SLO ENG

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana

telefon: 01 522 43 71
Faks: 01 522 25 04
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa


23.07.2018 6:19

Nostrifikacije

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
Katedra za zobne bolezni
in normalno morfologijo zobnega organa
Predmet: Zobne bolezni - 4.-6. letnik, smer dentalna medicina
Prof. dr. Janja Jan

Za 3. letnik bodo predavanja in vaje javljeni konec ZS.

Trajanje predmeta: sedem semestrov.
Načini poučevanja: V zimskem semestru četrtega letnika 1 ura/teden (ponedeljek: 11.15-12.00; snov iz embriologije zobnega organa) in v letnem 2 uri/teden (sreda: 10.40-12.10; snov iz patologije), klinične vaje po razporedu. V petem in šestem letniku klinične vaje in seminarji po razporedu. Obiskovanje vaj in seminarjev je obvezno ter z opravljenimi kolokviji pogoj za frekvenco.
Viri za pripravo na izpit:
• Predavanja in snov iz vaj
• Vsebina seminarjev
• Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology, 2nd Edition. Oxford: Wiley-Blackwell; 2009.
• Fejerskov O in Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Copenhagen: Munksgaard; 2003 ali 2008 (izbrana poglavja).
• Gašperšič D in sod. Embriologija zobnega organa. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani; 2002.
• Summitt JB in sod. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. Quintessence; 2006.
• Vrbič V. Upadanje zobne gnilobe v Sloveniji. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 1998.
• Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje izpita

Dodatna literatura:
• Adrian L. Dental erosion: from diagnosis to therapy. Basel: Karger; 2006.
• Andreasen JO, Andreasen FM, Bakland LK, Flores MT. Traumatic Dental Injuries. A Manual. Oxford: Blackwell; 2004.
• Avery JK. Essentials of Oral Histology and Embriology. A Clinical Approach. St. Louis: Mosby; 2006.
• Berkovitz BKB in sod. Oral Anatomy, Histology and Embryology. Edinburgh: Mosby; 2002.
• Cohen S, Hargreaves KM, Keiser K. Pathways of the pulp. St. Louis: Mosby; 2006. Način dostopa (URL): http://www.mdconsult.com/das/book/body/101919006-4/0/1357/0.html
• Ingle JI in Bakland LK. Endodontics. Hamilton: BC Decker; 2002.
• Nanci A. Ten Cate's Oral Histology. St. Louis: Mosby; 2003.
• Ørstavik D in Pitt Ford T. Essential Endodontology. Prevention and Treatment of Apical Periodontitis. Oxford: Blackwell; 2008.
• Pitt Ford TR, Rhodes JS, Pitt Ford HE. Endodontics: problem-solving in clinical practice. London: Martin Dunitz: Netlibrary; 2002. Način dostopa (URL): http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=115076
• Pitt Ford TR. Harty's Endodontics in Clinical Practice. Edinburgh: Wright; 2004.
• Slootweg PJ. Dental Pathology: A Practical Introduction. Springer; 2007.
• Tronstad L. Clinical Endodontics. Stuttgart: Thieme; 2003 ali 2009.
• Literatura predstavljena na seminarjih.
Ocenjevanje - nostrifikacijski izpit: Pisni del izpita: snov iz embriologije zobnega organa, patologije, endodontije, preparacij in materialov; Ustni del izpita: na ustmeni zagovor s praktičnim delom izpita pride kandidat za nostrifikacijski izpit z že izpolnjenimi protokolnimi listi (1.-splošni protokolni list, 2.-protokolni list za endodontijo, 3.-ocena tveganja za karies, 4.-prehrambena anamneza). Protokolne liste izpolni doma na svojem pacientu. Na izpit prinese tudi originalne rtg posnetke, ki jih po zaključenem izpitu odnese.
Ocena:
95,5-100% - odlično (10)
89-95% - prav dobro (9)
80-88% - prav dobro (8)
71-79% - dobro (7)
67-70% - zadostno (6)
-66% - nezadostno (5-1)
Prijave na izpit: Prijave za pisni del izpita na redno razpisane izpitne roke pri pomočnici tajnika fakultete na stomatološki kliniki, ga. Sonji Leben. Če se študent od izpita ne odjavi ali med potekom izpita odstopi, je ocenjen negativno.

Redni izpitni roki za nostrifikante:

  • ponedeljek, 14. januar 2013 ob 14.00 uri
  • ponedeljek, 3. junij 2013 ob 14.00 uri
  • ponedeljek, 23. september 2013 ob 14.00 uri
Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani