SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

23.09.2018 1:00

Kontaktni podatki

E-mail: mateja.erdani@mf.uni-lj.si
Telefon: +3861 543 76 85
Faks: +3861 543 76 81

Naslov: Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Mateja Erdani Kreft

Inštitut za biologijo celice

Izobraževalna dejavnost

Redna profesorica za področje Biologija celice 

Dodiplomski in magistrski študij

Biologija celice (obvezni predmet, enoviti magistrski študij druge stopnje Medicina in Dentalna medicina, MF, UL)

Temelji medicinske celične biologije (izbirni predmet, enoviti magistrski študij druge stopnje Medicina in Dentalna medicina, MF, UL)

Biologija celice (obvezni predmet, univerzitetni študijski program prve stopnje Mikrobiologija, BF,  UL)

Biologija celice (obvezni predmet, univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija, FKKT,  UL)

Celično biološke osnove regenerativne medicine (izbirni predmet, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Delovna terapija, univerzitetni študijski program prve stopnje Sanitarno inženirstvo, ZF, UL)

Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini (izbirni predmet, enoviti magistrski študij druge stopnje Medicina in Dentalna medicina, MF, UL)

Humana genetika (izbirni predmet, enoviti magistrski študij druge stopnje Medicina in Dentalna medicina, MF, UL)

Raziskovanje v medicini (izbirni predmet, enoviti magistrski študij druge stopnje Medicina in Dentalna medicina, MF, UL)

Individualni raziskovalni projekt (izbirni predmet, univerzitetni študijski program prve stopnje Mikrobiologija, BF, UL)

 

Doktorski študij Biomedicina

Medicinska celična biologija (temeljni predmet)

Celične kulture v raziskavah in regenerativni medicini (individualno raziskovalni predmet)

 

Doktorski študij Bioznanost

Dinamičnost celične arhitekture (temeljni predmet)

Korelativna mikroskopija (individualno raziskovalni predmet)

 

Študijsko gradivo 

  • Celična biologija (2015), Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Celična biologija – atlas mikrografij (2013, 2015), Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Celična biologija z osnovami klasične genetike (2008, 2013), Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Celične kulture v raziskavah in regenerativni medicini, doktorski študij Biomedicina, Univerza v Ljubljani (2012)
  • Korelativna mikroskopija – predavanja in Korelativna mikroskopija – vaje, doktorski študij Bioznanost, Univerza v Ljubljani (2012).
  • Celična biologija z genetiko (2011), Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

-        analiza dinamike endocitoze v urotelijskih celicah in drugih tipih epitelijskih celic

-        analiza transporta transmembranskih integralnih proteinov uroplakinov v urotelijskih celicah

-        analiza reorganizacije Golgijevega aparata, citoskeleta in plazmaleme v biosintetskem procesu nastajanja in oblikovanja uroplakinov v urotelijske plake

-        vzpostavljanje in uporaba biomimetičnih in vitro modelov, na katerih je omogočeno proučevanje celičnobioloških mehanizmov proliferacije in diferenciacije celic v normalnih in bolezenskih stanjih

-        proučevanje mehanizmov nastanka in vloge tunelskih membranskih nanocevk

-        proučevanje dolgoročnega vpliva nanodelcev na različne tipe celic

-        proučevanje protirakavega in protimikrobnega delovanja amnijske membrane

 

Metodološka ekspertiza:

celično in tkivno inženirstvo, vzpostavljanje normalnih in rakavih modelov in vitro, svetlobna mikroskopija (fluorescenčna, konfokalna, optično rezanje in 3D rekonstrukcija in analiza vzorcev), elektronska mikroskopija (presevna in vrstična elektronska mikroskopija), korelativna mikroskopija, zamrzovalno lomljenje z imunooznačevanjem (FRIL), jedrna mikroinjekcija, kemijska transfekcija, metode proučevanja endocitoze, imunooznačevanje.

  

Sodelovanje v raziskovalnih projektih in programih:

J3-7494           Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja (vodja temeljnega raziskovalnega projekta)

J1-7302           Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov (temeljni raziskovalni projekt)

J4-7162           Uporaba egerolizinskih proteinov za detekcijo in zatiranje škodljivcev (temeljni raziskovalni projekt)

J2-6760           Bio-odzivni sistemi na osnovi magnetno-optično sklopljenih nanomaterialov za inovativno zdravljenje kožnih rakavih obolenj (temeljni raziskovalni projekt)

J3-6794           Celična energijska presnova kot tarča za zdravljenje raka? genski in farmakološki pristop (temeljni raziskovalni projekt)

J2-6758           Razvoj in in vitro karakterizacija multimodalnih magnetnih nanodelcev za dostavo učinkovin in označevanje celic (temeljni raziskovalni projekt)

COST Akcija CA17116 Mednarodna mreža za translacijo raziskav perinatalnih derivatov v terapevtske pristope (International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches)

P3-0108          Diferenciacija urotelijskih celic

Strokovna dejavnost

-        Članica uredniškega odbora revije Bladder

-        Članica komisije za komisijske izpite pri predmetu Biologija celice, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, študij Mikrobiologija

-        Recenzentka diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog

-        Recenzentka učbenikov ter izvirnih znanstvenih in preglednih člankov pri revijah Journal of Cellular and Molecular Medicine (1x), Cell Communication and Signalling (1x),  Developmental Biology (1x), Molecular Pharmaceutics (1x), PlosOne (1x), Tissue Engineering (1x), Tumor Biology (1x), Expert Opinion on Biological Therapy (3x), Cell and Tissue Banking (1x), Cell and Tissue Research (1x), Experimental Cell Research (1x), Histochemistry and Cell Biology (1x), Onco Targets and Therapy (1x), Gene (1x)

 

Članstvo v strokovnih in ljubiteljskih  organizacijah:

1991-              Prirodoslovno društvo Slovenije

2004-              Društvo za celično in tkivno inženirstvo

2006-              Društvo biologov Slovenije

2008-              Slovensko društvo za mikroskopijo

2010-              Slovensko biokemijsko društvo

2004, 2007, 2012       Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society (TERMIS)

2018-                  Slovensko genetsko društvo

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani