinična protetika, drugi letnik

18. poglavje: Modelacija v vosku (Wax pattern) Str 555 - 588.
Tudi snov predmeta Predklinična protetika v drugem letniku in Gnatologija v tretjem letniku in pri vajah v sedmem semestru (oblikovanje okluzijskih ploskev zob s tehniko dodajanja voska pri okluziji zob na dva zoba).

19. poglavje: Oblikovanje ogrodja za kovinskoporcelanasto restavracijo in izbor zlitine zanjo (Framework design and metal selection for metal-ceramic restorations) Str 589 - 613.
Snov predmeta Predklinična protetika v tretjem letniku.

20. poglavje: Oblikovanje fiksnoprotetičnih členov (Pontic design) Str 616 - 647.
Razdelitev členov (Pontic classification), str 625 - 630 in Laboratorijska izdelava členov (Pontic fabrication), str 640 - 646 sta snov predmeta Predklinična protetika v 4. semestru.

22. poglavje: Vlaganje in ulivanje (Investing and casting) Str 681 - 707.
Snov sodi v predmet Predklinična protetika in je informativna kot dopolnitev in ilustracija k enakim poglavjem v knjigi profesor dr Rajka Sedeja.

23. poglavje: Opis in definicija barve, načini izbora barve v fiksni protetiki in osnove oralne estetike (Description of color, color replication process, and esthetics) Str 709 - 737.
Munsellov barvni sistem in barvni sistem CIELAB in barvni ključi (str 709 - 720) sodijo k predmetu Predklinična protetika, ostalo je Fiksna protetika.

24. poglavje: Kovinskoporcelanaste restavracije - tvarivo in laboratorijski vidiki (Metal-ceramic restorations) Str 740 - 771.
Snov sodi tudi k predmetu Predklinična protetika v 6. semestru.

29. poglavje: Končna laboratorijska obdelava kovinskih konstrukcij (Finishing the cast restoration) Str 870 - 882.
Snov predmeta Predklinična protetika

Besednjak stomatoprotetičnih izrazov (The glossary of prosthodontic terms, 8th edition, 2005)
Poglavje je informativno, vendar zelo koristno za studenta. Str 997 - 1083.

- Lastnosti dentalnih materialov in tkiv, glej Biomaterials Properties Database, URL:http://www.lib.umich.edu/dentlib/Dental_tables/intro.html

Skalerič U s sod. Stomatološka preiskava. DZDS; Ljubljana, 2006.

-O'Brien WJ. Dental Materials and Their Selection. 2 izdaja, Quintessence Publishing Co, Inc, Chicago, Berlin, London, 1997. Odlična knjiga, neobvezna !!

- Brkič S. Laboratorijske tehnologije dentalne keramike. Ljubljana, 2007. Odlična informacija o laboratorijskih postopkih v dentalni keramiki. Neobvezna knjiga.

- Strub JR, Turp JC, Witkowski S, Hurzeler MB, Kern M. Curriculum Prothetik Band I, II, III. Quintessenz Verlags GmbH, Berlin. 3. Auflage, 2005. Odlična knjiga za nemško govoreče, ki pokriva vso snov predmeta. V knjigi izberite poglavja bioloških osnov, protetičnih materialov in tehnologije, ki obravnavajo snov navedeno v nadaljevanju.

SNOV ZA IZPIT
- Predstavitev protetike: sidra in rešitve primerov
- Uvod v predklinično protetiko, pregled protetike,

- Biološke osnove stomatološke protetike
- SGS - sestava in funkcije, predstavitve;
- SGS - terminologija, točke, linije, ravnine
- Kostne strukture brezzobih čeljustnic - osnova totalne proteze
- Mehka tkiva brezzobih čeljustnic
- Postavitev zob glede na anatomske strukture brezzobe čeljusti
- Klasifikacija delne brezzobosti po Kennedyju
- Klasifikacija medčeljustnih odnosov po Angleu
- Parodoncij in fiksna protetika
- Mimične mišice, anatomske in funkcionalne skupine po Nairnu
- Žvečne mišice in mišice ustnega dna
- Funkcije mišičnih skupin
- Funkcionalna anatomija grizne ploskve zoba, strukture zobne krone, okluzija
- Oblika zobnih kron in zaščita parodoncija: 5 struktur

- Preparacija v fiksni protetiki: instrumenti za preparacije, 6 vrst marginalne preparacije (stopnic), postopki sodobne preparacije polkrožne stopnice, preparacija za inlej in onlej: kovinski in keramični
- Sistem odtiskovanja v protetiki, žlice, materiali, faza in komponenta
- Modeli v fiksni protetiki; priprava delovnega modela in individualnega delovnega modelčka
- Fiksnoprotetična sidra - razdelitev in opis
- Zatički z nazidki: opis, razdelitev, statika, retencija in trdnost zatička
- Klasična akrilatna prevleka, laboratorijski postopki
- Polna prevleka iz kompozitnih umetnih smol, laboratorijski postopki
- Enodelnoulita polna kovinska prevleka, laboratorijski postopki
- Enodelnoulita fasetirana prevleka, laboratorijski postopki
- Mostički in členi

- Lastnosti snovi
- Razdelitev stomatoloških materialov
- Barve in svetloba
- Voski, opisni del, razdelitev in lastnosti
- Začasni in stalni cementi: fosfatni, karboksilatni, cinkoksid evgenolni
- Klasično in adhezijsko cementiranje
- Fasetirni materiali in sistemi vezi med kovino in fasetirnim materialom
- Laboratorijski kompoziti druge generacije

- Mavci
- Vložne mase I in II
- Klasifikacija odtisnih materialov
- Trdi odtisni materiali
- Elastični odtisni materiali
- Kondenzacijski in adicijski silikon
- Polisulfidi in polietri
- Čas strjevanja, natančnost elastičnih odtisnih materialov in dezinfekcija
- Umetne smole
- Fizikalne lastnosti in vrste polimerizacij umetnih smol
- Laboratorijski postopki dela z umetnimi smolami
- Pomankljivosti pri delu z umetnimi smolami
- Higiena snemnoprotetičnih konstrukcij in dezinfekcijska sredstva
- Podajne umetne smole


- Kompozitni materiali I in II
- Steklasto-ionomerni cementi I in II
- Akrilatna parcialna proteza (APaP)
- Žični elementi APaP I in II
- Totalna proteza (ToP) I in II

- Sistem dentalne keramike
- Feltšpatski porcelan, steklokeramika, alumina in cirkonija
- Kovinskoporcelanske prevleke, kovinskoporcelanska vez, dentalne zlitine za kovinskoporcelansko tehniko, laboratorijski postopki sintranja porcelana na ogrodje
- Polne keramične prevleke

Lastnosti snovi, protetične zlitine in tehnologijo ulivanja naštudirajte po knjigi profesor dr. R. Sedeja.

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani